- Resett - https://resett.no -

Oljedirektøren: Klimadebatten må baseres på fakta

Oljedirektoratet spår en økning i produksjonen de neste årene. Samtidig ber den nye oljedirektøren om at debatten rundt næringens fremtid baseres på fakta.

– Bakgrunnen for mye av diskusjonen om fremtiden til næringen er klimadebatten. Jeg tror det er viktig at vi ikke lar oss blende av våre egne oppfatninger og trekker for raske konklusjoner basert på et for smalt faktagrunnlag, sier Ingrid Sølvberg, direktør for Oljedirektoratet.

Torsdag presenterte den ferske oljedirektøren sokkelåret 2019. Sølvberg startet sin første store presentasjon som direktør med å hoppe rett inn i miljødebatten.

annonse

– Olje og gass har i løpet av ganske kort tid gått fra å omtales som en fantastisk mulighet til å være en stor trussel. Samtidig ser vi at det globale oljeforbruket har doblet seg de siste 50 årene, og de fleste analysene tyder på at etterspørselen vil bli høy i mange år fremover, sier Sølvberg.

– All lønnsom petroleum skal være produsert før feltene stenges ned, sier hun.

Høy aktivitet i 2019

Oljedirektoratet slår fast at det var høy aktivitet på sokkelen i 2019, og rekordmange felt er i produksjon.

annonse

Den samlede produksjonen gikk imidlertid noe ned sammenlignet med året før.

Det skyldes at gassproduksjonen ble noe lavere enn forventet og at selskapene valgte å holde igjen på grunn av markedssituasjonen. Oljedirektoratet forventer at dette snur i 2020, slås det fast i direktoratets oppsummering av fjoråret.

– Oppstart av nye felt, og spesielt Johan Sverdrup, vil mer enn veie opp for den naturlige nedgangen i oljeproduksjon fra mange av de andre feltene, sier Sølvberg.

Ved årsskiftet var det 87 produserende felt, noe som er ny rekord.

Spår nesten-rekord i 2024

Det er også ventet at den samlede produksjonen av olje og gass vil øke de neste årene, og at den i 2024 vil ligge nær rekordåret 2004. Det er blant annet på grunn av åpningen av Johan Sverdrup og fordi Johan Castberg-feltet i Barentshavet etter planen blir satt i drift i 2022.

Ved den forrige produksjonstoppen sto olje for mesteparten av produksjonen, men det er ventet at gass vil utgjøre rundt halvparten i 2024.

Sølvberg er likevel klar på at mye av produksjonen etter 2024 må komme fra prosjekter som må vedtas på felt, funn som må bygges ut og ressurser som ennå ikke er funnet.

– For å komme i mål med dette, må selskapene vedta og sette i gang tiltak for å øke utvinningen fra felt i drift. I tillegg må det fattes vedtak om utbygging av nye felt. Det må også letes og gjøres nye funn som kan bygges ut, sier oljedirektøren.

annonse
Uoppdagede ressurser i omstridt område

Sølvberg peker på at beregninger viser at Norge foreløpig trolig har pumpet opp 48 prosent av ressursene som ligger i havbunnen, mens 25 prosent av ressursene fremdeles kan være uoppdaget.

– En stor andel av de uoppdagede ressursene kan ligge i Barentshavet nord, sier Sølvberg, som samtidig påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til dette fordi det ikke er boret letebrønner her.

Oljedirektoratet har de siste åtte årene samlet inn seismiske data i Barentshavet nord.

Området er likevel omstridt, og det er uenighet innad i regjeringen, særlig mellom Venstre og Frp, om hvor langt nord i Barentshavet det skal åpnes for å lete etter olje.

Ingrid Sølvberg peker likevel på at det er uoppdagede ressurser i alle de norske havområdene, og at dette gjør at produksjonen kan fortsette i mange år fremover dersom de blir funnet og realisert.

– Vi har et godt grunnlag for fortsatt høy verdiskaping fra olje- og gassnæringen i lang tid, sier Sølvberg.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474