- Resett - https://resett.no -

Kallmyr svarer om politi-taushet etter Haugerud-volden

Viser til at Oslo politidistrikt har tatt selvkritikk.

Etter den grove volden på Haugerud nyttårsaften, tok det mange dager før hendelsen ble kjent da Resett skrev om overfallet på to menn på vei hjem fra fest.

Dette opprørte flere i området og skapte mye debatt i sosiale medier.

annonse

Les også: Politiet etterforsker den grove volden på Haugerud: – Den ene skadede hadde mistet flere tenner. Den andre hadde knivskader i øret [1]

Politiet begrunnet overfor flere medier sin taushet om saken med at dette var en «ordinær» hendelse. I lys av dette stortingsrepresentant Per Willy Amundsen sendte følgende spørsmål til justisminister Jøran Kallmyr (Frp):

«Vil statsråden påse at politiet overholder opplysningsplikten overfor offentligheten, også med større åpenhet enn i dag, for eksempel ved å opplyse om kriminelles eventuelle innvandrerbakgrunn, og vil statsråden stille seg bak Oslopolitiets omtale av grov vold som en«helt ordinær voldshendelse»?

annonse

Amundsen har nå fått svar fra Kallmyr.

Politiet kan gi allmennheten opplysninger fra straffesaker i samsvar
med bestemmelsene i politiregisterloven § 34 med tilhørende forskrift.
Opplysninger kan blant annet gis når dette er nødvendig for å ivareta
straffeforfølgningens allmennpreventive virkning og for å gi saklig og
nøktern informasjon om hendelser av allmenn interesse. Det kan også
gis opplysninger med det siktemål å bidra til oppklaring av lovbrudd.

Opplysninger skal gis uten bruk av navn og andre identifiserende
opplysninger, med mindre dette er nødvendig ut fra formålet. Det
tilligger politiet å vurdere hvilke opplysninger som kan og bør
offentliggjøres i den enkelte sak. Jeg legger imidlertid til grunn at
politiet praktiserer åpenhet så langt det lar seg gjøre.

Politiet bruker Twitter som en kanal for formidling av opplysninger.
Operasjonssentralenes twitterkontoer har mange følgere, og når et
bredt publikum. Politidirektoratet har utarbeidet en rettleder om
språk og innhold av meldingene for operasjonssentralene. I tillegg må
bruk av Twitter og andre kommunikasjonskanaler tilpasses ut fra
situasjonen. Det kan være perioder der sterk pågang på
operasjonssentralene gjøre det umulig å sende Twittermeldinger i samme
grad som ellers.

Jeg viser til deler av Oslo politidistrikt egen redegjørelse den 9.
januar om håndteringen av den aktuelle hendelsen og sin
informasjonsstrategi:

Natt til 1. nyttårsdag er den desidert travleste tiden av året for
politiet. På grunn av oppdragsmengden i dette tidsrommet, ble det ikke
twitret om denne eller andre hendelser i de travleste timene.
Operasjonssentralen i Oslo håndterer til enhver tid en stor mengde
oppdrag. En del av disse går vi aktivt ut med informasjon om, men
først må det gjøres en rekke vurderinger (…) Informasjon som meldes
til politiet kan for eksempel være usikker og mangelfull, i noen
tilfeller også motstridende.

annonse

I mange saker kan det være omstendigheter som gjør at vi må være
varsomme med å omtale en sak før det er mer klarhet i hva som har
skjedd. I andre saker kan vi rykke ut på en melding, hvor situasjonen
viser seg å være noe helt annet når vi kommer på stedet enn den
innledende informasjonen tilsa (…) Når det gjelder saken på
Haugerud, ser vi at vi burde vært raskere med å gi ut faktainformasjon
i etterkant for å begrense spekulasjoner og påstander om hendelsen.

Det er viktig at publikum gir beskjed om hvordan de opplever politiets
kommunikasjon med offentligheten, og at politiet gir konstruktive
tilbakemeldinger, slik Oslo politidistrikt her har gjort.»

Les også: Kvinne på Haugerud forteller Resett: – Hvem ønsker å la barna sine vokse opp i sånne forhold hvis de ikke må? (+) [2]

Tegn abonnement [3] eller støtt oss på andre måter [4] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474