Stortinget. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
annonse
annonse

Øystein Steiro Sr.s artikkel: «NAV-skandalen – sløvsinn og ansvarsfraskrivelser går hånd i hånd i norskstyringstradisjon».

Er forstått av noen velgere, men ikke av majoriteten. Grunnen er selvsagt at hans artikkel ikke blir publisert i MSM.

Da jeg vokste opp hadde befolkningen en nedgrodd respekt for «øvrigheta». I dag trenger vi en «øvrighet» som folket vil tro på og som vil få spalteplass i MSM.

annonse

Les også: Advokat om NAV-skandalen: – Norsk lov er underordnet EU

Jeg er kun en legmann, men det første som slo meg var at kanskje Advokatforeningen kunne bli en slik øvrighet. I sin rettspolitiske plattform vedtatt på representantskapsmøte den 26. mai 2016m skriver de blant annet:

«En av Advokatforeningens grunnleggende oppgaver er å arbeide for rett og rettssikkerhet.

annonse

Vårt samfunn hviler på tre fundamenter. Grunnloven § 2 angir disse som “demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene”. Disse er hver for seg fundamentale, men enkeltvis utilstrekkelige grunnlag for vår samfunnsform. De er gjensidig avhengige av hverandre, må virke sammen, og må vedvarende balanseres mot hverandre.

Advokatforeningen ser det som sin fremste rettspolitiske oppgave å forsvare og styrke de prinsipper og institusjoner som til sammen danner grunnlaget for rettsstaten.

Advokatforeningen syn på rettspolitiske spørsmål formuleres gjennom medlemmenes deltakelse i dens organer. Dette må kunne gjennomføres og kommuniseres uten hindringer eller inngripen fra myndighetenes side.»

Les også: NAV-skandalen skyldes ikke bare en arrogant statsmakt, også feige advokater og sjamanjagende medier har et stort ansvar

Media

Et velfungerende demokrati er avhengig av frie og uavhengige medier som får innsyn i myndighetenes virksomhet og som uten hindringer fra myndighetenes side kan sette kritisk søkelys på deres virksomhet. Kildevernet er en sentral rettssikkerhetsgaranti og må beskyttes.

annonse

Det er selvsagt flere alvorlige mangler ved vårt demokrati som en ny øvrighet burde ta opp, men med den kritikk som våre jurister nå får ville en god start være et juridisk klart svar på Steiros påstand:

« Den virkelige årsaken til NAV-skandalen gjorde Stortinget seg skyld i da det ratifiserte EØS-avtalen i 1992, og dermed frasa seg kontrollen over rettsutviklingen i Norge».

Erfaring har dokumentert at «lærde» som er lønnet av staten er lite villige til å svare på vanskelige spørsmål fra den menige mann. Før stortingsvalget i 2017 sendt jeg et spørsmål til professor Bernt Aardal. Det ble besvart som følger fra Institutt for Statsvitenskap UiO: «Din henvendelse er videreformidlet til Bernt Aardal, som vil svare dersom det sees som hensiktsmessig».

Jeg må si at jeg satt igjen med inntrykk av at uviljen mot å svare på henvendelser kanskje skyldes redsel for at det vil kunne få konsekvenser for hans ansettelse?

Dersom Advokatforeningen også har for «nære» forbindelser med vårt politiske «kartell», kan en jo håpe at det blant deres medlemmer finnes noen modige lærde jurister som tør å stå frem og gi et svar på Steiros påstand samt få svaret publisert i MSM!

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon