Volodimir Zelenskij. Foto: Efrem Lukatskij / AP / NTB scanpix
annonse
annonse

Den 13. september vedtok Radaen i Kiev ved en såkalt førstegangs høring en lov som gjør slutt på et 18 år gammelt moratorium på salg av jord, og som gjør landbruksjord til en vare som fritt kan omsettes. Dette skjer til tross for at 80 prosent av den ukrainske befolkningen er mot privatisering av jorden.

Etter opprettelsen av en uavhengig ukrainsk stat i 1991 ble det innledet en forsiktig privatisering av landbruksjord som hadde til hensikt å sørge for at jorden forble i hendene på dem som hadde dyrket den, for eksempel medlemmene av oppløste kollektivbruk. Befolkningen var imidlertid sterkt mot selv denne forsiktige jordprivatiseringen, og i 2001 ble det innført et moratorium, i praksis et forbud, på jordsalg.

De ukrainske oligarkene har imidlertid alltid ønsket å fjerne moratoriet på jordsalg. Og Verdensbanken og andre internasjonale aktører har prøvd å presse frem en opphevelse av moratoriet.

annonse

I 2018 vedtok Den europeiske menneskerettighetsdomstol (sic!) at det ukrainske forbudet mot salg av landbruksjord var ulovlig.

Dagens ukrainske president Vladimir Zelenskij og hans parti, Folkets tjener, velger imidlertid å trosse viljen til 80 prosent av den ukrainske befolkningen og å tvinge igjennom den upopulære opphevelsen av moratoriet på salg av landbruksjord.

Debatten i Radaen var selsom. Forsvarerne av opphevelsen av moratoriet brukte i hovedsak tre argumenter:

annonse

1) Radavedtaket som åpner opp for salg av jord, vil være det endelige oppgjøret med stalinisme, sovjetiske verdier og Russland. 2) Dersom utlendinger får kjøpe jord, vil de forsvare Ukraina mot russisk aggresjon. 3) Og vanlige ukrainere vil endelig kunne skaffe seg et jordstykke.

Se utdrag fra radadebatten om opphevelsen av moratoriet på salg av jord her.

Disse argumentene er knapt overbevisende. Å vedta en lov som utelukkende vil komme oligarker og utlendinger til gode, og som vil ha katastrofale konsekvenser for den ukrainske befolkningen, i ly av anti-sovjetisk og anti-russisk retorikk er absurd. Men det er et godt eksempel på hvordan det anti-russiske hysteriet i dagens Ukraina brukes til å tvinge igjennom lover som oligarkene er de eneste som tjener på.

Ikke mindre absurd er det å gi bort huset ditt til en tredje person fordi du er involvert i en nabokrangel.

Og vanlige ukrainere har ingen mulighet til å kjøpe jord som garantert vil bli kjøpt opp av oligarker og utlendinger.

I et velfungerende land med en rimelig velstående befolkning er det sannsynligvis fornuftig å overlate jorden til markedet – forutsatt at det eksisterer forbud mot utenlandske jordoppkjøp, grenser for hvor mye jord den enkelte kan eie, driveplikt og liknende. Men Ukraina er et gjennomkorrupt land med en utfattig befolkning. Og jordprivatisering under slike forhold vil bety at de med penger, altså oligarker og utlendinger, vil kjøpe opp jorden, mens bønder som idag leier jord, vil bli jordløse.

For å tvinge igjennom radavedtaket om privatisering av jorden har Zelenskij tilsynelatende tydd til de rene politistatsmetodene.

Dagen etter vedtaket om jordprivatisering stod således en kvinnelig radarepresentant frem på talerstolen i parlamentet og fortalte om hvordan hennes ektemann var blitt arrestert etter at hun hadde stemt mot privatiseringsvedtaket, noe hun selv ikke var i tvil om at var et forsøk på utpresning fra presidentens og myndighetenes side. «Stans presset mot meg og min familie.»

annonse

Se her.

Tilsynelatende har ingen vestlige, enn si norske massemedier funnet grunn til å omtale disse anklagene om politistatsmetoder, til tross for at den dramatiske opptredenen til den kvinnelige radarepresentanten 14. november ble vist på det russiske debattprogrammet «60 minutter», det sannsynligvis mest populære debattprogrammet i dagens Russland som enhver russlandkorrespondent må forutsettes å følge med på.

Les om hvordan Vladimir Zelenskij har gitt topposter til oligarkvenner her.

Les om hvordan Ukrainas tidligere president, Petro Porosjenko, anklages for forræderi og maktmisbruk her.

Dette innlegget ble først publisert på kaleidoskop.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon