Illustrasjonsbilde. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
annonse
annonse

Reineiere mener at de forskjellsbehandles i forhold til sauebønder. Nå krever de at staten betaler for beiting i utmark.

Norske Reindriftsamers Landsforbund la torsdag fram et krav på 236 millioner kroner i årets forhandlinger med staten. Det er en økning på 100 millioner kroner fra fjorårets reindriftsavtale.

– Det er jo et omfattende krav både økonomisk og innholdsmessig, og det er det største kravet vi har lagt fram, sier Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund til NTB.

annonse

Landsforbundet mener reindriftsoppgjøret er en viktig anledning til å sette søkelys på rammene for næringen.

– Det er det eneste politiske dokumentet vi leverer fra oss. Vi synes det er viktig å ta med bredden i reindriften og tydeliggjøre de behov vi har, sier Jåma.

Kravet for året 2020–2021 ble overlevert i landsforbundets lokaler i Tromsø torsdag.

Miljø- og klimatilskudd
annonse

En vesentlig del av økningen skyldes krav om at reindriftsnæringen skal få miljø- og klimatilskudd på 43 millioner kroner for beiting i utmark. Forbundet har studert avtaler fra andre beitenæringer, og Jåma sier at de er overrasket over det hun mener er en klar forskjellsbehandling.

– Utmarksbeiting blir premiert som et viktig klimatiltak for både sau og geit. Vi mener det også bør gjelde reindrift, sier hun.

Innbakt i økningen er også krav om midler til velferdsordninger, som avløsere ved sykdom eller ferie – noe reindriftsnæringen ikke har i dag.

Vil styrke faglige ressurser

Næringen mener dessuten det bør bygges videre på et pilotprosjekt fra Nord-Trøndelag, hvor det har vært avsatt midler til en reindriftsfaglig plankonsulent. Landsforbundet ønsker seg en slik stilling på permanent basis innenfor hvert av de seks reinbeiteområdene.

– Det har vært en eksplosjon i arealinngrep de senere år. Vi har behov for en planfaglig ressurs, sier Jåma, og nevner vindmøller, gruvedrift, hytteutbygging, motorisert ferdsel og infrastruktur.

Tilbudet fra staten, ved Landbruks- og matdepartementet, blir lagt fram 30. januar. Partene har så frist til 1. mars for å komme fram til en avtale.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon