Det er flest kvinner blant såkalte "Social Justice Warriors" - også på svenske universiteter. Ytringsfriheten er under press. Skjermdump fra YouTube.
annonse
annonse

– Vi kan ikke lenger lukke øynene for at kvinner i gjennomsnitt har en større tilbøyelighet til å ville forby ytringer.

Dette skriver fire svenske akademikere i et debattinnlegg i Expressen. Ytringsfriheten kommer derfor under stadig sterkere press ettersom stadig høyere andel av både forelesere og studenter er kvinner.

De gir flere eksempler. Richard Jomshof (SD) skulle nylig holde et foredrag ved Göteborg universitet.

annonse

«Ca 150 akademikere, studenter og kulturarbeidere organiserte en underskriftskampanje for å stoppe forelesningen. De protesterte også under foredraget og en tilskuer måtte bortvises

Dette er ikke et unikt tilfelle. En forelesning om biologiske kjønnsforskjeller førte til at professoren ble etterforsket for diskriminering. En muslimsk student anmeldte en forelesning om religion som sosialt fenomen Og nylig forsøkte psykologistudenter å stanse et kurs om maskulint kontra feminint.

Protestene ledes stort sett fra fag med svært høy kvinneandel, slik som kjønnsforskning, sosiologi, sosialantropologi, kunst- og kulturvitenskap og globale studier.

annonse

«To tredjedeler av underskriftene er fra kvinner.»

Les også: Bok om ytringsfrihet ble stanset: Noen kunne bli krenket

Frykt og uro får styre

Forfatterne peker på en mulig forklaring. I en aktuell studie av menn og kvinners sykefravær gjennomført av Riksrevisjonen (RR). I studien kan man lese på side 58:

«Psykologisk forskning om personlige egenskaper (femfaktorteorin) viser at menn och kvinner i gjennomsnitt skiller seg fra hverander på flere måter.»

Kvinner viser blant annet «en større tilbøyelighet for depressive reaksjoner og følelser som stress og angst».

annonse

Derfor er det forståelig at en professor i kjønnsforskning sier i et intervju at protestene springer ut av «frykt og uro».

RR beskriver hvordan kvinner i snitt er mindre risikovillige enn menn, noe som kan være en forklaring på hvorfor de ikke risikere å invitere inn personer som kan føre til negative følelser.

Dette kjenner vi igjen, særlig fra USA og Storbritannia. I et slikt klima oppstår fenomener som scenenekt, «safe spaces», «trigger warnings», mikroaggresjoner  og krav om forbud. Det handler ikke lenger om å vinne debatten. Målet er å stanse debatten.

Les også: Jusstudent: De unge vet at de har ingenting å tjene på å opprettholde dette idealet om ytringsfrihet

Bruk argumenter, ikke forbud

I USA er det et gryende opprør mot angrepene på ytringsfriheten. Mest kjent er Chicago erklæringen. Den tar til orde for at kun ulovlige ytringer skal stanses, alt annet skal være lov. I en amerikansk sammenheng er dette ekstremt vide fullmakter for fri tale, siden USA ikke har alle de begrensningene på ytringsfrihetene som finnes i de fleste land i Europa (som rasismeparagrafen i Norge, § 185).

De fire akademikerne bak innlegget er dr. theol, forfatter og journalist Ann Heberlein, professor i psykologi Guy Madison, professor i teoretisk filosofi Erik J Olsson, og universitetslektor i religion Magnus Zetterholm. De avslutter slik:

«Universitetene och deres parter bør nå agere proaktivt før situasjonen forverres og slå ring runt yttringsfriheten. Uten ytringsfrihet vil det intellektuelle livet på våre høyskoler forvitre, og i neste omgang vil hele samfunnet stagnere.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon