Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX
annonse

EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å hente inn en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser.

PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for, slår EOS-utvalget fast.

– Vi mener innhentingen har vært – og er – ulovlig, heter det i en pressemelding fra EOS-utvalget torsdag.

annonse

Utvalget kritiserer også PST for tjenestens håndtering av saken.

Ni flyselskaper

Torsdag sendte EOS en særskilt melding til Stortinget om saken. Utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten.

Ifølge EOS har PST også fått åtte andre flyselskaper til rutinemessig å sende passasjerlister til tjenesten. I tillegg har opplysninger om anslagsvis 1 million reisende årlig, både norske og utenlandske, blitt oppbevart i flere måneder.

annonse

EOS mener også det er svært kritikkverdig at PST har videreført innhentingspraksisen etter at utvalget i 2014 kritiserte tjenesten i én konkret sak for ikke å ha lovhjemmel for slik innhenting.

– PST har ikke hatt tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon av egen innhentingsvirksomhet, heter det i pressemeldingen.

PST uenig med utvalget

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold påpeker at PST i deres innhenting av passasjerinformasjon har lagt utlendingsloven og utlendingsforskriften til grunn.

– Det har vært uenighet mellom utvalget og PST vedrørende om dette har vært tilstrekkelig rettslig grunnlag, skriver Sjøvold i en uttalelse på tjenestens nettside.

Som følge av kritikken har PST umiddelbart avsluttet den kritiserte praksisen.

annonse

– PST har igangsatt et arbeid med revidering av praksis og rutiner for å sikre korrekt innhenting og behandling av passasjerlister, skriver han.

PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for, slår EOS-valget fast.

– EOS-utvalget har nå konkludert med at innhentingen ikke har hatt nødvendig rettslig grunnlag.

Norwegian vil ikke kommentere

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

I mai i år gikk alarmen hos Norwegian da selskapets sikkerhetsansvarlige oppdaget at en PST-ansatt hadde logget seg inn på flyselskapets bookingsystem, under tilsyn av en av Norwegians egne ansatte.

Datatilsynet ble varslet av flyselskapet 22. mai. Siden da har tilsynet, EOS-utvalget og Tolletaten, som har egne tilgangskoder til bookingsystemene, gransket saken.

Norwegian vil ikke kommentere saken.

– Konklusjonen fra EOS er tydelig. Vi har ingen ytterligere kommentarer i denne saken, sier pressekontakt Tonje Næss i Norwegian til NTB.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse