Bilde. Scanpix
annonse
annonse

Den nye statsreligionen, klimatismen (troen på at vi vil forårsake thermageddon grunnet våre CO2-utslipp), griper stadig mer om seg i det offisielle Norge.

Både politikere flest, byråkrati og media ser ut til å ha blitt medlemmer av denne dommedagskulten. Jeg vil tro at som ved kristendommen er det mange som bare jatter med fordi de ikke vil bli frosset ut i sosial sammenheng. Andre støtter kulten fordi det er penger å tjene, f.eks. subsidier ved rasering av natur ved utbygging av enorme fugledrapsmaskiner (vindmøller). Men alt for mange oppfatter enhver endring i naturen som et tegn på at endetiden nærmer seg. Det spiller ingen rolle om tilsvarende hendelser har forekommet utallige ganger før, som ras, styrtregn, flom, fønvind, varme(rekord), kulde(rekord), kalvende is, smeltende is, mindre snø, mere snø, stormflo, storm, orkan, skogbrann m.m.

En overveiende del av klimajournalistene i media nekter å se at det kan finnes alternative forklaringer til aktivismen de presser på oss. Et godt eksempel er bildet fra 2019 av en hundeslede på overvann på sjøisen ved Thule, Nordvest-Grønland. Alle store media la dette ut som et eksempel på «at nå haster det»:

annonse

Gammeldags, kritisk journalistikk ville imidlertid funnet et tilsvarende bilde som professor Peter Heide-Jørgensen tok i 1984. Her skal den danske «Politiken» berømmes. Det var den som la ut det gamle bildet.

Skjermbilde

Litt av medfølgende tekst var:

«Nærmest identiske billeder fra Grønland er taget med 35 års mellemrum af to danske forskere. De viser det samme vejrfænomen, men det ene billede er fejlagtigt blevet brugt som illustration af global opvarmning, klimakrise og miljøkatastrofe»

Alle de store statssubsidierte media er med på spredningen av slik feilinformasjon. Verst er nok NRK, som i klima-sammenheng driver ren aktivist-propaganda. NRK får 6,4 milliarder NOK (i 2020) for å gi oss variert underholdning, saklig informasjon og nyheter. Skattepengene NRK får gjør at de er programforpliktet til belyse nyhetssaker mest mulig nøytralt, men blant annet på klimaområdet driter de i dette. De siste månedene av 2019 har NRK pøst på med klima-«informasjon» hver eneste dag, ofte i nyhets-sendingene. I tillegg har man organisert «debatt»-program om klima, som regel uten deltakere med natur­vitenskapelige kvalifikasjoner, men det har flommet over av hjernevaskede politikere og representanter fra aktivistorganisasjoner.

annonse

Les også: Klimakampen er menneskefiendtlig

NRK har nok hentet mye av inspirasjonen fra BBC. De som har fulgt med, vet at det kom et vendepunkt i BBC ved årsskiftet 2005/2006 hva angår policy for produksjon av program som omhandler klima. Dette kom som en følge av et ett-dags seminar hvor deltakerne for det meste var BBC-ansatte og investerings- og pensjonskasse-interessenter.  Undersøkelser viste at BBCs pensjonsfond i stor grad var låst i såkalte “grønne” investeringer, og underskuddet på den tiden var på omkring 2 milliarder pund. Gitt dette, er det fritt fram å tenke litt selv.

I 2008 kom den britiske TV-kanalen ‘Channel 4’ med filmen «The Great Global Warming Swindle »hvor kritiske forskere fikk slippe til. BBC svarte med å angripe disse forskerne med et program kalt ”The Climate Wars” (også vist i NRK). Her spadde de opp alt de klarte å finne av nedsettende beskrivelser av skeptikerne.

Eksempler:

 

annonse
  • Tobakksargumentet (Dere tror heller ikke på sammenhengen mellom røyking og lungekreft)
  • Politikkargumentet (I Norge: Dere er alle FRP-ere)
  • Hilbillyargumentet (Dere har absolutt ingen peiling/utdannelse)
  • Nekter-/Denier-argumentet (Knyttet  til de som nekter å tro på at Holocaust har funnet sted).
  • Utviklingslæreargumentet (Dere er som kreasjonistene. Dere tror ikke på utviklingslæren).

Slike argument er rene propagandautspill og har ikke noe med vitenskap å gjøre. I virkeligheten har mange av skeptikerne høy utdannelse innenfor relevante fagområder. Det gjelder både ingeniører/sivilingeniører og akademikere innenfor fagområder som fysikk, kjemi, astronomi, geologi/paleontologi, meteorologi, glasiologi og oseanografi m.m.

Produksjonen av slike alarmistiske dommedagsprogram bare økte på. For utenforstående med kjennskap til den vitenskapelige del av debatten, ser det ut som om Greenpeace/WWF har produsert flere av disse programmene for BBC, muligens for å skremme publikum til å øke bidragene til disse organisasjonene.

Anthony Jay var en av de to som skrev manus til den populære TV-serien «Yes Minister» som gikk i BBC. Den første delen av karrieren benyttet han til å gå gradene i BBC. Han oppdaget etter hvert en generell holdning blant de ansatte ved institusjonen som besto i at næringsliv og næringsvirksomhet ble sett ned på og til dels snakket nedsettende om i programmene. Han la også merke til at såkalte nøytrale diskusjonspanel i programmene som regel var sammensatt på en slik måte at det ofte slo urettferdig ut mot de som var uenige med BBCs grunnsyn. Da klimaaktivismen festet rot i BBC ble dette etter hvert så åpenbart at Jay gikk kraftig ut mot dette. To vel ansette vitenskapsmedarbeidere i BBC protesterte også mot ensrettingen. De fikk beskjed om at de ikke ikke hadde mer der å gjøre. Det dreier seg om David Whitehouse og David Bellamy. Anthony Jay sluttet i BBC i 1964 og ble freelance forfatter.

BBC viste de 3 første 7-episoders-seriene av «Yes Minister», men det mange ikke er klar over at det 2013 kom en oppfølger, der man i en av episodene tok et kraftig oppgjør med klimahysteriet. Selv om BBC hadde finansiert disse, ville ikke statskanalen vise dette. Gold Channel fikk rettigheten til visning. Episodene lå tidligere tilgjengelig på Youtube, men med dagens sensur-iver er dette fjernet. Episoden «Yes Prime Minister 2013 Global Warming»  avslører i detalj hva klimaaktivismen egentlig dreier seg om.

Del1 – Yes Prime Minister Global Warming

Del2 – Yes Prime Minister Global Warming

Aktivistenes bevis for at det snart kommer en klima-dommedag hentes for det meste fra mangelfulle klimamodeller kjørt på store og kostbare datamaskiner. Alle som har arbeidet med databehandlig og programmering vet at feil med inndata gir også feil ved utdata. Å benytte spådommer fra slike «krystallkuler», er og blir likevel spådommer og er selvfølgelig ikke til å stole på. Og de er i alle fall ikke vitenskapelige bevis for noe som helst.

«Computer models are no different from fashion models: seductive, unreliable, easily corrupted, and they lead sensible people to make fools of themselves.»

annonse

–Jim Hacker, Yes, Prime Minister


Utdrag fra Yes Prime Minister Global Warming:

Later in Act One, Scene Two

The phone rings. They all look at it.

Claire Hello? It’s the BBC again. I see. Thanks. (She hangs up.) Piling on the agony. A big new story about global warming has just broken, they’re adding that to the Sunday programme too. Global warming computer models have been proved wrong.

Humphrey How shocking!

Claire The new models show that it’s even worse than previously thought. Much more severe. And happening faster.

Jim Is that supposed to be my fault too?

Claire Everything is at the moment. They want to know why the government is dragging its feet on CO2 emission controls.

Jim (losing it) Do we have to deal with that tonight? As well as …(much has gone wrong for Jim earlier in the play)… Is there anything else, anything else we can pile on me tonight? Oh yes! Global bloody warming, thank you very much!

Claire It’s just that they’re going to add it to the catalogue of your failures. (He gives her a look.) Alleged failures, I mean.

Humphrey Meanwhile, may I suggest that you don’t worry too much about global warming?

Jim Right. I can’t do anything about that tonight, can I?

Humphrey Tell me, how do they know we’re all going to drown in years when the weather forecast was so wrong last Friday?

Jim Because all the scientists agree.

Humphrey So they say. So do the computer models. I know. But why should global warming computer models be any more accurate than financial ones?

Jim Um…

Humphrey Wall Street computer models were designed to prove sub­prime mortgage derivatives were low risk. These computer models are designed to show global warming is getting worse.

Jim Come off it, Humphrey.

Humphrey Remember mad cow disease? Computer models for that proved that we’d be dying in our hundreds of thousands by now. The only thing is, virtually nobody died, did they? Same with the salmonella-in-eggs computer models. Same with swine flu.

Jim You’re suggesting … what, exactly?

Humphrey Global-Warming models leave out nearly all the other possible causes except CO2. And then they say ‘Look, CO2 has caused all this climate change.’

Jim What other causes are there?

Humphrey If the earth were actually getting warmer, one might start by looking at the sun. Solar activity, water vapour, cosmic rays, sunspots, underwater volcanoes –

Jim If? The world is getting hotter, the science is overwhelming, everyone knows that.

Humphrey There’s been no rise in temperature since 1998.

Jim Really? But it was rising, wasn’t it?

Humphrey From 1975 to 1998, yes, absolutely.

Jim That’s what I mean.

Humphrey But it fell from 1940 to 1975. Even though that was a heavily industrialised period, when CO2 shot up. And overall the temperature isn’t rising at all: the hottest year in the twentieth century was 1934.

Jim I read that two thousand five hundred top climate scientists contributed to the last IPCC survey and they all agreed that man­made global warming is a proven fact and trapped greenhouse gases are the cause.

Humphrey Nearly fifty of them agreed. The others didn’t, actually. But their views were left out of the summaries given to the press.

Claire Haven’t you seen that film of the melting icebergs in the Antarctic?

Humphrey Yes. Beautiful, aren’t they?

Claire That’s caused by CO2.

Humphrey No, that’s caused by warm water masses from the Pacific.

Claire Why are the polar bears becoming extinct?

Humphrey Are they?

Claire The computer models say they are.

Humphrey But the people who actually go and count them have found more than there were thirty years ago.

Jim For heaven’s sake, Humphrey! If it’s all such nonsense why does everyone believe it?

Humphrey (amused) Hard to understand, I agree. But some scientists believe it, lots of others want the billions of pounds you can get for research that seems to show that global warming is caused by greenhouse gases, and most of the scientists who disagree can’t get published. Journalists love shock­horror stories, governments want to look virtuous to the voters, lefties want a way to rubbish big oil, and it makes the tree-huggers, whale-savers, anti-capitalists and everyone at the BBC feel holier than thou and warm and fuzzy inside. What’s not to like?

Jim Why hasn’t anyone else said all this?

Humphrey They have. No one wants to hear it.

Jim So wind farms don’t make sense?

Humphrey (chuckles) They certainly do, for all the businessmen who are getting enormous government grants for them. But there isn’t enough wind to be practical. The total output of all the UK wind turbines put together is one-fifth of one decent sized coal-fired power station.

Claire You don’t believe in global warming?

Humphrey My job is not to believe or disbelieve. My job is to weigh up arguments and produce answers. That’s what the Civil Service is for.

Jim I really think you must be misinformed somewhere. Al Gore got the Nobel Peace Prize for his work on global Warming.

Humphrey So did Dr Kissinger for his work on the Vietnam War.

Jim has no answer to that.

Jim You think it’s all a scam? I can’t get my head around this.

Humphrey For some people it’s a scam. For most, it’s just the greatest outbreak of collective hysteria since the witchcraft trials in the seventeenth century.


En del lenker:

Andrew Orlowski – Who were the SECRET 28 who ended all climate debate at the BBC?:

Brian Monteith (The Scotsman) – BBC bias more worrying than Savile scandal:

Sir Anthony Jay og hans syn på BBC:

Dr. David Whitehouse – Science: A New Mission to Explain:

Christopher Booker – The BBC and Climate Change: a Triple Betrayal:

Les også: Gruppetenkning og klimapoliti

 

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon