- Resett - https://resett.no -

Borgerkrig i det Republikanske partiet

Det er to sterke sider innad i den Republikanske partiet, eller Grand Old Party (GOP) som det også kalles. Deres to uoffisielle ungdomsbevegelser ryker stadig i tottene på hverandre i media. 

America First (AF) har en tung kristen profil, og mener at USA ikke skal leke verdenspoliti eller drive krigføring i andre land. De er motstandere av en uhemmet Israel-støtte. De mener at innvandringen har gått alt for langt, og hadde det ikke vært for amerikanere av europeisk avstamning og deres nasjonsbygging, så ville ikke USA hatt den siviliserte strukturen landet har hatt frem til nå. De tar til ordet for at om man endrer befolkningen så endrer man også kulturen. De blir aktivt promotert av blant annet den 21 år unge latinamerikanske talkshow verten Nick J. Fuentes.

Les også: Norske medier har ikke peiling på det som skjer i USA [1]

annonse

Turning Point USA (TPUSA) ledes av Charlie Kirk, og har en mer liberal holdning. Likevel er de typiske Israel-venner, og de er tilhengere av den ekspansive utenrikspolitikken USA har blitt kritisert mye for. De er også langt mer innvandringsvennlige — Kirk har selv uttalt at USA ikke er en nasjon, men kun en samling mennesker med idéer; Israel er et unntak fordi de har en hellig tilknytning til landet [2]. Dette passer godt sammen med et mer kapitalistisk og globalistisk syn på billig arbeidskraft og fri bevegelse av mennesker til USA. Selv om TPUSA aktivt fører kampanjer beregnet på forskjellige minoritetsgrupper, fornekter de enhver eksistens av en tilsvarende hvit amerikansk identitet. De går heller ikke av veien for å kalle sine motstandere på høyresiden for rasister, antisemitter, hyklerske og fordomsfulle — typiske begrep mye brukt av venstresiden.

Mange vil si at Republikanerne i lang tid har brukt energien sin på å øke inntektene til de største bedriftene, og dermed sine donorer — de som rundhåndet gir penger til partiet. Dette inkluderer billig arbeidskraft som ødelegger familieliv og sosiale strukturer i USA. 

Kirk og TPUSA blir stadig oftere konfrontert på sine arrangement av såkalte «Groypers», som bruker «Pepe the Frog» og «Pepe the Clown» som symboler. Dette er unge, ofte veltalende, menn som møter opp og stiller vanskelige spørsmål under disse arrangementene. Typiske spørsmål er relatert til innvandring, Israel, og knefall for homobevegelsen. TPUSA reagerer etter det tradisjonelle handlingsmønsteret til venstresiden; de bruker aktivt scenenekt (engelsk: no-platforming) — de kontakter arrangører for å stoppe motpartens rett til å ytre seg. I tillegg driver de med omfattende digitale utgravninger for å finne gamle uheldige formuleringer og dårlige vitser som kan blåses opp. 

Det kan godt sies at enkeltaktører på høyresiden i GOP med hell kunne ha avstått å komme med noen av sine mest usmakelige vitser, men partiets venstreside har også kjepphester og svakheter. De er indoktrinerte via Frankfurter-skolens påvirkning av hele skoleverket, og er svært lite opptatt av fakta i det daglige. Det er en overdreven tro på markedet og en grenseløs naivitet knyttet til assimilering som er deres drivkraft, derfor avviser de all fakta om demografi og stemmemønstre basert på etnisitet.

annonse
[3]

Innvandringsrealisten Michelle Malkin har tidligere vært et populært innslag på mange av GOPs arrangement, men hun har nå blitt skjøvet ut i kulden. Hun kom ut med en ny bok i september, «Open Borders Inc [4], hvor hun går steinhardt ut mot elitens og bedriftenes aktive import av legale og illegale innvandrere som billig arbeidskraft. Dette er så omfattende at det forandrer ikke bare arbeidsmarkedet, men også fordelingen av stemmer ved valget. Selv LA Times skryter [5] av at de konservative er sjanseløse på grunn av den høye innvandringen: de kommer aldri til å vinne et valg i California igjen.

Fordi Malkin i boken sin blant annet sier: «Følg pengene og hvem som ønsker mer innvandring, og hvem som tjener på det — inkludert de konservative», så blir hun nå angrepet også fra konservativt hold. De forlanger at hun skal ta avstand fra en rekke kjente America First tilhengere, noe hun nekter. Derfor forsøkes hun stadig oftere utsatt for scenenekt.

Trump ble valgt på en America First linje, for beskyttelse av amerikanske arbeidsplasser, for en restriktiv innvandringspolitikk, og for å stoppe Amerikas kriger. Opp mot neste valg gjør han lurt i å knytte tettere bånd med grasrota i partiet, slike som Malkin, som faktisk støtter hans reform av GOP og amerikansk utenrikspolitikk.    

Tegn abonnement [3] eller støtt oss på andre måter [6] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474