Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

I over femten år har Oslo kommune tildelt OXLO-prisen. OXLO står for Oslo Extra Large – en by for alle og har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid.

OXLO-prisen tildeles de som har gjort en spesiell innsats for å bekjempe hatefulle ytringer og holdninger og som gjennom sitt arbeid har bidratt til å gjøre Oslo til en raus, inkluderende og åpen by for alle, fri for fordommer, rasisme og diskriminering, skriver Oslo kommune på nettsiden.

Juryen er sammensatt av personer fra Velferdsetaten ved Enhet for mangfold integrering, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, Rådet for innvandrerorganisasjoner, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Skeiv Verden / FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

annonse

Les også: Antirasistisk Senter liker ikke ytringsfrihet og raser mot Folk er Folk

I år var det Antirasistisk senter sin tur. Tidligere vinner har blant annet vært Refugees Welcome. Begrunnelsen for årets tildelingen av prisen og 50 000 kroner, er for ARS sitt årelange arbeid for å bekjempe rasisme, hat og diskriminering. De formidler kunnskap om fordommer og diskriminering, og er med på å sette standard både nasjonalt og internasjonalt, i arbeidet med menneskerettigheter.

Les også: Vel anvendte penger Erna, 2,9 mill til Antirasistisk Senter og FNs migrasjonspakt er i boks

annonse

– Mangfoldet i Oslo er vår største styrke. Men samtidig preges Oslo av til dels ekstreme forskjeller, blant annet i makt, muligheter og rikdom. Som byråd for mangfold vil jeg motarbeide den økende polariseringen vi ser i samfunnet i dag. Vi må få et varmere og inkluderende samfunn for alle. Nettopp derfor er Antirasistisk senter en så verdig prisvinner, sier byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal fra Sosialistisk venstreparti og legger til.

– Antirasistisk Senter har i mange år vært en vokter av og bidragsyter til Oslo kommunes politikk for vern av sårbare minoriteter og likeverdige tjenester. Senteret har også et av de største antirasistiske fagmiljøene i landet, skriver Vårt Oslo.

Les også: Rolness om Antirasistisk Senter: – Debattsabotører med statsstøtte

For oss andre kan denne beskrivelsen fremstå som en festtale

Mange opplever dessverre at ARS bidrar til å skape mer rasisme. Mulig det er for å opprettholde sin egen eksistens, med tanke på at deres inntekter kommer utelukkende av våre skattepenger. Resett har flere ganger stilt spørsmål om dette er vel anvendte penger.

Men kritikk av antirasister får konsekvenser

annonse

Resett ble innrapportert av ARS til FNs rasediskrimineringskomite i noe de kalte «Sivilsamfunnets alternative rapport». Der ble Resett plasser under det lite sannferdige overskriften «hatfulle ytringer». Ikke nok med det, ARS måtte også ta i bruk usannheter for at teksten skulle passe til overskriften.

Les også: Antirasistisk Senter skal nå sladre på Resett til selveste FNs rasediskrimineringskomité

Ellers er ARS svært opptatt av SIAN og mener at de ikke blir straffet hardt nok. Men når innvandrergjenger begår rasistisk vold mot nordmenn så er ARS stille som i graven.

De fokuserer utelukkende på rasisme fra nordmenn, uten å belyse problemet i konteksten: årsak-virkning.

Men økonomisk er det nok ikke bærekraftig å luke på begge sider av gjerdet, det er rasisme de lever av og uten den så må de finne seg noe annet å gjøre.

Man kan spørre seg om noen kanskje ser en nytte av ARS?

Staten påplusset bevilgningen med 3 millioner kroner, slik at de får 5 millioner isteden for 2 millioner kroner. Rett etter påslaget demonstrert ARS mot de som demonstrerte mot FNs migrasjonspakt. Med en slik negativ oppmerksomhet var de få som stilte, protestene uteble og avtalen ble underskrevet.

Les også: Antirasistisk Senter får videreført støtte på over 5 millioner kroner

Oslo tåler ikke mer innvandring, sa justisminister Tor Mikkel Wara. Raymond Johansen sa det var feil å fokusere på innvandring, han mente at årsaken til høy kriminalitet i Oslo er sosiøkonomiske utfordringer.

Virkeligheten er at østlige bydeler tømmes for nordmenn og vi er på vei til å få svenske tilstander. Antall barneran er økende og ranerne går kun etter nordmenn, og ifølge Salto-rapporten utarbeidet av politiet og Oslo kommune, så ser ranerne på det som: oss og dem. Eller sagt på en måte, de handler ut fra rasistiske motiver.

Les også: Hvor er Antirasistisk senter når innvandrergjenger utøver rasistisk vold mot nordmenn?

Dette er en virkelighet ARS fortier eller bortforklarer. Kanskje senteret anses som et nyttig verktøy for den kommunale avdelingen «Enhet for mangfold og integrering», de har ansvar for inkludering og antidiskriminering, og jobber for at alle skal bli inkludert, uansett bakgrunn, kjønn, alder, religion, funksjonsdyktighet, seksuell legning og kjønnsidentitet.

Men ved å gi prisen til ARS så bidrar de vel med at noen blir ekskludert, det være seg de som belyser negative sider med visjonen om multikultur. Det er ikke bare Resett, her finner vi også Document og ikke minst HRS.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon