Collage. Europa og Huaweis logo. Foto: Wikimedia Commons/Scanpix
annonse
annonse

Storbritannias vedtak om å la Huawei bygge deler av landets 5G infrastruktur ringer for alvor inn Kinas nye rolle som en dominerende makt innad i europeisk politikk.

Britene har lenge vært i tenkeboksen om de vil slippe til det kontroversielle kinesiske telekommunikasjonsfirmaet Huawei for å bygge ut landets 5G-infrastruktur. Innsatsene har vært enorme. Spådd til å bli den moderne økonomiens livsnerve, som kjerneteknologien bak det myteomspunnede tingenes internett, lover 5G fantastiske futuristiske teknologiske løsninger. Stater som ikke henger seg på 5G-bølgen, er dømt til å raskt bli økonomisk akterutseilt.

Men med muligheter medfølger ofte risiko og sårbarheter. Flere eksperter – både i USA og Europa – mener at Huawei er for tett knyttet opp til det kinesiske kommunistpartiet til å kunne stoles på. De frykter at Beijing vil kunne bruke 5G-nettverkene i europeisk IT-infrastruktur til å fremme Kinas realpolitiske interesser – på bekostning av Europas sikkerhetspolitiske og økonomiske velvære.

annonse

Den potensielle trusselen fra Huawei er opplagt og todelt. På den ene siden frykter man diverse former for spionasje – både industri- og sikkerhetsrelatert. Kritikerne argumenterer med at Huawei kan fange opp sensitiv data og sende det til Kina – hvor den kan bli brukt til formål som vil skade Europas sikkerhetspolitiske og økonomiske interesser. Videre frykter man at essensiell moderne europeisk økonomisk infrastruktur (5G-nettverket) vil leve på Beijings nåde, med potensielt katastrofale økonomiske konsekvenser, hvis Kommunistpartiet skulle ønske å skade det.

At Storbritannia nå bestemte seg får å slippe til selskapet – på tross av massivt amerikansk press om å ikke gjøre det – er intet annet enn en politisk milepæl innad i europeisk politikk. For første gang i historien har Kina en rolle som en dominerende makt innad i europeisk politikk.

Klemt mellom to giganter

annonse

Som Kinas strategiske rival, frykter USA spesielt at Huaweis inntog i Storbritannia og Europa kan gjøre landets nære NATO-allierte sårbart for kinesisk innflytelse, spionasje og presskampanjer. Washington har derfor jobbet iherdig for å stoppe Huaweis inntog i det britiske markedet. Amerikanerne har blant annet truet med å stoppe å dele vital etterretning med øystaten hvis britene slipper selskapet inn i sine nettverk.

Kina har heller ikke ligget på latsiden når det kommer til å legge press på britiske myndigheter for å forsikre at Huawei får markedstilgang i Storbritannia. I tidsrommet før selskapet omsider ble godkjent av britiske myndigheter, jobbet Beijing iherdig med å sikre sine interesser – blant annet ved å love å gjengjelde en eventuell utestengelse fra det britiske 5G-markedet med diverse økonomiske straffetiltak.

Les også: – Nordmenn, forbered dere!

Gitt Beijings nyervervede økonomiske makt og Storbritannias relative økonomiske stagnasjon, er britenes insentiver til å ta del i Kinas økonomiske mirakel større enn noen sinne. Spesielt med tanke på all usikkerheten rundt Brexit og statsminister Johnsons løfte om bedre tider, ville eventuelle kinesiske økonomiske straffesanksjoner mot Storbritannia bite hardt. Britene er derfor mer avhengig av kinesisk velvilje enn noen gang tidligere.

Etter mye frem og tilbake, kom britene derfor omsider frem til å la Huawei levere utstyr til landets kommende G5-nettverk, men med visse begrensninger. Designert som «høyrisikoleverandør», fikk Huawei kun ha maksimalt 35 prosent markedsandel og kun levere infrastruktur til periferien av nettverket – i motsetning til kjernen – og ikke i nærheten av militærbaser eller atomkraftverk.

Kampen om Europa, men spesielt Tyskland

annonse

Samme dag som britene bestemte seg for å slippe Huawei inn i sine nettverk, besluttet EU-kommisjonen å ikke utestenge Huawei fra å levere utstyr til 5G-nettverk i unionen, men med visse forbehold. Kommisjonen sa at det var opp til hver enkelt medlemsstat å velge sine 5G-leverandører, men anbefalte dem allikevel til å utelukke noen leverandører fra å levere utstyr til «kritiske og sårbare deler av nettverket» – uten å spesifikt nevne Huawei ved navn.

Les også: Europas velferdsstater er selvdestruktive

På samme måte som med Storbritannia, har kinesiske myndigheter advart en rekke europeiske land mot å utestenge Huawei fra utbyggingen av deres 5G-infrastruktur. Mest relevant fra et realpolitisk perspektiv er Tyskland – Europas ubestridte økonomiske hegemon – grunnet landets lederrolle i produksjonen av høykvalitetsutstyr og banebrytende teknologi, som er etterspurt verden rundt. Som en sikkerhetspolitisk dverg er sikkerhetsrelatert spionasje mindre viktig, så kritikerne frykter først og fremst at verdifulle tyske teknologiske hemmeligheter skal ende opp i hendene på kineserne gjennom industrispionasje.

Tyskerne vurderer fortsatt hvordan de skal forholde seg til Huaweis ønske om å utvikle landets 5G-infrastruktur. På samme måte som Storbritannia, har de også blitt advart om alvorlige kinesiske økonomiske represalier med mindre de aksepterer selskapets 5G-utstyr i sine nettverk. Kinas ambassadør til Tyskland, Wu Ken, lovte for eksempel i forrige måned at en slik utestengelse ville føre til negative økonomiske konsekvenser – blant annet toll og maksimumskvoter på import av tyske biler i det kinesiske markedet. Som den mektige tyske bilindustriens viktigste eksportmarked, kan slike økonomiske straffetiltak potensielt ha svært alvorlige konsekvenser for tysk økonomi.

Kronikken fortsetter

Tysklands lederrolle i den globale bilindustrien kan stå for fall – med alvorlige konsekvenser for Europa

Et delt og sårbart kontinent 

På samme måte som Storbritannia, er Tysklands stagnerende økonomi stadig mer avhengig av mest mulig tilgang til det enorme kinesiske markedet i tiden fremover. Ikke bare av økonomiske, men også realpolitiske årsaker. I likhet med britene, er Tysklands politiske etablissement også helt avhengig av økonomisk vekst for å stoppe den såkalte populistiske bølgen som slår over det europeiske kontinentet – spesielt i lys av de samfunnsmessige utfordringene som flyktningkrisen fra 2014-2015 har medført.

Eventuelle kinesiske økonomiske straffesanksjoner mot Europas ledende økonomi kan derfor få konsekvenser langt utover den økonomiske dimensjonen – og langt inn i den politiske verdenen. Som stadig mer avhengig av eksport til det kinesiske markedet, kan slike kinesiske økonomiske straffetiltak i ytterste konsekvens gå utover den politiske stabiliteten internt i Tyskland.

Les også: De gule vestene og maktesløse franske presidenter

I lys av onsdagens hendelser – Storbritannias og EU-kommisjonens Huawei-aksept – kommer det til å bli vanskeligere for Tyskland å ekskludere selskapet fra å utvikle landets 5G-infrastruktur. Det samme gjelder for resten av de europeiske landene. Når et land har åpnet sitt 5G-marked for Huawei, er dominoeffekten opplagt. Beijing har alle insentiver til å belønne land som samarbeider og straffe stater som velger å ikke gjøre det. Hvis Tyskland ender opp med å nekte Huawei inn i sine 5G-nettverk, er det sannsynlig at økt markedstilgang og mer kinesiske investeringer vil falle på Storbritannia – på tyskernes bekostning.

Etterretningsasymmetri

Med dette i bakhodet, er det viktig å belyse et annet aspekt ved hele Huawei-affæren. Det er en stor forskjell mellom Storbritannia, Tyskland og de andre statene på kontinentaleuropa når det kommer til myndighetenes kapasitet til å effektivt overvåke Huawei, og forsikre at selskapet ikke blir brukt som et realpolitiskverktøy av Beijing.

annonse

Britene er verdensledende på signaletterretning (SIGINT), med kapasiteter som i teorien kan brukes til å effektivt overvåke Huawei-systemene og forsikre at de ikke anvendes til kinesisk spionasje eller andre ondsinnede aktiviteter. Men på tross av britenes imponerende SIGINT kapasiteter, tviler ekspertene likevel på om Storbritannia faktisk vil være i stand til å effektivt overvåke Huaweis systemer. Dette har opplagte konsekvenser for land på kontinentaleuropa, spesielt Tyskland.

Les også: Den sterkestes rett – tilbake til normalen

Tysklands etterretningstjeneste har ikke i nærheten noe av de samme SIGINT-kapasitetene som britene og per definisjon ikke like kapabel til å potensielt effektivt overvåke Huaweis operasjoner i sine 5G-nettverk. Landet vil derfor være svært sårbart for industrispionasje, spesielt med tanke på Beijings tvilsomme historie innen dette feltet. Tysklands økonomiske modell – utvikling og eksport av i høyteknologiske forbrukervarer – er svært sårbar for tyveri av handelshemmeligheter og kan trues av direkte av en slik ordning.

Med andre (mindre) europeiske land står det enda dårligere til når det kommer til SIGINT-kapasiteter. Det er derfor svært tvilsomt at andre europeiske land vil være i stand til å effektivt overvåke Huawei i sine 5G-nettverk på samme måte som Storbritannia. Selv om finnes mindre handelshemmeligheter å eventuelt stjele via industrispionasje enn i Tyskland, er det uansett stor grunn til bekymring.

Kronikken fortsetter

EU som en moderne versjon av Det tysk-romerske riket

Kina – en stormakt i Europa

Gitt de opplagte truslene som Huawei kan utgjøre for Europa – ikke bare økonomisk, men også sikkerhetspolitisk, ville den opplagte løsningen være å bruke alternative leverandører av 5G-utstyr for å bygge ut kontinentets 5G-infrastruktur. Finske Nokia og svenske Ericsson er Huaweis eneste reelle konkurrenter, selv om de ligger langt bak det kinesiske firmaet i så å si alle målestokker – spesielt med tanke på pris.

Fra kun et sikkerhetspolitisk strategisk perspektiv virker det fornuftig å betale en det lille ekstra for å forsikre at fremtidens livsviktige 5G-infrastruktur ikke kan komme under utenlandske makters nåde, selv om sannsynligheten for at det kan skje er minimal. Men Kinas stadig økende økonomiske makt i Europa gjør om på den realpolitiske kalkylen for europeiske beslutningstagerne.

Les også: Fremover vil relasjoner mellom verdens stater defineres av politisk realisme – uavhengig av hva norske politikere ønsker

Europas stater lider av kronisk økonomisk stagnasjon, som fører med seg stadig mer intern uro og politisk ustabilitet på det europeiske kontinentet. Som alle politikeres mareritt, må en ytterligere forverring av situasjonen unngås for enhver pris. De ser derfor til Kina med et brennende ønske om å ta del i landets økonomiske mirakel – for å holde hodet over vannet i sin egen økonomiske hengemyr.

Som et økonomisk svakt kontinent, blir det i større og større grad vanskeligere for Europas stater å skille realpolitiske interesser fra økonomiske hensyn. Selv om de potensielle fallgruvene ved Huawei er opplagte, er det ikke sikkert at Europas stater kan si nei til å slippe inn firmaet, fordi de kinesiske økonomiske straffetiltakene vil være økonomisk ødeleggende og føre til enda mer politisk ustabilitet på kontinentet.

Les også: Kinas sosiale kredittsystem: En trussel mot verdens demokratier?

Hele episoden vitner om det kinesiske kommunistpartiets stadig økende makt i Europa og Beijings kapasitet til å presse europeiske land til å gjøre som det ønsker. Selv i møtet med amerikansk makt, motpress og trusler, klarer kineserne i større og større grad å få viljen sin i Europa. Som et resultat, blir europeiske stater stadig mer maktesløse til å stå opp for sine realpolitiske interesser i møtet med voksende Beijings makt.

Kina er en av de mest innflytelsesrike statene i europeisk politikk nå.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon