En åpen digital platform skal styrke samarbeid mellom aktørene i landbruket og gi mer bærekraftig matproduksjon. FOTO: IBM
annonse

Yara International og IBM inviterer landbruksforeninger, bransjeaktører, akademia og frivillige organisasjoner fra mat- og landbruksnæringen til å bidra i utviklingen av en global digital landbruksplattform.

På landbruksplattformen skal åpen datautveksling foregå, og intensjonen fra Yara og IBM er at dette kan bidra til å øke samarbeidet rundt gårds- og avlingsdata.

Målet er å forbedre effektiviteten, åpenheten og bærekraften i global matproduksjon.

annonse

Teknologi og digital innovasjon har potensial til å bidra til mer bærekraft, åpenhet og effektivitet i verdens matproduksjon, heter det fra de to selskapene i en pressemelding.

Kollektivt ansvar å samarbeide

En forutsetning for å utnytte potensialet er ifølge Yara og IBM tilgang på høykvalitetsdata.

annonse

I dag er gårds-og avlingsdata ofte ikke sammenlignbare, lagret på forskjellige steder og vanskelig å få tak i. I tillegg må man sikre fordelene ved å dele data bredt, samtidig som man ivaretar bøndenes personvern og særegne forretningshensyn. En samarbeidsorientert tilnærming til disse utfordringene er derfor nødvendig.

– Det er vårt kollektive ansvar å overvinne silo-tenkningen og jobbe sammen for å forbedre måten vi produserer mat på. Et mer bærekraftig matproduksjonssystem krever datadrevne løsninger tilpasset hver gård og hver avling.

– Pålitelig datadeling er et av de grunnleggende områdene der vi sammen kan gjøre en forskjell for alle, fra bøndene til forbrukerne», sier Terje Knutsen, konserndirektør for Sales & Marketing i Yara.

Jakter på pilotprosjekter

Yara og IBM inviterer aktører fra landbruks- og matindustrien til å samarbeide om konkrete pilotprosjekter, i tillegg til å definere prinsippene og de praktiske forholdene rundt datasamarbeid.

annonse

Partnerne vil kunne bidra til utviklingen av et økosystem som muliggjør datadrevet innovasjon, adresserer endringer i forbrukerpreferanser og reduserer miljøavtrykket i matproduksjon.

Den forespeilede åpne globale digitale landbruksplattformen skal fungere som et samlingssted for data fra ulike aktører for å muliggjøre innovasjon og løse konkrete utfordringer.

Deling av data gjør det mulig å forbedre tjenester til bøndene i tillegg til at bøndene får betalt for dataene de deler. Bruk av den åpne datautvekslingsplattformen vil gjøre det enklere og mer transparent for bønder og aktører i verdikjeden å oppfylle potensielle krav fra myndighetene, heter det fra Yara og IBM.

Klimaendringer truer matproduksjonen

Initiativet bygger på teknologien og erfaringene fra samarbeidet mellom Yara og IBM som ble lansert i 2019, der selskapene skal koble sammen og støtte bønder over hele verden.

Samarbeidet har allerede ført til nye løsninger som er lansert med gode resultater i markeder over hele verden.

Nå tar selskapene denne erfaringen med seg videre når de jobber med å utvide og øke datadrevet innovasjon i enda større deler av bransjen. Målet er å mette en økende befolkning på en mer bærekraftig og klimavennlig måte gjennom å produsere mer mat med et mindre klimaavtrykk.

– Da IBM og Yara utviklet det første digitale samarbeidet innen landbruk, jobbet vi mot en felles visjon om å skape en reell økning i den globale matproduksjonen på en bærekraftig måte», sier Mark Foster, senior visepresident i IBM Services & Global Business Services og han fortsetter:

– Klimaendringer og befolkningsvekst truer verdens evne til å produsere nok mat. Derfor må landbruksnæringen investere i eksponentiell teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og stordata for å bidra til å takle disse utfordringene.

annonse

– Sammen med Yara tar vi nå et stort skritt mot å transformere det globale matsystemet, ved å invitere alle aktørene i matkjeden til å delta i dette samarbeidet for å kunne brødfø verden på en effektiv og bærekraftig måte.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse