Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm kritiserer forskjellsbehandling i norske fengsler. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm sier soningsforholdene for kvinner er blitt et av de mest kjønnsdiskriminerende områdene i Norge og er i strid med lovverket.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener diskriminering av kvinner i norske fengsler er gjennomgående.

– Kvinner får dårligere helsetilbud enn menn, de blir mer isolert og har dårligere muligheter til å sone i nærheten av familie. I tillegg får kvinner generelt dårligere arbeidstrening, sier Bjurstrøm til Klassekampen.

annonse

Torsdag skrev Klassekampen om kvinnelige innsatte i Bergen fengsel som har klaget på at de har dårligere soningsforhold enn de mannlige innsatte. Kvinnene har ikke tilbud om åpen soning eller programtilbud som sinne- og rusmestring som mennene har.

– Innen kriminalomsorgen mener jeg at kvinner gjennomgående kommer dårligere ut enn menn. Det er helt tydelig forskjellsbehandling mellom kjønnene, sier Bjurstrøm til avisen.

Ombudet sier at hun har god kontakt med Kriminalomsorgen og opplever at de er opptatt av problemene, men at de ikke får de nødvendige ressursene for å løse dem.

annonse

Kriminalomsorgsdirektoratet sier de ikke hadde anledning til å kommentere saken. I 2017 vedtok de en strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring, der formålet er at kvinner og menn i fengsel skal sikres likeverdige forhold.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon