- Resett - https://resett.no -

Samferdselsministeren: Ulovlig å bruke bompenger til priskutt på kollektivtransport

Byrådet i Oslo får ikke lov til å bruke bompenger til å kutte prisene på kollektivtransport, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Det skriver Aftenposten [1].

Byrådet vil bruke inntekter fra bompenger til å finansiere 20 prosent kutt i kollektivtransportprisene. Det fremkommer i Oslo-budsjettet for 2020 som vedtas av bystyret onsdag. Men det ikke er lov, slår samferdselsministeren fast.

annonse

– Det er ingen tvil om at pengene som er stilt til rådighet gjennom bomringen, som er tenkt å finansiere prosjekter og drift, ikke kan brukes til å subsidiere billettprisene, sier Dale.

Samferdselsdepartementet informerte Oslo kommune allerede i 2010 om at priskutt i kollektivtransporten finansiert av bompenger, var i strid med lovverket. Bompenger kan kun brukes til å støtte driften, for eksempel til bedre rutetilbud og kjøp av kjøretøyer.

Fungerende samferdselsbyråd Hanna Marcussen (MDG) sier de ikke var klar over instruksen fra departementet.

annonse

– Men selvfølgelig er det en klar forutsetning for løsningen vi ønsker, at den må være innenfor lovens rammer, sier Marcussen.

Byrådet tror likevel at den foreslåtte løsningen er gjennomførbar. Midlene Oslo kommune allerede overfører til drift av Ruter, vil i en foreslått løsning brukes til priskuttet. Så vil bominntekter brukes til å dekke opp for at disse pengene ikke lenger går til drift.

Oslo-byrådet må forhandle med nabofylket Viken for å få til priskuttet.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474