Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix.
annonse
annonse

Regjeringen mottok en EU-dom i 2017 om trygdeytelser i EØS ved flytting. Arbeidsministeren mente den ikke handlet om Nav-saken og informerte ikke Stortinget.

Dommen er sentral i Navs snuoperasjon om retten til å ta med seg trygd til EØS-land, ifølge Aftenposten. Likevel nevnte ikke arbeidsminister Anniken Hauglie (H) dommen da hun redegjorde om Nav-skandalen for Stortinget 5. november.

I en epost til NTB skriver Hauglie at denne dommen handler om den gamle trygdeforordningen i EU og flytting permanent, ikke midlertidige opphold.

annonse
Norge fikk tilsendt dom

To departementer og Regjeringsadvokaten fikk tilsendt den viktige dommen i EU-domstolen, som innebærer at Norge ikke kan stille krav om at nordmenn må oppholde seg i Norge for å få sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, skriver Aftenposten.

– Jeg forventer at en statsråd som redegjør for Stortinget, kommer med all relevant informasjon og legger alle kort på bordet, sier Eva Kristin Hansen (Ap) som er saksordfører for Stortingets undersøkelser av Nav-saken.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bestemt at det skal holdes en åpen høring om saken. Regjeringen har også satt i gang en uavhengig gransking av saken, som har rammet flere tusen mennesker og ført til at minst 36 er fengslet på feil grunnlag.

Ingen grunn
annonse

– Når det gjaldt spørsmålet om flytting til et annet EU/EØS-land, stadfestet dommen det departementet mente var gjeldende rett, og det var derfor ikke noe særskilt grunn til å orientere om dommen til for eksempel Nav, skriver Hauglie i eposten

Hauglie skriver at Nav har praktisert disse reglene riktig.

– Basert på det vi vet per nå, har Nav praktisert EØS-reglene riktig for dem som har flyttet, men feil for dem som oppholder seg midlertidig i EU/EØS-land. På det tidspunktet dommen kom, var derimot departementet ikke kjent med at Navs praksis ved slike midlertidige opphold var feil, skriver Hauglie.

– Svekker Hauglie

SVs Freddy André Øvstegård (SV) sier til VG at saken svekker Hauglie og regjeringens stilling.

– Det er gode grunner til å stille spørsmål om hvorfor ikke departementet varslet Nav da de mottok avgjørelsen fra EU-domstolen i 2017, og hvorfor ikke Stortinget har fått vite om den, sier han.

Rødts Bjørnar Moxnes, som alt har varslet at han vurderer mistillit mot Hauglie, mener de nye opplysningene er «mildt sagt lite tillitvekkende».

annonse

Saken Aftenposten omtaler, kom opp for EU-domstolen i 2015 og gjelder en britisk kvinne, men den norske regjeringen valgte å engasjere seg ved å skrive et innlegg til domstolen om Norges syn. Kvinnen mistet sine trygdeytelser etter at hun flyttet til Spania på begynnelsen av 2000-tallet.

Den britiske staten tapte saken i EU-domstolen, og Norge fikk ikke gjennomslag for sitt syn. Som partseier i søksmålet ble Regjeringsadvokaten orientert om utfallet, det samme ble Arbeids- og sosialdepartementet og Utenriksdepartementet.

– Annet tema

Norges innlegg til EU-domstolen berører ikke spørsmålene som diskuteres i Nav-skandalen, ifølge Ketil Bøe Moen, som er del av Regjeringsadvokatens ledergruppe. Aftenposten har ikke fått innsyn i Norges innlegg.

Dommen er del av grunnlaget for vurderingen Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) gjorde i oktober i år som sier at det ikke lenger kan stilles krav til tilstedeværelse i Norge.

Etter at dommen kom 1. februar 2017 fortsatte likevel Norge å håndheve sin tolkning av regelverket. Etter den tid har 22 mennesker blitt dømt til fengsel med bakgrunn i den gale lovtolkningen, ifølge Aftenposten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon