Politiet gjennomførte en razzia hjemme hos Vega-familien, på jakt etter Beatriz Vega (bildet). Hun er utvist fra Norge etter 22 år. Men Beatriz hadde allerede forlatt landet. Foto: Privat
annonse
annonse

Resett skrev nylig om Beatriz Vega, som har bodd i Norge i 22 år og vært gift med Roy Vega i 21 av de. Paret har fire barn som alle er født i Norge.

«Min amerikanske kone Beatriz blir utvist akkurat nå, etter 22 år, 21 års ekteskap og fire barn i Norge – med absolutt alt av papirer og identitet i orden, plettfritt rulleblad og arbeids- og oppholdstillatelse gjentatte ganger – uten å ha løyet om noe som helst.

Beatriz er kun skvist i byråkratiets egenproduserte snubletråder, i en så komplett meningsløs prosess at virkeligheten definitivt overgår fantasien.»

annonse

Les også: Må flytte fra Norge etter å ha snakket sant i 21 år – ingen store medier har vist interesse for saken

Litt etter klokka 12.00 tirsdag 14. januar, fem dager før fristen som er satt for utvisning 19. januar, skal to politimenn ha troppet opp utenfor balkongdøra hjemme hos Beatriz og Roy Vega i Levanger.

Det vil si, Beatriz og Roy skal være formelt utflyttet fra Norge, og reiste ut over nyttår. Roy var ifølge ham selv hjemme i Trøndelag for å hente noen eiendeler og ordne med barna. Da kom politiet.

Razzia

annonse

Over en uke etter at Beatriz ifølge famlilien forlot landet, og fem dager før utvisningsdatoen som er satt til 19. januar, skal politiet ha banket på døren.

Roy Vega beskriver hendelsen slik i en e-post til Resett:

«En meget brysk overbetjent fra politiets enhet for Utlending og Forvaltning fra Trøndelag politidistrikt i Steinkjer gjorde entre ved å sette foten inn døra da jeg åpnet balkongdøra forsiktig.

Bryskt ble det anført at de var på leting etter Beatriz Vega og ville gjøre en husundersøkelse. Huset er stort, med femten rom over to etasjer, så det tok godt over en time før de to politibetjentene så seg ferdige.

Razziaen kom brått på, siden utreisefristen som var satt fra UDI og stedlig politi denne gang var 19. januar. Den ble enda merkelige da den mest dominerende politioverbetjenten fikk solid dokumentasjon som viste at Beatriz både hadde reist ut av Norge og inn i et annet land.»

annonse

Vega sier til Resett  at et av parets fire barn var tilstede under politiets razzia.

– Hva gjør du her?

Det skal ha vært politiets innledende spørsmål til Roy Vega. Vega er norsk statsborger siden fødselen, han er ikke utvist, men har ifølge ham selv meldt flytting. Han og hans utviste kone har fire barn som bor på adressen, og som naturlig nok trenger oppfølging.

Beatriz forlot ifølge familien Norge 6. januar. Roy Vega skal ha reist sammen med henne, men returnerte midlertidig til barna. Roy er ikke utvist fra landet, utvisningsvedtaket gjelder kun hans kone Beatriz.

Advokathuset Elden har tidligere formelt sendt politiet informasjon om at Beatriz hadde forlatt Norge. Men politiet valgte å aksjonere allikevel. Beatriz befant seg veldig langt unna, men Roy var hjemme. Han sier til Resett at han «forsøkte etter beste evne å ta det hele med fatning».

– Vi opplever dette som nok et overtramp, i en prosess så rå og spesiell at vi godt forstår at folk undrer seg. Med denne razziaen topper det seg selvsagt, etter en periode med mest bare stress for hele familien, tvers gjennom jula.

Les også: Trine Skei Grande om retur av IS-kvinne: Lettet

Alvorlig helsesituasjon

annonse

I november skal det ha oppstått en alvorlig helsesituasjon i familien Vega, som forble akutt og kritisk også gjennom desember. Ut fra dette sendte advokathuset Elden anmodning om midlertidig forføyning, der en nok en gang bad om omgjøring av gjeldende utvisningsvedtak. Svaret kom resolutt: Anmodningen ble blankt avvist som «ikke noe nytt i saken». Samtidig ble en ny utvisning tekstet ut i samme brev, datert 20. desember 2019.

– Nå har vi sett det store apparatet knyttet til innvandringsforvaltningen fra innsiden i snart 22 år, og det vi har sett og erfart er at det dreier seg om et eiendommelig lukket, merkelig og ikke minst egendefinerende system, der en synes å være på det rene med hvem som skal tas hardt og hvem som enkelt skal slippe gjennom. Det er ikke så nøye med det enkelte mennesket, det er systemet og den til enhver tid gjeldende definisjonsmakt inne i byråkratiet som bestemmende for utfall og innfall, sier Roy Vega.

– Nå er er vår tålmodighet brukt opp. Jeg skal ha ferdig en bok i det historiske feltet i april, og tiden løper fra meg. Nå tar jeg med meg Beatriz, først til Sverige og Storbritannia, mens jeg selv pendler til barna i Norge. De må få fortsette på skole her. Beatriz blir tatt hånd om av helsepersonell, og trenger en solid rehabilteringsperiode. Dette har vært et steinhardt løp for henne som mor. Alle barna er preget av denne mystiske utvisningssaken.

Resett har kontaktet politiet for kommentar. Vi stilte følgende spørsmål til Felles enhet for utlending og forvaltning, avdeling Steinkjer:

1) Hvorfor gikk dere til en såpass drastisk aksjon som razzia, når dere har fått dokumentasjon på at den utviste personen Beatriz Vega allerede hadde forlatt landet?
2) Hvorfor valgte dere å gå til aksjon flere dager før utvisningen var gjeldende?

Vi har fått svar fra politioverbetjent Trond Aune, Seksjonsleder Seksjon Territorialkontroll i Trøndelag Politidistrikt:

«Som svar på spm. 1 så ønsker ikke vi her å gi noen kommentar til Roy Vegas beskrivelse av hendelsen. Vi har forståelse for at publikum og enkeltpersoner kan ha forskjellig opplevelse av møte med politiet i bl.a. kontrollsituasjoner. Hvis personer opplever møtet med politiet som utidig, krenkende, eller på annen måte unødig belastende, så ber vi om at det leveres en formell klage. En slik klage vil da bli behandlet formelt i henhold til våre retningslinjer.

Spm 2

I denne saken foreligger det et vedtak som innebærer utvisning fra Norge og Schengenområdet, med et tidsbestemt innreiseforbud. I slike saker ønsker politiet å få bekreftet/verifisert at personen har forlatt Norge, slik at vi kan melde vedkommende ut av våre systemer og at karantenetiden for innreise starter. I denne saken hadde vi mottatt beskjed fra utlendingens advokat om at hun og ektefellen skal ha flyttet til Sverige. Ytterligere dokumentasjon på dette hadde ikke blitt framlagt. Politiet ønsket derfor å gjøre undersøkelser for å få verifisert at utlendingen hadde oppfylt utreiseplikten. Bostedskontroller er ett av tiltakene som politiet kan benytte i slike saker.»

Resett vil følge saken videre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon