Politimann: – Det er svært lite vi kan gjøre for å begrense innvandringen til Norge så lenge vi har EØS-regelverket

TweetShare5KShareEtter å ha jobbet med saker tilknyttet «utlendingsfeltet» i en årrekke, har jeg gjort meg noen betraktninger vedrørende de muligheter og begrensninger norsk lovgivning gir utlendingsmyndighetene til å utøve reell kontroll med personer som ankommer eller er i riket, spesielt i lys av EØS-regelverket. Les også: Vidar Kleppe ber regjeringen handle: Norge må si et … Fortsett å lese Politimann: – Det er svært lite vi kan gjøre for å begrense innvandringen til Norge så lenge vi har EØS-regelverket