Demonstranter aksjonerte utenfor tinghuset da ulvesøksmålet til WWF ble tatt opp til behandling. Nå har organisasjonen i stor grad vunnet fram. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
annonse
annonse

To av tre vedtak om ulvefelling i 2017 var ugyldige, fastslår Borgarting lagmannsrett. WWF vant dermed fram med det vesentligste av sin anke.

Domstolen fastslår i dommen onsdag at vedtakene som ble fattet i desember 2017 om lisensfelling av ulv, var ugyldige. Det tredje vedtaket, fra februar året etter, om felling av tre ulvevalper i revirene Julussa og Osdalen er gyldig, konkluderer Borgarting lagmannsrett.

– Reviravgjørelsene er ugyldige som følge av feil i rettsanvendelsen, heter det i dommen.

annonse

I jaktsesongen 2017–2018 ble det opprinnelig vedtatt å felle opp mot 50 ulver. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 ble felt. WWF mente antallet det ble gitt tillatelse til å skyte, var for høyt, og at jakta dermed truet bestandens overlevelse.

Sårt tiltrengt seier
Organisasjonen gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

– Dette er en sårt tiltrengt seier for ulven og for naturen. For hvert eneste år mister vi mer natur, så vi må ta vare på våre kritisk truede dyrearter i Norge. Vi er svært fornøyde med at retten slår fast at Norge har et selvstendig ansvar for å verne den felles sørskandinaviske ulvebestanden, sier fungerende generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens Naturfond.

annonse

Tapte i tingretten
WWF tapte søksmålet i Oslo tingrett rett etter nyttår 2018. Lagmannsretten kommer imidlertid til motsatt konklusjon når det gjelder to av de tre ankepunktene: Lisensfelling av ulv utenfor etablerte revir i region 4 og 5, samt lisensfelling i revirene Julussa og Osdalen.

Ankesaken gikk for Borgarting lagmannsrett fra 2. til 6. desember. Andaur forventer at dommen vil føre til endringer i hvordan staten forvalter truet norsk natur fremover.

– Vi står midt i en naturkrise. På verdensbasis har vi allerede mistet over halvparten av våre ville dyr de siste femti årene. Likevel har myndighetene i flere år åpnet for omfattende lisensjakt som holder ulvebestanden på permanent kritisk truet nivå, sier Andaur.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon