Illustrasjonsbilde. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX
annonse
annonse

I forbindelse med hendelsene knyttet til hærverk og trusler fremsatt av ungdomsgjenger på Haugerud, tok Resett kontakt med politiet. 

Forebyggende enhet ved Stovner politikammer har gjentatte ganger vært nevnt som kontaktinstans for beboere i området, i samtaler om herjende ungdomsgjenger i sosiale medier.

På spørsmål om politiet er kjent med hærverket og gjerningspersonen, svarer kommunikasjonssjef ved Oslo politidistrikt, Unni T. Grøndal, bekreftende: 

annonse

Politiet kjenner til at det har vært noen tilfeller av hærverk i området Haugerud/Trosterud denne høsten, men opplever ikke at det har vært mer enn på samme tid i fjor, skriver hun til Resett. 

En forskjell er likevel er at man har sett noe mer hærverk i form av brannstiftelse og mindre av ruteknusing og lignende. I de sakene vi er kjent med dreier det seg hovedsakelig om ungdom i alderen 12-15 år.

Les også: Kvinne på Haugerud forteller Resett: – Hvem ønsker å la barna sine vokse opp i sånne forhold hvis de ikke må? (+)

annonse

Beklagelig  

Resett stiller gjengir beretninger om beboere som ikke føler seg trygge i sitt eget nabolag lenger, noe den forebyggende instansen ikke kjenner seg igjen i:   

Politiet anser Haugerud/Trosterud som trygt. Om beboere ikke føler seg trygge er det beklagelig – politiets primæroppdrag er å skape trygghet i befolkningen, sier Grøndal og legger til: 

Vi gjør det vi kan for å patruljere så mye vi kan, men vi klarer ikke å få med oss alt som skjer. Publikums hjelp er derfor viktig i det trygghetsskapende arbeidet. Både i form av tips til politiet om straffbare forhold og som den trygge voksenpersonen ungdommene, og andre, kan henvende seg til ute på kvelden. 

Politiet oppfordrer beboere i området til å delta i forebyggende arbeid og å aktivt bidra til trygghetsskapende arbeid i nabolaget. 

«Flere voksne mellom husene» er en visjon Haugerud IL har lansert og politiet stiller seg bak den. På den måten kan man jobbe sammen for et tryggere nærmiljø. Det jobbes aktivt med etablering av natteravngrupper. Voksen tilstedeværelse i nærmiljøet er et godt tiltak.

Les også: Ungdomsgjenger på Haugerud og Trosterud utfører hærverk og sprer frykt 

Foredrag forebygger  

annonse

Hvordan jobber Stovner forebyggende for å forebygge kriminalitet blant ungdom? 

Politiet jobber tett opp mot både skole, bydel, ungdomsklubber, idrettsklubber og lokalt barnevern. I tillegg til å vise tilstedeværelse i området gir politiet også informasjon til ungdommene gjennom foredrag på skoler, forklarer Grøndal. 

Strafferettslig forfølgelse blir ikke nevnt. 

Om vi identifiserer ungdommer som har gjort noe straffbart kan de kalles inn til en bekymringssamtale hvor man særlig ser etter bakenforliggende årsaker ved problematferd. På bakgrunn av denne samtalen kan man sette familien i kontakt med rett instans dersom det skulle være behov for det, avslutter hun.

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon