Kildeutvalgets leder Sven Egil Omdal legger frem sin rapport om medienes kildebruk på Litteraturhuset i Oslo. Kildeutvalget er nedsatt av Norsk Presseforbund. Utvalget har i tillegg til Omdal bestått av Eva Sannum, Anki Gerhardsen og Simen Sætre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
annonse

Kildeutvalget ble nedsatt av Norsk Presseforbund i kjølevannet av VG-skandalen, der de fabrikkerte sitater for å skape et feil inntrykk av Trond Giskes dans på Bar Vulkan.

Kildeutvalget har nå lagt frem sin rapport. Der de foreslår endringer om sitater i Vær varsom-plakaten. Sofie Bakkemyr er positiv til at det blir endringer på bakgrunn av hennes opplevelser med VG.

Et hovedinntrykk er at VGs behandling av Sofie først og fremst avslørte at pressen ikke har et gjennomtenkt system for håndtering av urutinerte kilder i kontroversielle saker. Det er helt tilfeldig hva som finnes av rutiner og regler lokalt, og Vær Varsom-plakaten er heller ikke presis eller god nok på dette punktet, skriver Kildeutvalget i sin rapport.

annonse

Les også: Tidligere redaktør ber Presseforbundet vurdere Giske-dekning

– Jeg synes det er veldig bra at pressen tar dette på alvor. Som uerfaren kilde kan man som regel ikke prinsipper og regler for journalistisk arbeid, og til syvende sist er det mediets ansvar å følge retningslinjene for jobben de utfører. Jeg vil tro at endringen kan gi mer trygghet for uerfarne kilders møte med mediene i fremtiden, sier Bakkemyr til Medier24

Kildeutvalget har blitt ledet av Stavanger Aftenblads tidligere redaktør Svein Egil Omdal

annonse

Norsk Presseforbund oppnevnte i mars 2019 et utvalg som fikk i oppdrag å utarbeide en rapport om medienes kildebruk. Mandatet sier at rapporten skal beskrive utfordringer og fallgruver med kildebruk i et presseetisk perspektiv.

Les også: Trond Giske roser Sofie etter VG-fellelse i PFU

Utvalget kommer med flere årsaker til at overtramp skjer:

For hardt press mot kilden om å levere det sitatet journalisten ønsker.

Faren for å miste den kritiske distansen i store saker som får preg av drev.

Faren for å miste den kritiske distansen i «den gode saks tjeneste», som i #metoo-sakene.

Manglende forståelse for at urutinerte kilder må behandles annerledes enn rutinerte.

Manglende respekt for kildens ønske om ikke å bli sitert slik det blir foreslått.

annonse

Uklare regler om hvilke rettigheter urutinerte kilder har.

Les også: VG og Sofie Bakkemyr inngår forlik

* Utvalget foreslår i sin rapport flere endringer i Vær varsom-plakaten, norske mediers felles sett med etiske retningslinjer.

* Utvalget mener at personkarakteristikker og udokumenterbare påstander ikke bør gjengis dersom de framsettes anonymt.

* Journalister bør bli flinkere til å klargjøre premissene for intervjuer, samt tilby sitatsjekk når kilder i kontroversielle saker er urutinerte.

* Meningsinnholdet i indirekte sitater må gjengis presist, direkte sitater skal gjengis slik de ble uttalt muntlig, og som hovedregel ikke omskrives.

annonse

* Ved sitatsjekk skal kilder, og bare kildene selv, ha rett til korrigering av faktiske feil. Ved skriftlige svar skal sitatsjekk som hovedregel ikke tilbys.

* Journalister skal vise særlig hensynsfullhet overfor urutinerte kilder og være forsiktige med bruk av sosiale medier som kildegrunnlag.

* Kildeutvalget mener også at det bør presiseres at upublisert materiale aldri må utleveres til utenforstående.

* Kildeutvalgets rapport og forslag til endringer i Vær varsom-plakaten skal nå diskuteres i pressens organer.

– Hør hva kilden har å si, ta det de sier på alvor og ikke la «blodjakta» gå til hodet på dere. Som man reder, ligger man og vi alle kommer langt ved å være litt ydmyk, sier Sofie

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse