Voksen hannulv. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Det vakte stor oppsikt da det for litt siden ble gjort kjent at blodprøver fra ulver felt i Norge er blitt sendt til ett rettsmedisinsk laboratorium i Tyskland ForGen (Forensische Genetik und Rechtsmedizin in Hamburg).

Blodprøvene viser at dyrene har genetiske signaturer som man ellers finner i bl.a. Baltikum, Polen, en dyrepark i Paris, og i hunder. Bortsett fra hunde- og Paris-delen, som er det media synes er mest interessant, så stemmer resultatene noenlunde med de importlister som er offentliggjort i forbindelse med det svenske oppdretts- og utsettingsprogrammet «Projekt Varg».

Les også: Nye viltkamerabilder: Ulvene her likner ikke på det de sier det er

annonse

Dette programmet startet på 1970 tallet. Resultatene stemmer noe dårligere med hvor fortsatt pågående programmer for såkalt «genetisk forsterkning» får sine dyr fra. Hittil er det kun en dyrepark nord for Moskva som med sikkerhet er identifisert som leverandør til disse. Programmene er fortsatt stort sett ukjent for allmenheten, og visse dårlig informerte men høylytte aktører klarer tydeligvis ikke å legge vekk begrepet «konspirasjonsteorier». Vi ber derfor likegodt avisa om å trykke en av kjøpekontraktene inngått med svenske myndigheter, ett dokument med tittelen «Agreement on Animal Donation», opprettet med Yaroslavl Zoo den 5. Mai 2012.

Her står å lese: «The Charity Donor will transfer to the Donation Recipient 4 pups (2 males and 2 females) of Grey wolf (Canis lupus lupus), born in May 2012, weaned and within 40 and 50 days of age, free of charge, which animals will be further referred to as the Donation. The Donation or its future offspring of the Donation will be used for cross fostering of wild wolves as part of a Swedish government program to enhance the genetic status of the Scandinavian wild wolf population».

På norsk: De donerte dyrene og deres fremtidige avkom skal krysses med vill ulv for å forsterke genetikken hos viltlevende ulv i Skandinavia. Importlister fra CITES viser at import av ulv til Sverige for samme formal har foregått i ganske stor utstrekning fra midten av -70 tallet. Dyr er også flyttet fra Finland, så det er godt mulig at videre genetiske undersøkelser også finner likhet med finsk materiale fra denne tiden.

annonse

Uansett hvor stort omfanget har vært, la oss minne om følgende enkle faktum: De aktivitetene svenske myndigheter bedriver her er klokkeklart ulovlige i henhold til Bern-konvensjonen. Konvensjonen stiller nemlig krav om aksept for aktiv re-introduksjon av rovdyr.

Like ulovlig er utføring med slakteavfall til valpekull i det fri for å øke overlevelsen, hvilket også er bedrevet i en viss skala. Bevaringsbiologisk er ideen om import av fremmede genotyper så forkastelig at man må spørre seg om de som bedriver dette er ved sine fulle fem. Nå viser det seg riktignok at statlige etater kan både forfalske rapporter og finne på private lovtolkninger for å få saksbehandlernes vilje gjennom, og Miljødirektoratet og Naturvårdsverket er neppe annerledes enn NAV og Mattilsynet her. Men ingen, og slettes ingen forskere eller myndighetspersoner, vil ha oppdrettslaks i en lakseelv. Hvorfor skulle da noen ville ha oppdrettsulv i skogen?

Selv om det nok må stilles spørsmål ved hvilket referansemateriale ForGen har tilgjengelig, så er hovedpoenget her at endelig våger også en av organisasjonene i landbrukspolitikken å ta i spørsmålet: Hva bør konsekvensen bli av dette? Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) gjør nemlig vedtaket:

Med utgangspunkt i resultatene fra en genetisk kartlegging ønsker NBS en åpen debatt om hva vi skal gjøre med ulveindivider der genetikken ikke kan forklares med naturlig migrasjon.

Les også: De som har påstått at norsk ulv ble satt ut har blitt idiotforklart – nå kan de kanskje få rett

Vi minner om at dette også gjelder dyr fra Finland. Alt som foreligger av publiserte studier på vandringsmønster hos finsk ulv konkluderer med at det er 100% dødelighet for dyr som vandrer inn i reinbeiteområdene i nord. Finsk ulv på norsk jord kan altså ikke forklares med naturlig migrasjon. At norske ulveforskere hevder at «genetisk viktige» dyr som dukker opp i bebyggelsen på steder som Storsjö og Elgå bare er «nysgjerrige ung-ulver på vandring» for stå for deres regning. Nysgjerrige er de nok, den mye omtalte Engerdals ulven satte nylig en slags rekord ved å ikke bare gi seg inn på en gård men også klatre opp på fjøstaket. Det er rimelig naivt å tro at det nettopp er slike dyr som skal utgjøre eventuelle unntak fra mønsteret at all vandrende ulv som oppdages i Nord-Finland skytes. I så fall må de nysgjerrige «ung-ulvene» starte sin vandring som uvanlig sky individer, og så begynne å oppsøke menneskelig bosetting akkurat i det de kommer til grenseområdene mellom Norge og Sverige.   

Vi håper at flere av organisasjonene innen norsk naturbruk nå våkner og støtter NBS, ved å stille samme spørsmål: Hva gjør vi med ulven, hvis de nå pågående genetiske studier iverksatt av Stortinget bekrefter at dagens skandinaviske ulv ikke er av opprinnelig stedegen stamme? Dyr fra populasjoner som ikke forekommer naturlig i et område defineres som fremmede organismer i Naturmangfoldloven, og i EU sitt habitatdirektiv. Hvorfor skal man da gjøre unntak for den mest skadegjørende og konfliktskapende av slike arter? 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon