- Resett - https://resett.no -

Dømt for vold mot politiet, jobber i barnehage

«Politivold» innebærer automatisk store medieoppslag. Derimot – vold mot politiet blir svært sjelden videreformidlet allmenheten.

Flere ganger ukentlig rettefører norske domstoler straffesaker hvor personer er tiltalt for vold eller trusler overfor en politimann(kvinne).

Straffeloven § 155.
Den som ved vold eller trusler påvirker en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søker å oppnå dette, straffes med bot eller fengsel i 3 år.

annonse

Med andre ord, polititjenestemenn i tjeneste er undergitt et eget vern og beskyttelse i vårt lovverk.

Den klare hovedregelen for vold mot politiet, er ubetinget fengselsstraff.
Høyesterett har også jevnlig minnet om at det nærmest unntaksvis er ubetinget fengsel ved vold mot vår ordensmakt, politiet. Jf. Rt-2011 side 7 med henvisninger.

En dom til ettertanke?
Fredag 03.01.20 ble en nordmann i Oslo tingrett dømt til samfunnsstraff for blant annet å ha utført direkte vold overfor en politibetjent.

annonse

Fakta
Natt til mandag 11. november 2019 fikk den det her gjelder utenfor en pub på Grønland, på bakgrunn av en ordensforstyrrelse, klar beskjed av politiet om å forlate Oslo sentrum. Han nektet å etterkomme denne ordren, og fortsatte å krangle. Han ble derfor selvfølgelig pågrepet.

Da den arresterte skulle ransakes før innsettelse på cella, satte han seg kraftig til motverge. Han ble tvangsmessig ført inn i arresten av flere politibetjenter. I den anledning klarte han å rette et målrettet spark som traff en av politibetjentene i beinet/leggen.

Det ble også funnet og beslaglagt noen narkotiske tabletter før selve innsettelsen på cella.

Innrømmet forholdet
Voldsutøveren erkjente overfor retten samtlige av de punktene han var anklaget for.

Påtalemyndighetens påstand.
Aktor foreslo at gjerningspersonen skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff, med en gjennomføringstid på 120 dager og en subsidiær fengselsstraff på 18 dager.

Dommen
Retten var enstemmig enig med påtalemyndigheten, men voldsmannen ble i tillegg idømt hele NOK 1 500,- i saksomkostninger.

annonse

Hva la retten egentlig til grunn for denne domsavsigelsen?
«Skal samfunnsstraff være aktuelt, må det foreligge spesielle forhold som med tyngde taler for slik straff. Terskelen for dette er høy. I denne saken mener retten at det foreligger slike spesielle personlige forhold som med tilstrekkelig tyngde taler for at straffen kan gjennomføres i frihet.

Det er dokumentert at tiltalte har vært lenge i behandling for psykiske lidelser, og at han klarer seg tålig greit. Han er under rehabilitering, og han går til behandling hos psykolog og arbeider deltid i en barnehage. Et fengselsopphold kan være ødeleggende for den positive utviklingen han er inne i.

Det vektlegges også i formidlende retning at han har erkjent straffeskyld og forklart seg på en måte som viser anger og beklagelse for det som skjedde. Han har samtykket i samfunnsstraff. Slik retten ser det taler sterke individualpreventive hensyn for en straff i frihet, og samfunnsstraff er da en egnet reaksjon».

Hva skal man si?
Jobber i barnehage? Er det slike «ansvarspersoner» man forventer, antar og/eller ønsker skal ha ansvaret for mine/dine barn eller barnebarn?

Her snakker vi om forhold som er knappe 2 måneder tilbake i tid.

Les også: Norsk-pakistaner prøveløslatt etter å ha sonet alvorlig voldtektsdom – pågrepet for voldtekt igjen (+) [1]

Tegn abonnement [2] eller støtt oss på andre måter [3] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474