- Resett - https://resett.no -

Unio vil gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse

Asylsøkere som har fått endelig avslag på oppholdstillatelse, men som ikke kan returneres til hjemlandet, bør få arbeidstillatelse i Norge, mener Unio.

Unio, som er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede, skriver i en uttalelse at dagens ordning kan føre til helseskader for de lengeværende asylsøkerne, og at arbeidstillatelse kan føre til en bedre hverdag.

– Svært uheldig

– Arbeid gir inntekt og mulighet til å forsørge seg selv. Arbeid bidrar til mening i hverdagen og fellesskap. Arbeid er helsefremmende. Det er derfor svært uheldig at dagens lovgiving utestenger en gruppe mennesker i arbeidsfør alder fra arbeidsmarkedet, heter det i uttalelsen.

annonse

Mange av de ureturnerbare asylsøkerne kan leve flere år på asylmottak med bare en liten månedlig økonomisk støtte til nødvendigheter og kun rett til akutt helsehjelp.

Dømt for å ha ansatt asylsøkere

I oktober ble bedriftslederen Arne Viste i Oslo tingrett dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Han har lenge forsøkt å bli tiltalt fordi han ønsker at domstolen skal redusere usikkerheten rundt hva som er lov, og hva som ikke er lov når det gjelder å yte bistand til asylsøkere uten lovlig opphold.

Sola-mannen har anket dommen.

Også tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett må møte i tingretten i en tilsvarende sak. Stålsett fortalte i et intervju med Vårt Land [1] i sommer at han har hatt en ureturnerbar asylsøker ansatt hos seg i flere år. Han sier at han handlet ut fra kristne verdier, og at han er forberedt på å ta sin straff.

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [3] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474