Illustrasjonsbilde. Foto: Berit Roald / SCANPIX
annonse
annonse

En elev i VGS opplever at det ikke er rom for å tenke annerledes eller kritisk ved hans skole.

En elev ved en av landets videregående skoler forteller at han erfarer at elever straffes med dårligere karakterer dersom de stiller spørsmål ved det som oppfattes som vedtatte sannheter. 

Disse vedtatte sannhetene det refereres til skal blant annet være at Donald Trump er ond, at hvite mennesker ikke kan utsettes for rasisme, og at alternative mediers oppgave utelukkende er å spre hat i befolkningen. 

annonse

– Selvstendig tenking finnes ikke i praksis på skolen. Tør du å si en positiv ting om noe Trump har gjort, eller utfordrer lærernes sannhet på noe som helst måte, så vil du risikere å gå ned i karakter, sier eleven til Resett. 

Eleven blir holdt anonym med hensyn til videre skolegang.

Les også: Vet norske skolemyndigheter noe som helst om hvilken type undervisning som gir de beste resultatene? 

annonse

Propaganda og indoktrinering  

Studenten forteller at en lærer har sagt at både Frp og Resett fører en tilsvarende ideologi og retorikk som var årsaken til at jødene ble forsøkt utryddet. 

– Læreren sa at dere oppfordrer til hat og vold, og at dere gjennom ideologi og retorikk vil inspirere mennesker som ønsker å begå like forferdelige handlinger ble utført i Chile og av nazistene. Læreren konkluderte med at slike «fascister» som dere bekjempes fordi dere vrir på sannheten og kommer til å forårsake det samme.  

– En annen lærer nevnte at Black Lives Matter og Antifa var fredelige grupper, uten å nevne noen unntak, sier studenten og påpeker at elevene selv har funnet flere.  

Autoritært problem 

– Det å mene noe annet er veldig sett ned på, spesielt blant lærerne, forteller eleven og tar frem to eksempler:  

– I følge en lærer går det bare an å være rasist mot mennesker som er fargede, og i andre fag så snakkes det om hvor bra Sigrid Bonde Tusvik og hennes meninger er, kommer du med kritikk mot noen av delene så blir du sett ned på og får dårlig karakter.  

– Men er det slik at lærerne gir elevene dårlige karakterer basert på hva de mener, og ikke etter hvordan de presterer i faget? 

annonse

– De mener at det er faktabasert feil dersom du er uenig med dem eller kritiserer, svarer eleven. 

Videre forteller vedkommende at holdningene mot Donald Trump er ensidige: 

– De vrir det negativt uansett hva det er. Det blir veldig kjedelig å snakke om det samme hele tiden og alt negativt handler om han, sier eleven, og legger til at han ønsker seg en mer fruktbar debatt fra flere vinkler. 

– Sier du noe positivt om Trump, så får du dårlig karakter. 

Les også: Elever betales for å spille klimaaktivister i reklamefilm midt i skoletiden med rektors velsignelse

Håpløst 

Eleven forteller at han opplever at det er mange som synes politisk partiskhet er et problem ved skolen hans, og at en gruppe elever på et tidspunkt klaget inn en lærer for elevrådet, på grunn av lærerens generelle holdninger overfor elevene.   

Det er likevel ikke alltid lett å si ifra, spesielt når personen du adresserer står med fremtiden din i sine hender: 

– Noen ganger sier jeg ifra og noen ganger orker jeg ikke. Det føles håpløst ut innimellom.

Brudd på opplæringsloven 

I paragraf 1-1. Formålet med opplæringa i Opplæringsloven står det følgende: 

annonse

«Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.»

Videre står det:

«Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.»

Vil ikke kommentere

Resett tok kontakt med rektor ved den aktuelle skolen. Skolen er holdt anonym med hensyn til eleven.

Rektoren sier at vedkommende syns det er vanskelig å kommentere innholdet spesifikt, men har følgende kommentar til saken:

– Generelt ønsker jeg å si at jeg er opptatt av at alle ansatte på skolen skal følge gjeldende lovverk. Ved kunnskap om at lovverket ikke følges, vil jeg alltid sørge for å undersøke saken grundig før evt tiltak igangsettes. Som ellers i samfunnet er det viktig at vi som skole følger prinsippet om at alle parter skal høres slik at vi alltid danner oss et mest mulig riktig bilde av situasjonen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon