En åpen digital platform skal styrke samarbeid mellom aktørene i landbruket og gi mer bærekraftig matproduksjon. FOTO: IBM
annonse
annonse

Yara International og IBM inviterer landbruksforeninger, bransjeaktører, akademia og frivillige organisasjoner fra mat- og landbruksnæringen til å bidra i utviklingen av en global digital landbruksplattform.

På landbruksplattformen skal åpen datautveksling foregå, og intensjonen fra Yara og IBM er at dette kan bidra til å øke samarbeidet rundt gårds- og avlingsdata.

Målet er å forbedre effektiviteten, åpenheten og bærekraften i global matproduksjon.

annonse

Teknologi og digital innovasjon har potensial til å bidra til mer bærekraft, åpenhet og effektivitet i verdens matproduksjon, heter det fra de to selskapene i en pressemelding.

Kollektivt ansvar å samarbeide

En forutsetning for å utnytte potensialet er ifølge Yara og IBM tilgang på høykvalitetsdata.

I dag er gårds-og avlingsdata ofte ikke sammenlignbare, lagret på forskjellige steder og vanskelig å få tak i. I tillegg må man sikre fordelene ved å dele data bredt, samtidig som man ivaretar bøndenes personvern og særegne forretningshensyn. En samarbeidsorientert tilnærming til disse utfordringene er derfor nødvendig.

annonse

– Det er vårt kollektive ansvar å overvinne silo-tenkningen og jobbe sammen for å forbedre måten vi produserer mat på. Et mer bærekraftig matproduksjonssystem krever datadrevne løsninger tilpasset hver gård og hver avling.

– Pålitelig datadeling er et av de grunnleggende områdene der vi sammen kan gjøre en forskjell for alle, fra bøndene til forbrukerne», sier Terje Knutsen, konserndirektør for Sales & Marketing i Yara.

Jakter på pilotprosjekter

Yara og IBM inviterer aktører fra landbruks- og matindustrien til å samarbeide om konkrete pilotprosjekter, i tillegg til å definere prinsippene og de praktiske forholdene rundt datasamarbeid.

Partnerne vil kunne bidra til utviklingen av et økosystem som muliggjør datadrevet innovasjon, adresserer endringer i forbrukerpreferanser og reduserer miljøavtrykket i matproduksjon.

annonse

Den forespeilede åpne globale digitale landbruksplattformen skal fungere som et samlingssted for data fra ulike aktører for å muliggjøre innovasjon og løse konkrete utfordringer.

Deling av data gjør det mulig å forbedre tjenester til bøndene i tillegg til at bøndene får betalt for dataene de deler. Bruk av den åpne datautvekslingsplattformen vil gjøre det enklere og mer transparent for bønder og aktører i verdikjeden å oppfylle potensielle krav fra myndighetene, heter det fra Yara og IBM.

Klimaendringer truer matproduksjonen

Initiativet bygger på teknologien og erfaringene fra samarbeidet mellom Yara og IBM som ble lansert i 2019, der selskapene skal koble sammen og støtte bønder over hele verden.

Samarbeidet har allerede ført til nye løsninger som er lansert med gode resultater i markeder over hele verden.

Nå tar selskapene denne erfaringen med seg videre når de jobber med å utvide og øke datadrevet innovasjon i enda større deler av bransjen. Målet er å mette en økende befolkning på en mer bærekraftig og klimavennlig måte gjennom å produsere mer mat med et mindre klimaavtrykk.

– Da IBM og Yara utviklet det første digitale samarbeidet innen landbruk, jobbet vi mot en felles visjon om å skape en reell økning i den globale matproduksjonen på en bærekraftig måte», sier Mark Foster, senior visepresident i IBM Services & Global Business Services og han fortsetter:

– Klimaendringer og befolkningsvekst truer verdens evne til å produsere nok mat. Derfor må landbruksnæringen investere i eksponentiell teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og stordata for å bidra til å takle disse utfordringene.

annonse

– Sammen med Yara tar vi nå et stort skritt mot å transformere det globale matsystemet, ved å invitere alle aktørene i matkjeden til å delta i dette samarbeidet for å kunne brødfø verden på en effektiv og bærekraftig måte.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon