Et forslag fra SV ber om at behandlingsmonopolet hos Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme på Rikshospitalet fjernes. Psykolog frykter medisinsk skandale. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Psykologispesialist Marit Johanne Bruset er sterkt kritisk til radikal kjønnsideologi, og frykter det kan ende i en medisinsk skandale.

Skandalen hun advarer om, er at mange ungdommer kan få diagnosen kjønnsdysfori og få gjennomført kjønnsskifte – for så å angre på det senere.

Bakgrunnen er et forslag fra SV som ligger til behandling i Helsekomiteen på Stortinget, som skal komme med sin innstilling 11. februar.

annonse

Forslaget har fem hovedpunkter (noe forkortet):

  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at behandlingsmonopolet hos Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme på Rikshospitalet fjernes, og at hormonbehandling og brystkirurgi  tilbys flere steder landet.

  2. Stortinget ber regjeringen sikre at brukerperspektivet blir involvert i utviklingen av nye nasjonale retningslinjer.

  3. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan de som ønsker kjønnsbekreftende behandling*, best kan sikres retten til ny vurdering, og hvordan ventetiden kan reduseres.

  4. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med en sak om situasjonen for personer som er blitt behandlet, er under behandling eller er blitt avvist eller venter på behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme, og foreslå tiltak for å gi et forbedret og styrket tilbud.

  5. Stortinget ber regjeringen vurdere skandinavisk samarbeid for samordning av det kirurgiske tilbudet om kirurgi på kjønnsorganer for å sikre god nok kvalitet gjennom et stort nok behandlingsvolum.

*«Kjønnsbekreftende behandling» brukes av mange transaktivister i stedet for det medisinske begrepet kjønnkorrigerende behandling.

Psykolog kritisk

annonse

Marit Johanne Bruset er psykologspesialist og barnefaglig sakkyndig ved Ålesund Psykologsenter. Hun er en av initiativtakerne bak den digitale underskriftskampanjen «Ja til tokjønnsmodellen», som nærmer seg 20.000 underskrifter.

I et intervju med Norge IDAG går Bruset hardt ut mot forslaget.

– Det de jobber for, er å få et lavterskeltilbud for utredning av kjønnsdysfori, sier Bruset.

Dette skjer i en periode hvor det er eksplosiv vekst i antallet unge som ønsker kjønnskorrigerende behandling, særlig blant jenter. I 2012 ble 11 jenter henvist til Rikshospitalet for slik behandling. I 2018 var tallet 154, ifølge NRK. Det er snakk om en 14-dobling på seks år.

75-80 prosent av disse lider også av annen psykiatrisk problematikk. I Tidsskriftet for Den norske legeforening skriver Anne Wæhre og Martina Schorkopf:

«Vår erfaring er at en stor andel av ungdommene har alvorlige psykiatriske symptomer. Dette kan være alvorlig depresjon, sosial fobi og angst, rusmisbruk, autismespektertilstand, selvskading, suicidale tanker og handlinger, psykotiske symptomer, spiseforstyrrelser eller en oppvekst der de har opplevd alvorlige traumer. Mange har også hatt kontakt med barnepsykiatrien tidligere for andre årsaker enn kjønnsinkongruens.»

Nettopp derfor er det viktig å beholde en nødvendig kompetanse på differensialdiagnostikk, mener Bruset. Hun mener at teamet på Rikshospitalet, som i dag har denne funksjonen, er utsatt for en kampanje der de blir underkjent.

– Lykkes man med det, er risikoen at mange unge ikke blir grundig nok kartlagt og vurdert før man går i gang med behandling. Det er uhyre viktig at ikke vi risikerer feildiagnostisering og feilbehandling. Det er snakk om irreversible inngrep, understreker Bruset.

annonse

Les også: Transaktivister bryr seg mer om seg selv enn sårbare barn og unge

Eksperimenterer med barn

Hun peker på at 80 til 90 prosent av ungdommer som søker behandling for kjønnsdysfori, finner seg til rette i eget kjønn etter puberteten. Forutsetningen for at dette skal skje, er at de ikke har fått hormonbehandling og pubertetsblokkerende medisin.

Det er også et tankekors at det er 25 års aldersgrense for å sterilisere seg i Norge. Kjønnskorrigerende behandling er i praksis sterilisering, hvis man starter med dette tidlig i puberteten.

Ideologien bak disse forslagene er en radikal idé om at kjønn kun er en «sosial konstruksjon» og ikke biologisk bestemt. Som Douglas Murray sier det i sin siste bok Madness of Crowds: Dette er noe alle visste ikke var sant for femten minutter siden, men nå blir vi tvunget til å tro på noe vi vet ikke er sant. Bruset mener idéen om at kjønn baseres på følelser og ikke biologi er skadelig for barna og for samfunnet:

– Denne ideologien løser opp det som er grunnsteinen i samfunnet vårt, nemlig familien. Jeg har verken et kristent eller et politisk utgangspunkt, men dette er så viktig at det ikke er mulig å tie stille.

annonse

Stor debatt i Sverige

I Uppdrag Gransknings program Tranståget och tonåringsflickorna uttrykker foreldre uro over kort utredningstid før irreversible behandlingstiltak igangsettes. De krever at barn blir tilbudt helseomsorg basert på vitenskap, og ikke på en ideologisk basert helseomsorg.

Programmet skapte en voldsom debatt i nabolandet, og ble også lagt merke til her i Norge. Den svenske regjeringen satte i gang en utredning. Bruset oppsummerer konklusjonen:

– Det finnes ikke vitenskapelig støtte for å si at kjønnsbekreftende behandling ved bruk av pubertetsblokkere, hormoner og kirurgi er helsefremmende. All kjønnskorrigerende behandling på barn og unge er forhastet. Det gjelder også «sosial konvertering», altså endring av navn og pronomen.

Forslaget fra SV skal etter planen behandles i Stortinget 25. februar.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon