Konklusjonen i de sakkyndiges rapport om draps- og terrorsiktede Philip Manshaus vil ikke bli delt med mediene mandag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
annonse
annonse

Påtalemyndigheten vil be Den rettsmedisinske kommisjon om å prioritere behandlingen av de sakkyndiges rapport om Philip Manshaus’ tilregnelighet.

– Vi vil be om at de prioriterer behandlingen fordi etterforskningen for øvrig er ferdig, slik at ikke dette forsinker sakens fremdrift. Ut ifra tidligere erfaringer med kommisjonen i de sakene hvor vi ber om prioritet, har jeg en forventning om at de har behandlet den ferdig før jul, sier politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun betegner den 70 sider lange rapporten som fyldig. De tre psykiaterne er enstemmig i sin konklusjon om at 22-åringen er strafferettslig tilregnelig.

annonse

– Erklæringen fremstår som grundig. Den er jo vurdert av tre rettsoppnevnte sakkyndige som er enige i sine konklusjoner, sier Strand, som legger til at det er godt at de er enige.

Den skal nå videre til Den rettsmedisinske kommisjon for vurdering.

– Det vil si at de skal vurdere sammenhengen mellom premissene og konklusjonen, en kvalitetssikring. Hvis de ikke finner noen vesentlige mangler i erklæringen, legges den til grunn i påtalemyndighetens videre arbeid og politiets innstilling til statsadvokaten, forklarer politiadvokaten.

Tre sakkyndige
annonse

Hun sier det var et bevisst valg av Asker og Bærum tingrett å oppnevne tre sakkyndige og mener det styrker grunnlaget i rapporten. Det vanlige i saker som dette, er at to sakkyndige observerer den siktede.

Da Anders Behring Breivik ble observert, kom det første paret med sakkyndige til at han var utilregnelig da han utførte terrorangrepene i 2001. Rapporten ble møtt med omfattende kritikk, og det ble forlangt en ny rapport fra nye sakkyndige. To nye ble oppnevnt, og det var deres erklæring som ble lagt til grunn.

– Det er domstolen som skal vurdere det endelige spørsmålet om han er strafferettslig tilregnelig, men de rettspsykiatrisk sakkyndige vil jo med sine vurderinger kunne gi retten råd i dette spørsmålet, forklarer Strand.

Dersom retten kommer til at Manshaus er tilregnelig, innebærer det at han kan idømmes en fengsels- eller forvaringsstraff. I motsatt fall, om han er utilregnelig, vil han få oppfølging av helsevesenet ved å bli dømt til tvungent psykisk helsevern.

Begjæringsfrist

Politiadvokaten sier at målet er at hun på det neste fengslingsmøtet 6. januar 2020 kan si at saken er sendt til Oslo statsadvokatembeter. Håpet er å få sendt av gårde innstillingen til påtalebeslutning før jul. Statsadvokaten vil sende materialet videre til Riksadvokaten som tar endelig stilling til spørsmålet om tiltale.

– Forsvarere og bistandsadvokater har fått en frist med å komme med begjæring om eventuell ytterligere etterforskning. Så det kan fortsatt dukke opp nye ting, sier hun.

annonse

Philip Manshaus har erkjent å ha drept sin 17 år gamle stesøster i august i år og terrorangrep på en moské i Bærum kort tid etter drapet.

– Det er ikke noe nytt i etterforskningen. Det som har kommet inn, utfyller bare det bildet vi allerede har dannet oss, sier politiadvokat Hilde Strand.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon