- Resett - https://resett.no -

Flere kan bli innkalt til tjeneste i Forsvaret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vurderer å øke bruken av vernepliktige og reservister.

Mandag kveld holdt forsvarsministeren sin faste årlige nyttårstale i Oslo Militære Samfund. Der framhevet han bemanning som en avgjørende faktor når Forsvarets operative evne skal styrkes.

– Når aktiviteten i Forsvaret øker, så har vi behov for mer personell. Det gjelder også vernepliktige, utdyper Bakke-Jensen overfor NTB.

annonse

Han viser til at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i sitt fagmilitære råd har anbefalt økt bruk av vernepliktige.

– Nå skal vi se på dette, og så kommer vi med et forslag i langtidsplanen, sier han.

Forsvarets nye langtidsplan skal legges fram i løpet av våren.

annonse

Et annet tiltak som kan være på trappene, er økt bruk av reservister. Samtidig kan det bli aktuelt med justeringer i lengden på førstegangstjenesten for noen av de vernepliktige.

I talen brukte Bakke-Jensen også tid på beskrive hvordan det sikkerhetspolitiske bildet har forverret seg de siste årene, med tiltakende rivalisering mellom stormaktene om modernisering og avansert teknologi, både sivil og militær.

– Dette skjer nå i et omfang som kan karakteriseres som et våpenkappløp, sa forsvarsministeren.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474