Illustrasjonsbilde. Foto: Branden Camp / AP / NTB scanpix
annonse
annonse

Tiåret som snart er over, vil med svært høy sannsynlighet gå inn i historiebøkene som det varmeste siden målingene begynte.

Det fastslår Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i en rapport som ble lagt fram tirsdag under FNs klimakonferanse i Madrid.

Siden 1980 har hvert eneste tiår vært varmere enn det foregående. Alt tyder på at dette også gjelder for årene fra 2010 til 2019.

annonse

Klodens gjennomsnittstemperatur har så langt i år ligget omtrent 1,1 grader høyere enn i førindustriell tid. 2019 ligger an til å bli ett av de tre varmeste årene som noen gang er målt.

– Hvis vi ikke umiddelbart tar grep for å bekjempe klimaendringene, er vi på vei mot en temperaturøkning på over 3 grader mot slutten av århundret, med stadig mer skadelige konsekvenser for menneskers levekår, sier WMO-sjef Petteri Taalas.

Protestbevegelse

I 2019 har klimaendringene kommet høyere på den politiske dagsordenen i vestlige land, ikke minst takket være den svenske 16-åringen Greta Thunberg.

annonse

Hun har gått i front når hundretusener av barn og unge over hele verden har krevd nye tiltak mot den globale oppvarmingen. Tirsdag kom Thunberg i land i Portugal, etter å ha krysset Atlanteren i seilbåt, før hun skal videre til klimaforhandlingene i Madrid.

Samtidig er en rekke land blitt rammet av ekstremt vær som av forskere er blitt knyttet til endringene i klimaet.

– Hetebølger og flommer som pleide å inntreffe én gang hvert hundrede år, er blitt vanligere. Land fra Bahamas til Japan til Mosambik er blitt rammet av konsekvensene av ødeleggende tropiske sykloner. Skogbranner har rast i Arktis og Australia, sier Petteri Taalas.

Mange varmerekorder

Europeiske land ble i sommer rammet av to ekstreme hetebølger. Nasjonale varmerekorder ble slått i Frankrike, Nederland, Belgia, Luxembourg, Tyskland og Storbritannia.

Mange steder ble de gamle rekordene nærmest knust, og den nye rekorden på 46,0 grader i Frankrike lå 1,9 grader høyere enn den gamle.

Samtidig fortsetter de globale klimautslippene å stige, og det er ingen enighet om nye omfattende tiltak nå for å snu utviklingen. I USA har president Donald Trump tvert imot bekreftet at verdens nest største utslippsnasjon skal ut av Parisavtalen.

Mengden klimagasser i atmosfæren er i år den høyeste som noen gang er registrert, ifølge WMO. I tillegg havner mye CO2 i havet, og dette har gjort havvannet 26 prosent surere enn i førindustriell tid.

Surere vann er en trussel mot mange arter som lever i havet, i likhet med høyere vanntemperaturer. De økte nivåene av CO2 vil trolig vedvare i atmosfæren i hundrevis av år, og enda lenger i havet.

annonse

Fakta om globale klimaendringer

* Gjennomsnittstemperaturen på jorda ligger nå omtrent 1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Noen deler av verden opplever raskere temperaturøkning enn andre.

* Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

* Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

* Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.

* Økende temperatur på jorda fører til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.

annonse

* Klimaendringene ventes å bli mer omfattende i takt med utslippene av klimagasser. Til tross for mangeårige politiske diskusjoner og satsing på fornybar energi har de globale utslippene fortsatt å øke.

(Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB)

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon