Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
annonse
annonse

Nav-skandalen vekker tunge minner om et møte med stivbent og ansiktsløst byråkrati for en tidligere bruker. 

En tidligere Nav-bruker forteller Resett at Nav-etaten vedkommende tilhørte unnlot å møte til avklaringsmøtet Nav selv hadde kalt inn til. I tiden som ledet opp mot møtet kommuniserte Nav kun med usignert brevpost. 

Personen blir holdt anonym av hensyn til egen livssituasjon. 

annonse

Les også: Feilaktige Nav-dommer for nesten 25 millioner kroner

Føre var 

Det hele startet med en sykemelding på grunn av en arbeidsskade. Skaden var så omfattende at den sykemeldte ikke kunne fortsette i samme yrke. 

– Jeg ønsket å være føre var, så jeg kontaktet Nav allerede da jeg var sykemeldt, forteller vedkommende til Resett.

annonse

Bestemt på å holde bevegelse i prosessen tok den sykmeldte kontakt med Nav før sykemeldingen gikk ut. Ønsket var å få lagt til rette for å gå over i et nytt yrke, slik at vedkommende kunne starte i en annen jobb igjen så raskt som mulig. Å gå tilbake til arbeidsplassen ville gå helsa løs. 

Slik ble det ikke. 

Ignorert  

I 2008 mistet vedkommende sine sykepenger. I et klagebrev Resett har fått tilgang til skriver vedkommende følgende: 

«I høst forsøkte jeg flere ganger, telefonisk og ved personlig oppmøte, å få tak i noen ved Nav Alna Trygd som kunne gi meg råd og veiledning.»

annonse

Det fremkommer av brevet at den sykmeldte iherdig har forsøkt å få hjelp fra Nav, men at Nav har ignorert personen. Saksbehandlere har heller ikke lest brevene som har vært sendt dem. Noe forvirrende er det at den sykmeldte får oppnevnt en saksbehandler som ikke tar kontakt. 

– Min arbeidsgiver dokumenterte at jobben ikke kunne tilrettelegges mer, og min lege sendte inn dokumentasjon på min helsetilstand. Jeg ønsket en dialog med Nav lokalt og en avklaring på situasjonen, men det var ingen dialog eller veiledning å få, sier den sykmeldte til Resett.

Saken ble klaget inn til Nav Oslo. 

Nav kalte så inn til avklaringsmøte, men noe møte ble det aldri noe av. Nav unnlot å komme til sitt eget møte,  uten begrunnelse eller beskjed. 

– Det skulle være et avklaringsmøte med ulike instanser, men Nav Alna møtte aldri opp. De ga heller ikke beskjed om at de uteble. 

Arbeidsavklaring uten avklaring 

Etter fire måneder uten livsopphold eller noen form for dialog med Nav ble vedkommende satt på arbeidsavklaringspenger, men perioden på arbeidsavklaringsvedtak forbedret ikke situasjonen. Veiledning og kontakt uteble, og Nav fortsatte med brevpost. 

annonse

Våren 2010 mottok vedkommende en telefon fra Nav-kontoret sitt med spørsmål om situasjonen nå var ferdig avklart. Ingenting hadde skjedd. 

– Mitt hovedmål var å finne en jobb tilpasset helsen. Jeg stilte spørsmål til Nav om vedtaket kunne forlenges dersom jeg ikke fant meg jobb innen utløpsfristen.   

Senere samme år fikk vedkommende et vedtak per post hvor Nav skrev at brukeren ikke hadde behov for hjelp til å finne arbeid. Vurderingen var basert på at brukeren hadde tatt en treårig utdannelse under perioden på arbeidsavklaring, opplysninger som ifølge brukeren var gale. Vedkommende har ikke tatt den utdannelsen Nav påstod at brukeren hadde tatt. Brevet inneholdt også en rekke skrivefeil og var ikke signert. Hvem i etaten som hadde sendt brevet er fremdeles ukjent. 

Brevene fortsatte å komme, klagene ble sendt i retur. Ingenting skjedde. 

Les også: Nav-sjef Vågeng: «Vi så det ikke»

Ga opp 

Til tross for at vedkommende var aktiv jobbsøker, tok deltidsstudier, og selv både ringte og møtte opp hos Nav for å forsikre seg om at de sammen kunne jobbe med en alternativ plan. Dersom delmålet om arbeid ikke skulle nås i løpet av sommeren 2010, kom lovnaden til Nav representanten til kort. 

– Jeg ble forsikret av Navs representant at omgjøring av vedtaket kunne utføres dersom jeg ikke finner ny jobb innen fristen. Men så stod jeg uten livsopphold, igjen, fra 1. november 2010, sier vedkommende til Resett og legger til: 

– Jeg oppsøkte Nav Alna og fikk tid hos en veileder som ikke kunne svare på spørsmålene mine. Jeg forklarer kort at jeg tvinges tilbake i jobben jeg kom fra, og får til svar at det kan jeg ikke. Jeg får beskjed om å ta kontakt med sosialen. 

Det ender med et klagebrev til fylkesmannen og arbeids- og integreringsministeren.  

Det siste klagebrevet 

I brevet fremkommer Navs behandling av vedkommende, både uteblivelsen til avklaringsmøtet, manglende veiledning og hvordan Nav har operert med gale opplysninger, til tross for at de har blitt irettesatt.  

Brevet er fremdeles ubesvart, åtte år etter det ble sendt.

Bortkastet tid og ressurser 

Behandlingen av vedkommende og Navs forsømmelse kom strømmende tilbake med nyheten om Nav-skandalen. Dokumentasjonen dukket opp da vedkommende ryddet i en gammel laptop. 

– Dette er misbruk av min tid og i tillegg av statlige midler, siden jeg til slutt ble tvunget, fordi jeg var uten livsopphold, tilbake til min opprinnelige jobb som min helse ikke greide på sikt. Jeg så ingen annen utvei enn å ta en midlertidig jobb som helsen greide og si opp min faste jobb, sier vedkommende til Resett, og stiller spørsmål rundt Nav-ordningen:

– Hvem er det som sitter i disse type stillinger? Hva slags kompetanse har de? Og hva kan de egentlig hjelpe oss med? 

Både tid og penger har vært kastet bort, mener brukeren, som mener mye kunne vært unngått med faktisk oppfølging. 

– Jeg trodde at når man havner i en slik situasjonen så får man hjelp, men så hjelper det lite med de fine setningene om bistand. Jeg ble jo ikke innkalt til møte en gang.

Nav svarer 

– Generelt kan jeg si at det er veldig beklagelig dersom en bruker opplever å ikke ha blitt godt nok fulgt opp ved NAV Alna. Særlig beklagelig er det dersom henvendelser ikke er besvart eller veileder ikke har møtt til avtalt møte. Dette er hendelser vi jobber målrettet for ikke skal skje, opplyser Nav i en uttalelse til Resett.

På grunn av sakens årgang, og at både reglement og ressurser er byttet ut, understreker Nav at noen mer inngående kommentar til saken ikke er mulig på gjeldende tidspunkt.

Har du lignende erfaring med Nav? Ta kontakt med oss på [email protected] eller [email protected] 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon