Torgeir Knag Fylkesnes er nestleder i SV og har planer om en "Grønn ny deal" for Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

Inspirert av den såkalte «Green New Deal», jobber SV med planer om å innføre noe lignende i Norge.

«SV vil nå målene i Parisavtalen gjennom prosjektet «grønn ny deal». Et av tiltakene er å kjøpe kriserammede norske verft, for å gjøre dem ­grønne og sikre at arbeidsplassane blir i Norge», sto det i Klassekampen 18. januar.

Torgeir Knag Fylkesnes er stortingsrepresentant og nestleder i SV. Han er fast bestemt på å nå målene i Parisavtalen, som krever at Norge blir klimanøytrale i løpet av 20 år.

annonse

– Vi har dårlig tid, men vi skal få det til ved å bygge en ny, grønn industri som tar over for petroleumsnæringen, sier Fylkesnes.

Grønn ny deal er åpenbart inspirert av Green New Deal, som ble fremmet som forslag av den ytterste venstresiden hos Demokratene i USA, frontet av figurer som Alexandria Ocasio-Cortez og Bernie Sanders. Kostnadene for den radikale klimaplanen er beregnet til opp mot 6,5 billioner USD hvert år (Noah Smith, Bloomberg).

Det er snakk om en kostnad på rundt 20.000 USD per innbygger, hvert år.

Bernie Sanders foreslår ekstreme klimatiltak

annonse

Mats Kirkebirkeland i Minerva fattet interesse, og kom over et internt notat hvor ulike problemstillinger og virkemidler legges frem for diskusjon. Notatet er forfattet av Fylkenes. I notatet kan man blant annet lese:

– Klimatrusselen er global, og kan ikke løses i et enkelt land eller område. SV vil kutte utslippene med totalt 60 % på 11 år med utgangspunkt i de målene Norge har påtatt seg nasjonalt i både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Det vil si 60% kutt sammenlignet med 1990.

Vil koste enorme summer

Dette blir selvsagt ikke billig, noe SV innrømmer:

– En Grønn ny deal kommer til å koste samfunnet enorme summer. Dette kan ikke løses alene ved bevilgninger over statsbudsjettet. Vi må se på andre muligheter for å flytte både de offentlige og de private pengene som allerede finnes i samfunnet, slik at de tjener omstillingen – og i alle fall ikke motvirker den.

Det snakkes om grønne utlån, og å styre finansnæringen til å bli klimavennlig:

– Penge- og bankvesenet må rigges slik at det støtter opp under Grønn ny deal, og ikke motvirker den. Vi bør derfor vurdere å endre sentralbankens mandat til å ta eksplisitt høyde for klimarisiko (eller på annen måte reflektere oppgaven med grønn omstilling).

annonse

– Hva er bankvesenets rolle i det grønne skiftet, og skal det legges større begrensninger på investeringer i forurensende sektor.

Selvsagt skal Norge gjøres «100 prosent elektrisk». Og så kommer tanker om hvordan makten kan overføres arbeiderne:

– Norge har svært kompetente arbeidere. Det er samtidig ikke gitt at denne kompetansen tas i bruk ved nye nasjonale satsinger på fremtidsrettede næringer. Blant annet er petroleumsindustrien så
lønnsom at arbeidskraften til nye næringer hentes fra andre steder. Eierskap og makt vil også være sentralt. Hvordan kan en omstilling brukes til å øke makten til arbeidere? (min uth.)

SV forstår at de nødvendigvis ikke vil få støtte i befolkningen for sine radikale planer, og tar opp dette til intern diskusjon:

Problemstillinger:
• Hvordan skal vi sikre radikale nok grep for å kutte utslipp uten å miste legitimitet i befolkningen?
• Hva skal være avgiftenes rolle for å oppnå endringer, og i hvor stor grad skal det legges vekt på reguleringer og forbud i stedet?
• Hvordan får vi folk til å bli en del av det grønne skiftet? Hvordan kan de gjøres til en mobiliserende ressurs, og ikke bare klimagassutslippende enkeltindivider?

SV skal altså forandre selve mennesket, som de nå beskriver som «bare klimagassutslippende enkeltindivider».

annonse

Les også: Grønn vekst er en ideologisk ønskedrøm

Ta ansvar globalt

SV vil at Norge skal ta et globalt ansvar:

– Norge har tjent mye på petroleum og har et globalt ansvar for å redusere utslipp. Vi må både bli et nullutslippssamfunn selv og samtidig bidra til kutt i verden. Vi har verdens største investeringsfond. Dette bør bidra til klimaomstilling, ikke til å undergrave omstillingen. Samtidig bruker vi også bistand til klimatilpasning, bevaring av regnskog og utvikling av fornybar energi.

Oljefondet skal bli «en motor for omstilling i utlandet», skriver SV. Oljefondet heter egentlig Statens pensjonsfond utland og fondets formål er «å sikre en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene i Nordsjøen, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode».

Endelig sosialisme

Minerva-skribenten mener dette handler om å utnytte klimakrisen for å innføre sosialisme:

«For om partiet skulle gå tomme for legitimitet, vil de neppe gå tomme for radikale grep med det første. For løsningen på klimakrisen skal nemlig innebære at vi får en ny mulighet til å bygge et sosialistisk samfunn. Og nasjonalisering av verftsindustrien er ikke det eneste som hentes opp av den sosialistiske verktøykassen.»

«Hvordan finansnæringen skal kunne låne ut penger til et grønt skifte uten innskudd fra Norges mest lønnsomme og største næring drøftes ikke i notatet, men det skal uansett opprettes en ny grønn investeringsbank som skal få fart på det.»

Videre understreker han at det blir en journalistisk oppgave å følge med på hvordan dette utvikler seg:

«Jeg har forståelse for at SVs «nye grønne deal» er under utarbeidelse, men det kommer til å bli interessant å følge debatten om konkretisering av planen. Hvordan en plan som «kommer til å koste samfunnet enorme summer» skal finansieres bør særlig vekke spørsmål fra journalister.»

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon