Illustrasjonsbilde. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
annonse
annonse

Hvordan er det mulig at Regjering, Storting, domstoler, påtalemyndigheter, politiet, NAV og resten av forvaltningen samt en hel advokatstand har tatt for gitt at vi selv kan bestemme at mottak av kontantytelser fra NAV forutsetter at brukeren skal oppholde seg i landet? 

Dersom det er noe EU-retten og EØS-avtalen burde lært oss etter 25 år, så er det at de fire frihetene om fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer er hellige i EU. Og det gjelder særlig retten til fri bevegelse av personer over landegrensene. Dette vet Erna. Dette vet embetsverket i UD. Og dette vet Siv og Lovavdelingen i Justisdepartementet.

Les også: Politikernes og NAVs holdninger til menneskene de er satt til å hjelpe er skremmende

annonse

Men de fleste tror likevel at vi fortsatt bestemmer i eget hus? Det gjør vi ikke! Det er på tide å se realitetene i øynene. Det NAV-skandalen først og fremst med all mulig tydelighet illustrerer, bortsett fra grenseløs inkompetanse, er at det ikke lenger er det norske Stortinget som bestemmer lovutviklingen i landet. Det er det EU-kommisjonen som gjør. 

Forvaltningen og domstolene har åpenbart ikke skjønt det. Og Regjering og Storting følger ikke med. Og i rettferdighetens navn skal legges til at da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 skjønte få, om noen, hva de langsiktige konsekvensene ville bli. Jeg var med på forhandlingene og har først etter hvert skjønt hva vi bega oss ut på. 

Vi forpliktet oss den gang til ikke å bare akseptere det eksisterende regelverket i EU, men også fremtidige rettsakter EU måtte komme til å utvikle. De er det blitt stadig flere av. EU-lovverket er blitt stadig mer omfattende. Og det er etter hvert blitt stadig klarere hva det innebærer. 

Det innebærer at vi avstår stadig mer suverenitet og selvråderett til EU og at det ikke lenger er et demokratisk valgt Storting som avgjør rettsutviklingen i Norge. Rettsutviklingen i Norge bestemmes i realiteten av 55.000 byråkrater i en EU-kommisjon i Brussel som verken er folkevalgt eller norsk.

annonse

Fra EØS-avtalen ble inngått i 1994 og frem til 18. mars 2016 har EU pålagt Norge 11.013 direktiv. Flere har kommet til siden. Realiteten er at det som er igjen av norsk suverenitet og selvråderett gradvis blir spist opp for hvert eneste nytt direktiv som blir implementert. 

Les også: Nav-sjefen sier at hun fortsetter i jobben, men at hun går av neste år

Dette er i strid med Grunnloven. Det er også i strid med folkeviljen slik den kom til uttrykk ved folkeavstemningene i 1972 og 1994 da folkeflertallet sa Nei til EU. Og det er åpenbart i strid med rettsoppfatningen i Norge, noe NAV-skandalen er et godt eksempel på.

Ved 100-årsjubileet for Grunnloven, som sammenfalt med 20-årsjubileet for EØS-avtalen i 2014, utga forskere ved ARENA Senter for europaforskning ved UiO den lite påaktede, men viktige boken «Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union».

Boken ble forbigått i all stillhet av media så vel som av det politiske Norge, men forskernes konklusjon var både klar og entydig; «Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen er både grunnlovsstridig og undergraver demokratiet».

annonse

Professor Erik Oddvar Eriksen ved ARENA påpekte den gang at den tilknytningsformen Norge har til EU gjennom EØS-avtalen i realiteten betyr at man har «oppnådd det motsatte av det som var hovedhensikten med å stemme Nei til EU i 1994», og at «EØS-avtalen bryter med grunnlovsideen om selvstyre ettersom norske borgere underlegges rettsakter som de selv ikke har innflytelse over».

Det er uforståelig at vi har en Regjering og et Storting som med åpne øyne daglig avstår suverenitet til en fremmed makt, som fortsetter å handle i strid med landets Grunnlov, som undergraver demokratiet og som behandler et så grunnleggende politisk stridstema som om det ikke eksisterte. 

I stedet for å benytte den anledningen Brexit kunne gitt oss for å si opp EØS-avtalen og reforhandle en handelsavtale sammen med Storbritannia, vår viktigste handelspartner, har Solberg-regjeringen i særdeles arrogante ordelag tatt avstand fra Brexit og det som er et demokratisk fattet vedtak av det britiske folk. 

Regjeringen, ledet av Høyre med Frp, Venstre og Krf på laget og med god støtte av Arbeiderpartiet i Stortingets Utenrikskomite, har i stedet valgt å fortsette snikintegreringen i forhold til EU med uforminsket styrke. 

EØS-avtalen er på god vei til å gjøre Norge til en EU-koloni. Problemet er bare det at folk flest, og ikke bare NAV, fortsatt lever i den villfarelse og tror at vi fortsatt er herrer i eget hus.

Artikkelen ble først publisert i Klassekampen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon