- Resett - https://resett.no -

Solberg og Jensen møtes mandag for å gå gjennom Frps krav

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) har avtalt et møte mandag for å gå gjennom Frps kravliste.

– Vi har avtalt et møte mandag der Siv Jensen vil gå gjennom de tiltakene Frp har varslet at de vil legge fram, heter det i en felles uttalelse fra Solberg og Jensen til NTB.

Jensen har truet med å forlate regjeringen etter at norske myndigheter mot Frps vilje nylig bidro til å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes syke sønn fra Syria.

Saken har utløst voldsomme reaksjoner internt, og Frp-ledelsen jobber nå med en liste med krav til de tre øvrige partiene.

annonse
Krevende

Det var en ordknapp Siv Jensen som møtte mediene fredag morgen. Hun beskrev situasjonen som krevende.

– Frps ledelse jobber nå med å gi våre svar på dette. Jeg har ikke noe mer å si akkurat nå, og jeg kommer tilbake til dere når jeg har noe mer å si, sa hun.

Regjeringsplattformen

Venstre-leder Trine Skei Grande slo dagen før fast at partiet står på regjeringsplattformen og ikke ser noen grunn til å endre den. Torsdag kveld uttalte Solberg følgende til NRK:

annonse

– Det er ikke noe grunnlag for at vi skal gjøre store endringer i Granavolden-plattformen.

Hvilke krav Frp kommer til å stille for å forbli i regjering med Høyre, Venstre og KrF, er fortsatt ikke kjent. Torsdag trakk Jensen selv fram terrorsikring, trygghet for innbyggerne, streng og rettferdig innvandringspolitikk, reduserte skatter og avgifter og videre utbygging av infrastruktur som sentrale Frp-saker.

Fakta om prosessen for Frps kravliste

Tidslinje over beslutninger om hjemhenting av den IS-siktede kvinnen og noen punkter om prosess framover:

* I oktober besluttet regjeringen at man skulle hente hjem den syke femåringen fra al-Hol-leiren, selv om det betød at også moren ble med. Frp var imot avgjørelsen.

* Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget ble orientert.

* Tirsdag 14. januar kunngjorde regjeringen at kvinnen og de to barna var hentet ut av Syria.

annonse

* Onsdag 15. januar var saken tema på Frps gruppemøte på Stortinget. Noen tok til orde for at Frp må trekke seg ut av regjeringen.

* Det ble besluttet at det skal legges fram en kravliste til statsminister Erna Solberg (H).

* Frist for å svare ble satt til slutten av januar. Frp vurderer å forlate regjeringen dersom kravene ikke innfris.

* Partiledelsen utarbeidet listen. De skal ha hentet innspill fra fylkeslederne til hva den bør inneholde.

* Det var fredag ikke kjent om listen er ferdig eller om den er overlevert. Men statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har avtalt et møte mandag 20. januar for å gå gjennom kravene.

* 27. og 28. januar holder Frps sentralstyre en lenge planlagt strategisamling på Gardermoen. Der vil det bli vurdert hvorvidt kravene er møtt.

* Sentralstyret består av partiets leder, to nestledere, seks styremedlemmer, FpU-lederen og parlamentarisk leder.

* Det er framsatt ønske om ekstraordinært landsstyremøte fra enkelte hold i Frp, men ingen beslutning er tatt om dette.

* Ordinært landsstyremøte finner sted 21. og 22. mars.

* Frp holder landsmøte i mai.

Fakta om norsk terrorlovgivning

* Den norsk-pakistanske kvinnen som er på vei hjem fra Syria sammen med sine barn, er siktet etter straffelovens paragraf 136a, som gjelder deltakelse i terrororganisasjon. PST mener kvinnen sluttet seg til to terrorgrupper i årene mellom 2013 og 2019, først Nusrafronten, en al-Qaida-tilknyttet gruppe, og deretter Den islamske staten (IS).

* Paragraf 136a går ut på at folk som danner, deltar i eller rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, kan straffes med inntil seks års fengsel. Dette gjelder også økonomisk og materiell støtte til slike organisasjoner.

* I tillegg til paragraf 136a har man en rekke andre lovbestemmelser som går på terror. Mest alvorlig er paragraf 132 om grove terrorhandlinger, som kan straffes med fengsel i inntil 30 år, altså lovens strengeste straff.

* Flere personer er de siste årene også dømt for terrorforbund etter paragraf 133. Den går ut på at folk som planlegger eller forbereder en terrorhandling, kan straffes med fengsel i inntil ti år.

* Det er også straffbart å oppfordre til, rekruttere til og gi opplæring til terrorhandlinger, noe som er regulert i paragraf 136, som har en strafferamme på seks års fengsel.

* I norsk rett legger man ofte til grunn FNs liste over terrororganisasjoner i terrorsaker. Både IS, al-Qaida og Nusrafronten er ført opp på denne listen.

Tegn abonnement [1] eller støtt oss på andre måter [2] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474