Venstres Trine Skei Grande. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
annonse
annonse

Kulturdepartementet v/Trine Skei Grande har sendt på høring en ny lov for mediestøtte. Den synes å være innrettet for å beskytte de etablerte mediene fra konkurranse.

At nær samtlige politiske partier og pressen selv mener mediestøtte er riktig, forteller oss hvor feil konsensus kan bli. I et fritt, demokratisk samfunn er det folks preferanser som bør avgjøre hvem som overlever i konkurransen eller ikke. Skal staten inn, blir det elitestyring og kontroll over det folk blir fortalt.

Det har vært pressestøtte i Norge i mange tiår allerede, med over 300 millioner kroner hvert år til avisene samt flere milliarder til NRK. Angivelig skulle avisstøtten sikre mangfold, ved å gi bidrag til nummer to-aviser lokalt og nisjeaviser som Klassekampen, Dagsavisen, Nationen og Vårt Land. Pressestøtten skulle hindre monopolisering.

annonse

Men nå er begrunnelsen dreid på en skamløs måte til å handle om å beskytte det som Kulturdepartementet omtaler som «uavhengige og seriøse medier» fra «sosiale medier, blogger, medier og nettsider som ikke følger pressens standarder». Det sistnevnte synes, på bakgrunn av tidligere tåketale fra Grande & Co., å være en direkte henvisning til Resett. Som kjente holdes vi ute av Norsk Redaktørforening og dermed pressens «etiske selvdømmeordninger».

Det relevante avsnitt i høringsforslaget gjengis i sin helhet her:

«Både Mediestøttemeldingen og Mediemangfoldsutvalgets utredning uttrykker at mediepolitikken bør legge til rette for at alle borgere har tilgang til et mangfold av uavhengige nyhets- og aktualitetsmedier, for å oppnå en bredt anlagt offentlig samtale. Som det redegjøres nærmere for i Mediestøttemeldingen, er uavhengige og seriøse medier en av grunnsteinene i et demokratisk samfunn. De redaktørstyrte mediene er imidlertid under press fra sosiale medier, blogger, medier og nettsider som ikke følger pressens standarder. Kombinert med en betydelig nedgang i annonseinntekter for flere av gruppene som mottar støtte i dag, er resultatet at en stor andel av aktørene i mediebransjen er i en utfordrende økonomisk situasjon. For mange aviser som mottar tilskudd, er de offentlige virkemidlene avgjørende for driftsgrunnlaget.»

annonse

Bevare privilegier og ensretting

Denne begrunnelsen er så absurd og selvmotsigende at de som har skrevet den, burde skamme seg. Det er jo ikke minst de nye mediene, som legger de gamle under «press», som sikrer det mangfoldet Kulturdepartementet hevder å være opptatt av.

Kulturdepartementet har kommet frem til at det er stor konkurranse i mediemarkedet og det ønsker de å gå inn å påvirke ved å gi kunstig åndedrett til noen utvalgte aktører. Men nå er det altså slik at det er disse mediene som selv utgjør de organene i Norsk Redaktørforening og Presseforbundet som avgjør hvem som er «seriøse» og ikke. De kan ikke forventes å åpne opp for oss som reelt utfordrer deres oligopol.

Les også: 3,14 millioner: Eier du ikke skam, Eriksen? 

Når noen får enorme summer i subsidier (pressestøtte) hvert år, vrir det naturligvis konkurransebetingelsene og gjør det enda vanskeligere for reelt mangfold å oppstå. De økonomiske utfordingene Resett har, er et eksempel på det. Men Resett har klart seg til tross for denne vanvittige konkurransevridningen til fordel for de etablerte aktørene. Og grunnen til det, er at vi har hatt lesere som er villige til å betale for produktet. De synes det har en verdi at vi finnes.

Hadde det vært opp til Trine Skei Grande, ville det ikke vært noe Resett. Ja, skal vi dømme etter det norske politikere har sagt om oss, er det vel kun et par av partiene på Stortinget som ønsker oss som del av medie-Norge. Gro Harlem Brundtland sa det omsvøpsløst i 2018: «Vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folk blir fortalt.»

annonse

Og dette er altså de samme politikerne som hevder at det er nødvendig å bruke milliarder av skattebetalernes penger på å sikre «mangfold» i mediene.

Det er rent hykleri for pengene, og det er skammelig at medienes egne representanter ikke ser det. Tvert imot: De ber på sine knær om enda mer subsidier fra staten for å drive «fri og uavhengig journalistikk».

Patetisk. Sørg heller for å lage et produkt folk er villige til å betale for og tillat konkurransen å slippe fri.

At pressestøtten øker i en tid med borgerlig regjering, sier litt om hvor langt inn på høyresiden den sosialistiske/sosialdemokratiske tankegangen gjennomsyrer Norge.

Det er all grunn til å tro at Stortinget vedtar de nye medielovene. Dermed vil pressestøtten øke ytterligere i årene som kommer.

Resultatet blir ensretting, ikke mangfold.

Ønsker du å holde liv i et reelt alternativ i medie-Norge, må du som leser bidra selv. Vi trenger virkelig din hjelp! Finn derfor en måte å støtte oss på.

Tegn abonnement.

og/eller

Kjøp boken «Veien til Resett» her.

Vipps 124526.
Bank 1503.94.12826.

 

 

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon