Tobias Hübinette får 3,9 mill for å forske på raser. Foto: Wikimedia
annonse
annonse

Tobias Hübinette er forsker med venstreradikale holdninger som blant annet var med på å stifte tidsskriftet Expo. Nå får han 3,9 millioner svenske kroner for å forske på raser. 

I en presentasjon av prosjektet skriver han på sin egen hjemmeside:

«Det fins et dypt forankret tabu i Sverige mot alle typer av rasemessige kategoriseringer og benevnelser som strekker seg til at selv det å prate om og bruke ordet rase, noe som gjør det mulig å snakke om eksistensen av det svenske r-ordet.»

annonse

Prosjektet har arbeidstittelen «Det svenska r-ordet: Användningar av och förhandlingar om termerna ras och rasism i samtida svensk internet- och sociala medier-baserad kommunikation». Hübinette skriver videre:

«Poenget med dette kritiske raseteoretiske, sosiolingvistiske og diskursanalytiske forskningsprosjektet er å undersøke hvordan begrepene rase, rasisme, rasist og rasistisk (…) anvendes og defineres og stilles spørsmålstegn ved og forhandles på en metalingvistisk nivå og i uformelle sammenhenger som består av medierende interaksjoner i form av internett- og sosiale medier basert kommunikasjon.»

Straffedømt flere ganger

annonse

Hübinette har en fortid som aktivist på ytterste venstreside. Han er dømt til fengsel for blant annet hærverk og sabotasje. Han ble også dømt for drapstrusler mot politikere fra Sverigedemokratene, men slapp unna med bøter siden domstolen mente Hübinette led av psykiske forstyrrelser.

Han er også dømt for mordbrann mot blant annet en tidligere kjæreste og dennes nye partner. Forbrytelsene skjedde over mange år, i perioden 1992 til 2008.

Hübinette har også fått oppmerksomhet for en rekke kontroversielle utsagn. Blant annet har han kalt den hvite rase underlegen på alle tenkelige måter, og uttrykt et ønske om rasistisk folkemord:

«La den hvite rasens vestlige land gå under i blod og lidelse.»

I 1996 skrev Hübinette i en artikkel i Svarthvitt:

«Etter min oppfatning er alle hvite mennesker, uansett kjønn og klasse, per definisjon rasister i egenskap av sosialiserte kulturbærere.»

Han har ifølge Samhällsnytt også skrytt av å angripe barn og eldre som han oppfattet som rasistiske, blant annet et skolebarn som sa: – Se, en kineser! Han har anklaget hvite menn som er gift med asiatiske kvinner for å lide av «gul feber», de henter hjem «flerkulturelle maskoter» og har «pedofile tilbøyeligheter».

Historieforfalskning

annonse

Hübinette er selv født i Sør-Korea men adoptert til Sverige. Han beskriver seg selv som antirasistisk forsker og aktivist, og har doktorgrad i koreanologi fra Stocholms universitet. Han grunnla etter eget sigende tidsskriftet Expo sammen med den avdøde forfatter og journalist Stieg Larsson.

Han ble også avslørt for historieforfalskning i boken Svenskarna som stred för Hitler da han hadde intervjuet en svenske som skulle ha drept jøder i Treblinka i 1944. Den kjente historikeren Peter Englund påpekte tørt at Treblinka ble nedlagt i 1943.

Hovedfokuset for Hübinettes forskning har i mange år vært raser og «kritiske hvithetsstudier».

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon