Sjef i marinen, Rune Andersen (t.v.) og sjef i Sjøforsvaret Nils Andreas Stensønes holder pressekonferanse på Besøkssenteret på Akershus Festning. Bakgrunnen er at Statens Havarikommisjon for transport på ett-årsdagen for for kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
annonse

Havarikommisjonen mener en rekke systematiske feil og mangler ved utdanning, klareringsprosesser og også utvelgelse og kriterier for personell i operativ sjømilitær tjeneste var medvirkende til ulykken i fjor høst.

Som de skriver: «Klareringsprosessen, karriereløpet for marineoffiserer og Sjøforsvarets mangel på kvalifiserte navigatører til å bemanne fregattene, hadde ført til at nye vaktsjefer ble klarert raskere, hadde et lavere erfaringsnivå og fikk mindre fartstid som vaktsjef enn tidligere.»

På broen den aktuelle natten var det en svært uerfaren vaktsjef som hadde ansvaret for en vaktsjef under opplæring. Det blir ikke skrevet eksplisitt, men var trolig den kvinnelige amerikanske offiseren som er omtalt tidligere.

annonse

Svakheten i Forsvarets system «hadde ført til at vaktsjefer med begrenset erfaring ble gitt opplæringsansvar. Flere aspekter ved brotjenesten var heller ikke tilstrekkelig beskrevet og standardisert. Ulykkesnatten viste dette seg blant annet ved at brobosetningen på KNM Helge Ingstad ikke klarte å utnytte sine menneskelige og tekniske ressurser slik at de oppdaget i tide at det de oppfattet som et stasjonært «objekt» med kraftige lys egentlig var et fartøy på kollisjonskurs,» står det i rapporten.

«Organisering, ledelse og samarbeid på broen var ikke hensiktsmessig i tiden frem mot kollisjonen. Opplæringsaktiviteten som foregikk på bro i to av vaktfunksjonene i kombinasjon med en vaktsjef med begrenset erfaring, medførte redusert kapasitet til ivaretakelse av det helhetlige trafikkbildet. (…) Et mer homogent og samkjørt broteam ville hatt større mulighet for å oppdage tankskipet litt tidligere,» heter det.

– Vaktsjefen var en ung offiser, som ikke hadde rukket å få lang erfaring med slike situasjoner. De øvrige på broen bisto ikke vaktsjefen med å følge trafikksituasjonen på radar. Dermed ble vaktsjefens misforståtte situasjonsbilde ukorrigert til det var for sent, sa organisasjonspsykolog Jan Thore Mellem i Havarikommisjonen.

annonse

Alle skal med

Havarikommisjonen har også undersøkt helsetilstanden til de syv på broen, og hele fire av dem var ikke skikket til tjeneste på bro. Minst to av disse hadde nedsatt synsfunksjon. Dette tyder på svikt i utvelgelse og kontroll, og hvorvidt dette er et systematisk problem i Forsvaret, må undersøkes. Har krav til fysikk og sansefunksjoner blitt et kriterium som man ser mer mellom fingrende på enn før? Og i så tilfelle, hvorfor?

Det er i siste instans vaktsjefens ansvar at broen ikke fungerte optimalt. KNM Helge Ingstad gjorde mange feil. Men her er det et bredere system som har sviktet, og noe som tyder på at Forsvaret prioriterer feil og generelt tar for lett på utvelgelse, trening og klarering.

Jeg skal ikke gjøre noe gjentatt nummer av Forsvarets ambisjoner om å ta inn flere kvinner, men registrerer at dette fokuset, som åpenbart krever organisatorisk oppmerksomhet som det henter fra andre prioriteringer, overhodet ikke ble drøftet av Havarikommisjonen. Den eneste henvisning til kjønn de gjør er om vaktsjefen, som er en ung mann. Men hvorfor diskuteres ikke Forsvarets bredere prioriteringer i lys av det som åpenbart sviktet her?

Med tanke på hvor store verdier som seiler rundt og hvor små marginene kan være, ville det vært på sin plass med en full gjennomgang. Særlig siden dette var et diskusjonstema i etterkant av ulykken i fjor høst.

 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse