Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og bisitter Tomas Berg i høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
annonse
annonse

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) erkjenner at hennes departement burde oppdaget trygdeskandalen tidligere.

– I ettertid ser jeg at flere spørsmål burde vært stilt på et tidligere tidspunkt, sa hun i Stortingets åpne høring om saken fredag.

Statsråden sa at det i opprydningen er naturlig å begynne med hennes eget departement, som har det overordnede ansvaret.

annonse

– Det er åpenbart at departementet ikke kan være fornøyd, sa Hauglie.

– Som statsråd tar jeg ansvar for mitt departement for den perioden jeg har vært statsråd, forklarte hun.

– Sammensatt svar

Hauglie fremholdt at et sentralt spørsmål i saken er hvorfor artikkel 21 er blitt fortolket feil i så mange år.

annonse

– Svaret er sammensatt, konstaterte hun.

– Vi må spørre oss hvorfor Nav selv ikke fanget opp saken tidligere. Et faktum er at verken Nav eller domstolene fanget opp problemstillingen, sa Hauglie.

Kjernen i saken er at norske myndigheter i en årrekke feiltolket EØS-trygdereglene. Det førte til at anslagsvis 75 uskyldige mennesker ble idømt fengselsstraffer og avkrevd tilbakebetaling av til dels store beløp.

På spørsmål fra saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) om hva hun tenker om sitt eget ansvar, svarte Hauglie:

– Alle som sitter med ansvar i denne saken, tar det på det største alvor.

La om praksis

I februar 2019 fikk Nav beskjed av departementet om å legge om praksis for korttidsopphold. Men ifølge Hauglie fikk hun ingen informasjon fra Nav om den videre prosessen og usikkerheten om EU-forordningen i direktoratet.

annonse

– Vi kan ikke se spor av dialog med Nav etter 5. mars 2019. Det har ikke blitt løftet fram at det var usikkerhet om tolkning eller forståelse.

I sin forklaring la Hauglie derfor vekt på at det tok lang tid før hun og departementet ble klar over at problemstillingen kunne omfatte folk som var blitt straffeforfulgt og fengslet for trygdesvindel. Først 13. september ble hun klar over at det kunne være snakk om en rettsanvendelsesfeil.

– Det er jo det som er det ulykksalige i denne saken, sa Hauglie, som erkjenner at Riksadvokaten kunne ha blitt informert på et tidligere tidspunkt.

Innført i 2012

Et kjernepunkt i saken er om alarmen kunne og burde ha gått tidligere enn høsten 2019, da saken ble offentlig kjent. Kontrollkomiteen søker også å finne ut hvordan den mye omtalte forordningen kunne bli innført i første omgang i 2012, uten at det ble stilt flere spørsmål om den norske fortolkningen.

Det siste spørsmålet har ingen av dem som har vært innkalt i høringen, kunnet gi noe godt svar på.

Formelt er det Hauglies redegjørelse til Stortinget om saken 5. november i fjor som nå er til behandling i kontrollkomiteen.

Senere fredag skal også statsminister Erna Solberg (H) forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Tidligere samme dag ble Nav-sjef Sigrun Vågeng utspurt.

Solberg: Vi må gjøre mer enn å granske trygdeskandalen

Statsminister Erna Solberg (H) lover å gjøre det som står i hennes makt for å rydde opp etter trygdeskandalen.

– Dette er en sak som ikke burde skjedd. Vi skal gjøre det vi kan for å hindre at noe lignende skjer igjen, sa Solberg da hun fredag forklarte seg for Stortingets kontrollkomité i høringen om trygdeskandalen.

Tiltak

Solberg ramset opp en rekke tiltak, som å styrke Nav, Trygderetten og Riksadvokaten, som er igangsatt etter at skandalen eksploderte i slutten av oktober i fjor. Regjeringen har også etablert en særskilt ordning med fri rettshjelp, og en egen nemnd er opprettet for å se på klager på erstatningskrav.

– Med det er nødvendig å gjøre mer enn å granske denne saken. Vi har avdekket sårbarheter i lovgivningen. Derfor har jeg bedt alle statsrådene se på hvordan EØS-reglene er innlemmet i lovgivningen, sa Solberg, som ikke ønsker å kommentere enkeltheter i saken før granskingsutvalget har kommet med sin rapport.

– Vi må se helheten, konstaterte hun.

annonse

Minst 75 personer er uriktig dømt for trygdesvindel som følge av Navs feilpraktisering av EUs trygdeforordning.

– Viktig test

Det viktigste nå er å rydde opp og gjenvinne tilliten, mener statsministeren.

– Saken blir en viktig test på om rettsstaten Norge er i stand til å rydde opp på en god måte, sa hun.

Saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) viste til at komiteen har bedt om innsyn i en rekke dokumenter som arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har nektet å utlevere. Hva mener Solberg om det, ville Hansen vite.

– Dette er et viktig og stort spørsmål. Vi følger den praksis som tidligere regjeringer har fulgt. Det har aldri skjedd at Stortinget har fått utlevert interne dokumenter, svarte Solberg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon