- Resett - https://resett.no -

Mannsdiskriminering i godhetens tegn

Så ser vi igjen at enda en frivillig organisasjon splitter befolkningen i sin iver etter å signalisere «virtue», eller det som på norsk kalles «godhetsposering», en slags konkurranse i moralsk prektighet, som regel basert på å blidgjøre det politisk korrekte.

Vi har sett at organisasjoner med bred støtte i befolkningen gjør stadig større skade. Ett eksempel er Leger uten grenser, som driver med gratis fergetrafikk i Middelhavet for å forsyne Europa med stadig flere afrikanske migranter.

Denne gang er det Natteravnene som skilter med gratis jentetaxi i julebordsesongen. Mange reagerer på at slike bidrag skal være nødvendige og at Natteravnene ikke synes å nevne årsaken til at gratistaxi skal være nødvendig, når det tidligere ikke eksisterte et slikt behov. Det er tydelig at Oslo blir en stadig mindre trygg by. Men denne debatten skal jeg ikke ta nå. Jeg vil ta en annen debatt.

annonse

Les også: Gratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord [1]

For ikke lenge siden ble Oslo rammet av en voldshelg uten like. Samtlige ofre var gutter og menn. Det er selvfølgelig ikke første gang menn blir rammet av landets nye «berikelse», gutter og menn har hele tiden vært ofre. Det har også jenter og kvinner. En kjønnsnøytral løsning fra Natteravnenes side hadde derfor vært både logisk og etisk.

Men nei. De velger å snu ryggen til trengende gutter og menn, og tilby en tjeneste som kun kvinner får fordeler av (sett det før?). Fire taxier skal bringe trengende jenter gratis hjem i ukene oppunder jul. Nå er ikke fire taxier nok til å bringe alle Oslos kvinner hjem. Dette tiltaket kan derfor i beste fall kun kalles et «stunt» med begrenset effekt. Heldigvis reagerer stadig flere menn på at de hele tiden behandles som annenrangs borgere. Men fortsatt er det forbausende mange som synes at slik forskjellsbehandling er greit og ønsker tiltaket velkommen.

annonse

Slik reagerer selve likestillingsombud Hanne Bjurstrøm på tiltaket: «Men vi vet jo at det særlig er jenter og kvinner som føler en utrygghet ved å skulle gå hjem om kvelden og at det forsterkes i den perioden vi går inn i nå. Med dette som utgangspunkt, synes jeg det er positivt med ulike tiltak som kan bidra til økt trygghetsfølelse i det offentlig rom».

Ok, da regner jeg med at Bjurstrøm også tillater ulikelønn, «for vi vet jo at menn føler at de trenger høyere lønn enn kvinner». Er det slik likestillingsloven skal tolkes Bjurstrøm? Med føleri?

Bjurstrøm legger vekt på nettopp følelser når hun tilsynelatende gir grønt lys til det mannsdiskriminerende tilbudet. Igjen spiller det ingen rolle hvem som faktisk er i fare. Det er de som føler at de er i fare som skal hjelpes, selv om all statistikk viser at det er menn som er i størst fare i det offentlige rom.

Natteravnenes Lars Norbom sier selv «gutter har minst like stor grunn til å føle seg utrygge, men det gjør de ikke. Det er en god ting å være bevisst på farene. Er det menn som har akutt behov for legevakt, har Natteravnene egne biler som bistår dem».

Norbom erkjenner at gutter har grunn til å føle utrygghet, men igjen – fordi guttene ikke selv opplever den reelle faren de befinner seg i, eller stilltiende innfinner seg med å stille bak i køen – så gis tilbudet til de som faktisk trenger det mindre. Det blir som en person som står i vann til knærne og skriker «jeg drukner», samtidig som en person faktisk er i ferd med å drukne men kanskje ikke forstår alvoret. Natteravnene kaster livbøyen til personen som står i vann til knærne.

Legg forøvrig merke til den siste setningen i Norboms uttalelse. Her gis det inntrykk av at også guttene tas vare på og at alle behandles likt av Natteravnene. Men guttene får altså tilbud om skyss først når volden er skjedd og de har behov for legetilsyn, mens med jentene så skal tilbudet gis preventivt, innen de i det hele tatt utsettes for noe.

Ingenting er gratis. Noen tar i den siste enden regningen. Tiltaket skjer i samarbeid med Hafslund og Sparebank1. Det er i tillegg rimelig å tro at Natteravnene får en slags støtte via stat eller kommune. Denne støtten er skattebasert. Ofte er det menn som betaler mest, både i skatt og i bankgebyrer. Menn er altså – igjen – med på å finansiere diskrimineringen av dem selv.

En kommentator på Natteravnenes facebook side uttrykte det slik; «nå er jeg av den formeningen at begge som er i fare for å «drukne» fortjener hjelp, synes det da er synd at en organisasjon som Natteravnene som er basert på frivillighet og skal være omsorgsfull over for samtlige ikke ser hvor feil budskap noe slik kan gi». Det er nettopp dette, en organisasjon som nyter stor respekt i befolkningen for upartisk, frivillig innsats bør holde seg for god til slik etisk korrupsjon. Det eneste de oppnår, er å skape motvilje hos mange menn (og enkelte kvinner).

annonse

Det er på tide at foreldre av sønner gjør deres stemme hørt. Vi er mange som er glade i våre mannlige venner, brødre, fedre, sønner og barnebarn, som er bekymret for deres velferd og begynner å få nok av dette hykleriet.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474