Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
annonse
annonse

Jeg har i mange år lagt merke til og adressert det faktum at Arbeiderpartiets Stortingsrepresentant, og Norges tidligere Kulturminister, alt for ofte velger å bruke Taternes tragiske skjebne i Norge som et kult skjellsord.

Et skjellsord hun bruker i mange forskjellige sammenhenger og alltid som negativ forsterkning for å legge «negativ tyngde» til argumentasjonen hun fører. Vi har å gjøre med et av det mest alvorlige tilfellene av rasistisk språkbruk fra en offentlig representant for Norge siden det ble kutyme å ikke bruke nid-betegnelser som generaliserer et folk eller kulturgruppe med negativ forsterkning. De aller fleste Nordmenn har sluttet å bruke slike utrykk i sitt språk, jeg har med glede, merket meg at de fleste ikke lengre bruker ord som, «Fant», «Fanteri» Fantepakk», og så videre.

Jeg har også over flere år gitt beskjed til de offentlige personene jeg har tilgang til, gjennom sosiale medier og e-post, som bruker disse nidordene offentlig og, nesten, alle sammen har sluttet å bruke slike ord i sitt språket etter at jeg har forklart hvordan det føles for de denne åpenlyse rasismen rammer. Jeg har to -2- ganger de siste årene sendt melding til Hadias Facebook-innboks og Ap sentralt og forklart hvordan det rammer oss når hun bruker slike ord, men jeg har hverken fått svar eller sett at hun har tatt «rådet» til følge og tatt ordet ut av sitt vokabular, tvert imot.

annonse

Les også: Hadia Tajik: – Man er nødt til å anerkjenne at muslimhat har økt i omfang

Sist nå i november 2019 ble hun sitert på at hun mente en politisk motstander kom med «tøys og fanteri» Siden hun ble valgt inn på Stortinget er rekken av eksempler på slik åpenlys rasisme fra henne endeløs. Hun klarte til og med å si «Krig og fanteri» i sin tid som kulturminister. (Når har Fanter eller Tatere gått til krig?) Man må kunne forvente at en norsk minister forstår hva rasisme er, når man er en profilert antirasist blir saken enda mer alvorlig i mine øyne.

Det er helt utrolig og totalt uakseptabel at en norsk stortingsrepresentant fortsetter å føre seg med en slikt villet rasistisk språkdrakt i 2019. Man kan lure på om man i det hele tatt er skikket til et tillitsverv i det offentlige Norge når man er så åpenlyst rasistisk.

Jeg tror ingen oppegående voksne mennesker i dag ikke har fått med seg at «fant» betyr tater og om man slår opp i ordboken (om man er i tvil) ser man at ordet «fant/fanteri» i tillegg til å bety tater bærer med seg mange negative konnotasjoner. Ordet «fant», i alle sine bøyninger, har kun negative konnotasjoner, det blir aldri brukt som en positiv forsterkning til et argument. Fant og fanteri bærer utelukkende negativ betydning. Man trenger knapt minne noen på hvilken forferdelig skjebne som ble Fantene til del i Norge. Det var tvangs-internering, – sterilisering, – adopsjoner og de ble utsatt for hjerteløse medisinske eksperimenter. Taterne ble ble blant annet ble utsatt for elektrosjokkbehandling, ikke behandling for en spesifikk sykdom, staten ville rett og slett elektrosjokke «fanteriet» ut av de. Dette pågikk helt opp til vår tid. Det lever tatere i dag som ikke kjenner sine biologiske foreldre, som ikke kan få barn og som daglig sliter med de traumene statens grusomme behandling av Fantene påføre de. Det er ikke noen oppegående mennesker som bestrider den umenneskelige behandlingen taterne ble utsatt for i regi av den norske stat. Den norske regjeringen har også gitt fantene en offentlig unnskyldning for de overgrepene de ble utsatt for. De fikk neppe en offentlig unnskyldning for at enkelte hjerteløse politikere skulle få mer potent sprengstoff til sine rasistiske skjellsord?

annonse

Les også: Undersøkelse viser: Seks av de åtte mest rasistiske landene i verden er muslimske

Hvorfor er det så galt å bruke ord som «fant eller fanteri»?

Se på samene som et sammenlignbart eksempel. Samene ble også utsatt for grusom mobbing og grusomme overgrep fra offentligheten. De ble aktivt holdt utenfor det norske samfunnet og ord som «Lappj#¤»l» og slike nid-utrykk blomstret friskt i vårt språk. Etter hvert som tiden gikk og vi ble mer progressive i slike spørsmål åpnet fler og fler arenaer i samfunnet vårt seg for samer og samene selv var veldig flinke til å dyrke stoltheten rundt sin samiske identitet. Jeg liker å tro at dette var mulig for samene fordi vi åpnet for at samfunnet kunne omfavne de som nettopp samer, ikke assimilerte nordmenn. Noen slik «generøsitet» har ikke blitt tatere og fantene til del i Norge. Bortsett fra den offentlige unnskyldningen fanter/taterne fikk fra staten for få år siden har det ikke vært gjort noe for å gjøre det mulig for individer å stå frem som tater/fant i Norge i dag, uten at det medfører alvorlige konsekvenser for den enkelte. Det er ikke mer enn tre, fire år siden vi kunne lese i avisen om ei dame i Elverum som mistet jobben sin som drosjesjåfør da drosjeeieren ble klar over at hun var av fanteslekt og som drosjeeieren uttalte: «Hennes slekt er det bare problemer med, det orker jeg ikke utsette meg for, hun får finne seg et annet sted å jobbe.»

Da saken ble anmeldt som en rasismesak henla politiet saken etter kort tid og damen forble uten arbeid. Fantene og deres historie, identitet, ja selv minnet om de og deres historie blir aktivt undertrykt og utslettet i Norge, den dag i dag og nidordene som Fant og Fanteri er aktive verktøy i den totale utslettingen.

Les også: Barnebokforfatter skildret oppvekst i to kulturer – ble anklaget for rasisme

annonse

De yngre i dagens samfunn har antagelig ikke engang hørt om fantenes skjebne. Når offentlige personer som er forbilde for mange unge og også profilerte antirasister ukritisk bruker fantenes skjebne som skjellsord så bidrar de til å bygge opp muren mellom samfunnet og fantene, en mur unnskyldningen fra det offentlige var ment å bidra til å rive ned. Når mennesker, som selv i dag, ikke vet hvem mor og far er, som ikke kan få barn og som er dypt traumatiserte hører sin skjebne brukt som skjellsord i full offentlighet, rives alle de sårene den offentlige unnskyldningen var ment å plastre opp igjen.

Vi ser hvor total utvisking av selv minnet om fantenes skjebne er i Norge, og slike rasistiske uttrykk er byggesteinene i den muren som sørger for at Fantene fortsatt holdes utenfor samfunnet. I Norge reagerer vi hardt og kontant på rasisme som har sitt opphav langt utenfor våre grenser, kultur og samfunn. Ord og utrykk som er skapt i andre kulturer enn vår egen, som rammer folk som har sine aner fra andre land enn Norge bekjempes meget nitidig av folk som har sitt levebrød i kampen mot alle former for rasisme. Men rasismen som vi selv har skapt, den særnorske innavlede rasismen, dyrkes ennå helt åpent og nid-ordene blomstrer friskt som retorisk pynt for den som uttaler de.

Fantene og behandlingen av disse er Norges helt egen rasisme, en rasisme som ennå ikke bare aksepteres av enkelte, de dyrker den. Som en kunne lese i en kommentar i Morgenbladet til Tore Sagen-saken: Man kan være så grei og hyggelig man bare vil, men likevel gå de harde rasistenes ærend». Forskjellen i alvorsgrad består i at denne saken har ingen betydning tatt ut av fortellerens kontekst, det er ikke ord tatt ut av sammenheng eller noe som misforståes, dette er en nattsvart, villet rasisme, uttalt for å være «kul». Her bruker man et åpenbart rasistisk uttrykk for å fremstå som «fresh og ren»

Les også: Rune Berglund Steen jubler etter rasisme-dom: – Hatefull propaganda

Jeg er ikke advokat, men jeg kan ikke skjønne annet enn at slik offentlig rasistisk språkbruk rammes direkte av den såkalte «rasismeparagrafen» og at det må reageres på dette om vi skal noe troverdighet som et land som tar offentlig rasisme på alvor. Dette er hetsing av en folkegruppe og et skoleeksempel på hensynsløs fremferd egnet til å krenke og traumatisere en hel kultur. Jeg har som sagt tatt kontakt med Ap og også sendt melding via Facebooksiden hennes for å forklare hvordan denne typen språkbruk rammer tatere og mennesker som har en tilknytning til fante-kulturen. Min innsats har vært helt uten ønsket resultat så langt. Ordet brukes fortsatt flittig, i alle bøyninger og alltid med negativ betydning. Man må konkludere med at hun ikke bryr seg om fantene og deres skjebne, og at «Kampen mot ALL rasisme» ikke er annet enn et politisk verktøy som brukes for å nulle meningsmotstandere og for å fjerne mennesker man ikke liker fra den offentlige debatten. Jeg har hatt en ekkel mistanke om at grunnen til at det bare er «gubber over 40» som er rasister i Norge er at Antirasistisk senter (ARS) og andre kun «går etter» denne delen av befolkingen. Andre kan være så vilt rasistiske de vil, både i språk og gjerning, uten at det reageres derfra. Jeg varslet ARS og ba om hjelp derfra da det ikke hjalp å kontakte Ap og Hadia personlig, men stillheten fra ARS har så langt vært «øredøvende» Om det ikke reageres og vi får en forklaring og en unnskyldning som står i forhold til forbrytelsen må vi selv prøve å få saken fremmet for retten. Det må være slik at slik språkbruk ikke er akseptabelt fra en minister i den norske regjering og en folkevalgt politiker.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon