Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Jan Egeland skriver i Aftenposten 30/12.: «2020-tallet må ikke bli likegyldighetens tiår» og håper at «vi greier å snu den negative trenden med isolasjonisme og nasjonalisme som vi står overfor i dag» når det gjelder flyktninger.

Han nevner 70 millioner flyktninger og fordrevne, herav 1,4 millioner kvoteflyktninger.

Men det er ingen brukbar løsning at flere land mottar flere flyktninger. Masseinnvandringen til vesteuropeiske land i de siste 50 årene har påført disse landene store skader som kommer til syne i form av sosial uro og voldsutøvelse. Den nasjonalisme som Egeland advarer mot, er en sunn reaksjon fra mennesker som ønsker å ta vare på sitt eget samfunn.

annonse

Les også: Flyktninger og foreldet folkerett

Løsningen bør bli at FNs medlemsland finansierer opprettelsen og drift av FN-mandatområder i Afrika og Asia. Her etableres samfunn hvor flyktninger bosettes så vidt mulig i et kulturelt og språklig fellesskap hvor de føler tilhørighet. Målet skal være repatriering til hjemlandet når forholdene tilsier det. Men muligheten for varig opphold skal holdes åpen.

Mandatområdet skal organiseres som et fullverdig, permanent samfunn hvor beboerne skal ha plikt til å ta arbeid eller utdanning. Det må etableres et variert næringsliv med arbeidsplasser. Utdanningsmulighetene skal dekke både basiskunnskaper og en rekke fagområder.

annonse

FN skal ha rett til å fastsette lover for områdene, opprette domstoler, utøve politimyndighet og holde militært forsvar mot eventuelle ytre fiender.

FN skal ha ansvaret for administrasjonen, men kvalifiserte beboere bør engasjeres i arbeidet.

Les også: Det flerkulturelle prosjektet har vist seg ubrukelig

Det bør fastsettes regler for beboernes medbestemmelse. Opplæring i demokratisk styresett skal være sentralt.

FNs utgifter dekkes av medlemsland som har brutto nasjonalprodukt per innbygger over en viss grense. Det må etableres et betalingssystem som gir sikkerhet for at planlagte investeringer og drift kan gjennomføres. Bidrag kan ytes også ved at et land påtar seg arbeidsoppgaver, eksempelvis undervisning.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon