annonse
annonse

Trass i store protester fra naboene har Hole kommune vedtatt å sende forslaget om et 22. juli-minnesmerke på Utøykaia på høring.

Beslutningen ble fattet på et møte i kommunens plan- og miljøutvalg mandag kveld.

– Min innstilling i saken ble vedtatt, sier rådmann Torger Ødegaard til NTB.

annonse

Anbefaler godkjenning
Rådmannen har anbefalt at kommunen godkjenner planforslaget fra Statsbygg som plasserer minnesmerket ved Utøykaia på landsiden til øya der 69 mennesker, de fleste ungdommer, ble skutt og drept 22. juli 2011.

Men beboere på Utøykaia har lenge kjempet mot en slik plassering av minnesmerket. De mener at det å daglig bli minnet om terrorhandlingen vil være en stor belastning.

I forkant av mandagens møte oppfordret Utstranda Velforening kommunen til ikke å vedta rådmannens anbefaling.

annonse

Mandagens vedtak er nedslående, mener foreningen.

– Sakens behandling fremstår uforsvarlig, og risikoen for merskade på de involverte som etableringen av minneparken representerer, virker foreløpig ikke å oppta Hole kommunes administrasjon, sier foreningen via i en SMS til NTB.

Reagerer på framstilling
Foreningen reagerer også på at Statsbygg har fremstilt saken som en liten, lokal disputt.
– I realiteten handler den om hvordan offentligheten på en omsorgsfull måte skal ivareta de som allerede er traumatiserte på grunn av redningsarbeidet 22. juli, og som bor like ved stedet hvor minneparken planlegges, sier de.

Utstranda Vel peker også på at turismen som det nå planlegges for, vil skjer midt i lokalmiljøet, og at flere av beboerne fortsatt strever med traumer etter terrorangrepet.

– Dette vil sannsynligvis øke risikoen betydelig for mer ubehag og psykisk skade, sier de.

Vil ha alternativ utredet
Siden plasseringen av minnesmerket på landsiden ble vedtatt i 2017, har naboene vært delt i synet på plasseringen. Vellaget har hele tiden bedt om at en alternativ plassering må utredes.

Både kommunen og innbyggerne var imot det opprinnelige forslaget fra regjeringen om å plassere minnesmerket på Sørbråten på selve Utøya. Dermed ble forslaget trukket, og man endte opp med plasseringen på landsiden.

Flere beboere ønsker at minnesmerket skal plasseres på et sted som heter «Utsikten» og som ligger mer tilbaketrukket fra der ungdommene ble fraktet i land fra terroraksjonen på Utøya i 2011.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon