Illustrasjonsbilde av Jan III Sobieski. Foto: Wikimedia Commons
annonse

Den islamtilpasning som gjøres i dagens Vest-Europa er så åpenbar at det er komplett umulig ikke å få øye på den. På stadig flere områder tilpasses vårt dagligliv og våre tradisjoner til islam.

Mens dagens etniske europeere i liten grad er opptatt av religion, oversvømmes kontinentet av mennesker med et sterkt ønske om at samfunnet skal styres ut fra en 1400 år gammel ureformert tro. En del av Europas befolkning er dessverre helt uinteressert i historie og klarer knapt ta inn over seg at verden eksisterte før deres egen levetid. De aner ikke hvordan det gode samfunn de lever i har blitt til, og viser heller ingen interesse for å forstå det.

Av den grunn kjenner de naturligvis heller ikke til hvordan millioner av mennesker gjennom senmiddelalderen, renessansen og inn i opplysningstiden, ga sine liv for å forhindre islamsk ekspansjon inn i Europas kjerneområder. For oss europeere som ikke ønsker å leve i et islamstyrt samfunn, har enkelte historiske hendelser vært viktigere enn andre.

annonse

Slaget ved Kahlenberg i Wien på slutten av 1600-tallet, er en slik hendelse. Slagets betydning for Europas utvilking kan knapt overvurderes. Mot alle odds greide en tall- og våpenmessig underlegen hær, under ledelse av Jan III Sobieski og hans ridende husarer, å nedkjempe det muslimske Osmanriket og deres vasallstater. Et utfall i motsatt retning ville lagt det sentrale Europa åpent for islamsk dominans.

Jan Sobieski nummer tre er for lengst død og både han og hans husarer møter lite ære og takknemlighet vest i Europa, selv om deres offer var av stor betydning for at vårt samfunn fikk utfolde seg som det etter hvert gjorde: Et godt samfunn basert på forskning, vitenskap og menneskerettigheter, snarere enn den mørkeste religions klamme hånd. Øst i Europa, der folk er langt mer opptatt av sin historie og sin kultur, er Sobieski og husarene en viktig del av historiefortellingen. Ikke bare kjenner de fleste til historien, men folkets takknemlighet kommer også til syne på dagligdagse objekter som pengesedler, postale objekter og historiske monumenter.

I juletiden, ta et avbrekk fra gaver, mat og den lille jesusfyren og be en stille bønn for Sobieski og hans husarer. Uten dem er det en stor mulighet for at dere ikke hadde feiret jul i det hele tatt.

annonse

God «tradisjonsfeiring»!

Dette innlegget ble først publisert på Facebook. 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse