Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse
annonse

Vi nærmer oss jul, og to fenomener som allerede har blitt en form for juletradisjon, kan registreres:

Avisene flommer over av kronikker, kommentarer og leserinnlegg som med referanse til Juleevangeliet og dets beretning om Jesusbarnet i stallen hevder at vi er ugudelige/umenneskelige fordi vi ikke slipper alle som banker på vår port, inn i herberget. Og det kommer krav om at det må bli slutt på skolegudstjenester og annet som minner om at julen er en kristen høytid.

Bruken av Juleevangeliet til å presse igjennom en asyl- og innvandringspolitikk som ville få arbeidsmarkedet, faglige rettigheter og velferdsstaten til å bryte sammen, skal jeg la ligge i denne omgang og heller rette søkelyset mot kampanjene for å avskaffe julegudstjenestene. Hva skyldes den aggressive, nærmest hatefulle bekjempelsen av julegudstjenester og andre kristne høytider og tradisjoner?

annonse

Les også: Human-Etisk Forbund går til angrep på Ytringsfrihetsforbundet

Mange vil sikkert mene at undertrykkelsen av vår kristne tro og kultur skyldes krav fra muslimer og andre innvandrere. Det tror jeg er feil. Jeg har aldri registrert at muslimer eller andre innvandrere har krevd forbud mot skolegudstjenester eller liknende. Kampanjene – for ikke å si korstoget – mot kristendommen og vår kristne kulturarv utgår fra Humanetisk Forbund. Det er såkalte humanister som tar til orde for alle mulige former for repressive tiltak mot kristne høytider og tradisjoner, riktignok ofte med henvisning til at Norge nå angivelig er et flerkulturelt samfunn, og at vi ikke må tråkke på muslimer og andre ikke-kristne ved å påtvinge dem vår tro.

Hva kan forklare humanetikernes fanatiske tilbøyelighet til å undertrykke kristne høytider og tradisjoner? Kunne de ikke la de kristne og skolegudstjenestene være i fred?

annonse

For å forklare humanetikernes opptreden tror jeg det kan være nyttig å trekke inn den russiske filosofen Nikolaj Berdjaevs betraktninger om forskjellen mellom vestlig og østlig ateisme.

En vestlig ateist er ifølge Berdjaev en person som er totalt likegyldig i forhold til religiøse spørsmål, og som ikke interesserer seg for hvordan andre utøver deres eventuelle tro. Et tema som skolegudstjenester gir vedkommende blaffen i. En østlig ateist, derimot, er en person som er 99 prosent sikker på at Gud ikke finnes, men som samtidig er plaget av uvissheten knyttet til den siste prosenten. Og denne uvissheten får vedkommende til å kaste seg ut i en slags personlig krig mot Gud for å undertrykke sin usikkerhet og redsel – Berdjaev nevner hvordan russiske ateister etter revolusjonen i 1917 skjøt på ikoner med maskingevær.

Les også: Kristenfiendtlige Human-Etisk Forbund mottar store summer i offentlig støtte

En stor andel av den norske befolkning, kanskje et flertall, er utvilsomt ateister av vestlig type, altså fullstendig likegyldige i forhold til religiøse spørsmål. Medlemmene av Humanetisk Forbund, eller i det minste organisasjonens ledere og aktive kadrer, derimot, er definitivt østlige ateister. Det er ikke mulig å finne noen annen forklaring på deres fanatiske kamp mot alt som smaker av kristen trosutøvelse og tradisjoner, enn at den må bunne i eksistensiell angst og uavklarte religiøse problemer som får dem til å kaste seg ut i en trassig gudsfornektelse.

Humanismen slik den praktiseres av medlemmene av Humanetisk Forbud, kan for øvrig ikke betegnes som noe annet enn en kvasireligion, noe som klart viser at det er ateister av østlig type vi har å gjøre med.

Mange har ikke noe forhold til kristendommen eller andre former for religionsutøvelse, og de deltar følgelig ikke i religiøse seremonier. Det pussige med medlemmene av Humanetisk Forbund er at samtidig som de forsikrer om at de overhode ikke har noe forhold til Gud og kristendommen, har de etablert sine egne riter og tradisjoner som en nærmest fullkommen kopi av kristne ritualer.

annonse

Les også: Human-Etisk Forbund er en sekt

Jeg husker da jeg for endel år siden var tilstede ved en såkalt humanistisk navnefest (dåp). En messende, presteliknende skikkelse, en høytidelig prosesjon og, om jeg ikke husker feil, også faddere. Det eneste som manglet var en døpefont! Det var faktisk vanskelig å holde seg alvorlig under seremonien. – Ser dere ikke at dere på alle punkter kopierer kristendommen dere hevder å ha frigjort dere fra, tenkte jeg, og undret på om andre måtte ha den samme opplevelsen.

Det er kanskje stygt å si det, men jeg har problemer med å forestille meg noen større skrullinger enn humanetikere. Personer som hevder å ha frigjort seg fra religion og overtro, kaster seg ut i en militant antigudelighet som vitner om eksistensiell angst og et uavklart forhold til Gud. Og samtidig konstruerer de sin egen kvasireligiøse sekt med både prester og bedemenn og ritualer som på punkt og prikke er kopiert fra kristendommen.

Dette er faktisk bunn i bøtta!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon