Illustrasjonsbilde. Foto av Mohammed SAWAF / AFP)
annonse

Nå må muslimske talsmenn slutte å bruke generaliseringer som: at muslimsk ungdom blir såret av Koranen-brenning, karikaturer av profeten og av andre ting når tiden er der for å bruke krenkekortet.

Stakkars barn og ungdom som vokser opp i slike miljøer, med slike forventninger hengende over seg!

Det er en kynisme uten like: Som om ikke innvandrerungdom har nok å stri med etter enkelte jevnaldrendes handlinger.

annonse

Det er en feig og uredelig måte å få fram sitt budskap på. Det er en generalisering de ikke har dekning for, og som kan føre til stigmatisering av muslimer i majoritetsbefolkningen, et ord muslimene ofte bruker selv for å markere distanse til nordmenn flest.

Les også: Vårt Land: Koranbrenning er ikke religionskritikk

Nå har det altså skjedd igjen:

annonse

Resett: Moské-topp om Koranbrenning: Mange ungdommer er sinte, sier Basim Ghozlan, styremedlem i Det Islamske Forbund til Vårt land. 

27. september 2018 kunne vi i Klassekampen lese at Qasim Ali gir uttrykk for at muslimsk ungdom blir såret ved karikaturer av profeten, og at han som følge av det vil forby karikaturer av Muhammed.

Venstresiden, og høyre siden, i norsk politikk, kristne talspersoner og andre, og ikke minst talsmenn for muslimer gjør sitt ytterste for å kneble saklig debatt om islam med begrunnelsen farene for stigmatisering. Ytringsfriheten er under press av samme grunn. I bunnen ligger en frykt for forfølgelse med henvisning til hva som skjedde med jødene, og andre grupper, under siste verdenskrig. 

Ytringsfriheten er grunnlovsfestet og skal hindre voldelige handlinger hvis den blir forstått og brukt rett. Vi må venne oss til å tåle det vi er uenige i, og møte ord med ord og argumenter, og ikke med vold.

Humor bør brukes mer for å åpne øynene til muslimer i Norge. Kristne og andre religiøse grupper har måttet tåle mye i mange år i NRK og andre TV-kanaler uten at det er kommet trusler i etterkant.

annonse

Det at kyniske voksne bruker muslimsk ungdom på den måten vi har sett, gavner ikke forholdet til majoritetsbefolkningen. Det bekrefter bare inntrykket av at om muslimene ikke får det som de vil, kvier de seg ikke for å bruke ufine virkemidler når det passer dem.

Så hvem som har ansvaret for polarisering og stigmatisering, er vel ikke helt klart. Det var det med splinten og bjelken da. – Det var barnelærdom tidligere. Kanskje det har falt ut av undervisningen i skolen en stund av hensyn til noen av våre nye landsmenn!

«Hvem snakker for oss» spør Bushra Ishaq i sin bok med samme tittel. – Ja, hvem snakker for muslimene? De har i hvert fall mange selvoppnevnte talsmenn. Tenker virkelig alle muslimer likt?  

Ingen har rett til å tilrive seg en slik rolle. Du må å ha fått tillatelse, i oppgave, å snakke for dem du mener å representere. Hvert menneske er unikt og har retten til selv å velge sin talsperson hvis de har behov for det!

Ingen hadde fått snakke på vegne av meg hvis ikke jeg hadde gitt dem lov til det, og jeg regner med at det gjelder de aller fleste!

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse