Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sammen med Muhubo i 9B etter tirsdagens presentasjon på Jordal skole av resultat fra den siste PISA-undersøkelsen . Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
annonse
annonse

Er det korrelasjon mellom de 25% som PISA nok en gang har bekreftet er funksjonelle analfabeter og de elevene som velger bort et av fagene i vg3 på videregående utdanning?

Er det i så fall smart av Norge å la funksjonelle analfabeter slippe 187 skoletimer i året?

Jeg bare undres om vi har en stor systemfeil som ingen politikere er klar over, ingen i utdanningssystemet/byråkratiet har adressert og ingen gravejournalist/media har blitt oppmerksom på enda?

annonse

Les også: PISA: Hvorfor forteller du ikke sannheten, Jan Tore Sanner?

Alle elever skal ha tre valgfrie programfag/fremmedspråk hvert av årene vg2 og vg3 i tillegg til fellesfag. Skolesystemet i Norge er slik at dersom minoritetseleven tar skriftlig morsmålseksamen som privatist, så gjelder det som et fag på studiespesialisering i videregående utdanning. Det betyr at eleven kan slutte i et av de tre programfagene i vg3, som de gikk i på vg2.

Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen innførte endring i systemet slik at privatisteksamen i morsmål tilsvarer et fag i videregående opplæring. De slipper da et av programfagene. Elevene går fra 30 timers skoleuke ned til 25 timers skoleuke. Trenger de ikke disse 5 timene hver uke eller totalt 187 skoletimer i løpet av året til læring og kompetanseheving, og mer bruk av det norske språket og norsk fellesskap og samhandling? Er det lurt at de har så liten arbeidsmengde, at de sliter når de begynner på høyere utdanning med mye større press?

Elever uten morsmålseksamen skal konkurrere med minoritetselever med morsmålseksamen i inntak til høyere utdanning og videre i arbeidslivet. Morsmålseksamen oppfattes av mange som «lett» og mange får gode karakterer. Det betyr at den drar opp snittkarakteren. Er det rettferdig?

Forskrift til opplæringsloven § 3-27 tredje ledd sier at minoritetselever kan velge privatisteksamen, men hva med etnisk norske elever som har gode språkkunnskaper og kanskje har vært på utveksling. Kan de velge bort et fag? Er dette rettferdig?

Forrige året hadde min skole ca 43 elever som meldte seg av et fag i vg3 ut av totalt ca 120 elever. Det betyr mer enn 35% eller en 1/3 av elevene.

Konsekvensen er at noen av fagene blir så små at skolen ikke har økonomi til å tilby dem. Det betyr videre at de etnisk norske elevene og andre elever som ikke velger morsmålseksamen, ikke får så bredt fagtilbud på vg3 p.g.a. at en stor andel tar morsmålseksamen. Disse elevene blir da tvunget til å videreføre sine to andre fag fra vg2 til vg3 på grunn av systemet. Deres tredje fag er tatt av programtilbudet på skolen. Er dette rettferdig?

Jeg har alltid noen elever som på høsten sier at de skal ta skriftlig morsmålseksamen, og etter det så skal de slutte i faget etter jul. Hva gjør det med dem selv, de andre elevene i gruppene og meg som lærer?

Først og fremst påvirker det eleven selv. De blir som oftest lite motivert til læring i faget «de skal jo slutte». 

annonse

Dernest påvirker det medelever i klassen. Lite motiverte elever gjør liten innsats i faget og i gruppesamarbeid. De er ofte opptatt av andre ting enn læring, så de forstyrrer medelever og læringsmiljøet i klasse. Noen kommer for sent til timene, og det forstyrrer. Noen gjør ikke avtalte oppgaver og det hindrer fremdrift i gruppen. Noen andre elever må gjøre deres oppgaver, for eksempel i metoden Ungdomsbedrift hvor de arbeider sammen og etablerer og drifter en virkelig bedrift.

Til slutt påvirker det læreren i faget. Lærere er en virkelige personer og ikke roboter, så de blir påvirket av menneskene i sine omgivelser, i dette tilfellet elever. Når en eller flere elever gjentar hver uke; «Jeg skal slutte i faget….» så inspirere det ikke til innsats. Alle lærere som jeg kjenner til tar sitt samfunnsoppdrag meget alvorlig. Vi skal inspirere og motivere elevene til læring og økt kompetanse, alle skal fullføre og bestå. Demotiverte og uinteresserte elever er det veldig vanskelig å få med til å skape et godt læringsmiljø.

Oppsummering:

 • Elever kan velge bort et av programfagene fra vg2
 • Elever hangler med i faget frem til eksamen er bestått (desember) og de kan deretter melde seg av faget
 • Medelever blir belastet med en som egentlig ikke vil være tilstede, og kommer til å forsvinne så snart vedkommende har mulighet.
 • Elever slipper 187 undervisningstimer i skoleåret
 • Elever har 5 timer mindre sammen med klassen/gruppen med studier, samhandling, sosialisering mm
 • Elevene har 5 timer mindre i uken til å kommunisere på norsk
 • Klassen/faget mister mange elever fra gruppen opp på vg3
 • Noen fag blir så små at skolen ikke kan tilby faget på vg3-nivå
 • Det er svært kostbart for skolene med små grupper, minimum er normalt 15 elever i gruppen

Viser dette i praksis holdningen til endel elever; get maximum results from minimal effort. Resultatet for dem er å skaffe seg vitnemål på bestått videregående skole på enkleste måte. 

 • Er dette det optimale for eleven som person for videre i livet?
 • Er dette optimalt i samfunnsøkonomisk perspektiv?
 • Har Norge nytte av alle disse personene med eksamen i morsmål?
 • Er dette et storbyfenomen?
 • Er det rettferdig?

Les også: Skolen er blitt en kvinneverden

Har noen forsket på konsekvenser av privatisteksamen i morsmål for minoritetselever?

Jeg håper dette systemet kan endres slik at det ikke blir forskjell på elevene og alle må ha fulle skoleuker. Jeg håper også noen kan foreta vurderinger og sammenligninger for å se på om dette systemet har noen konsekvenser og i så fall for hvilke og for hvilke grupper.

Minoritetselever som tar fremmedspråk som privatist

Minoritetsspråklige elever har muligheten til velge privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk dersom språket, for eksempel morsmålet, fremgår av listen Utdanningsdirektoratet har fastsatt i Udir-1-2018. Direktoratet presiserer at dette kun gjelder de elever som velger å ta privatisteksamen i fremmedspråk, og som ikke har fullført opplæring i et fremmedspråk som elev.

Forskrift til opplæringsloven § 3-27 tredje ledd.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon