Ansvarlig redaktør i Dagsavisen Eirik Hoff Lysholm. Foto. Wikipedia.
annonse
annonse

– Fjern bukken fra havresekken, når pressestøtte-millioner skal deles ut, sier Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum om Dagsavisens Eirik Hoff Lysholm.

Dagsavisen, som er eid av Mentor Medier, har de siste årene mottatt rundt 10 prosent av all pressestøtte som deles ut direkte fra Mediatilsynet.

Mentor Medier eier blant annet også Demokraten og Vårt Land, som begge får pressestøtte. Samlet var pressestøtten for Dagsavisen, Demokraten og Vårt Land i 2019 på rundt 64 millioner.

annonse

Redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen mener det er uheldig at Dagsavisens redaktør Eirik Hoff Lysholm sitter i Tilskuddsutvalget, som behandler utdeling av pressestøtten, samtidig som han i årevis er og har vært en av landets største mottakere av pressestøtte.

– Knapt noen offentlige råd har flere inhabile enn Tilskottsutvalget som behandler over 300 millioner kroner i årlig pressestøtte, skriver Stavrum i en kommentar i Nettavisen.

Artikkelen fortsetter under.

Tybring-Gjedde mener Resett bør få pressestøtte: – Sosialistene hyler og skriker, og får stort sett alt de ber om

annonse

Deltakere med økonomiske interesser

I følge Stavrum har Venstre-leder Trine Skei Grande etterlatt en brennhet potet til den nye kulturministeren fra eget parti, Abid Q. Raja, nemlig forslaget om et nytt uavhengig mediestøtteutvalg.

Etter å ha vært ute på høring har det haglet inn med protester fra journalister, redaktører, de største mediekonsernene og det Stavrum beskriver som «verdig trengende» som Nationen, Klassekampen og Dagsavisen.

Stavrum siterer enkelte av innspillene fra høringen i sin kommentar:

Nationen: «Vi frykter økt uforutsigbarhet ved at mediestøtten kan foreslås endret årlig».

annonse

Klassekampen: «For Klassekampen svarer dette lovforslaget ikke på noen av våre utfordringer».

Dagsavisen: «Mediehuset Dagsavisen vil sterkt advare mot å innføre et mediestøtteråd, slik det er foreslått i høringsnotatet».

– Nesten samtlige som sitter i dagens utvalg har direkte økonomisk egeninteresse i ethvert vedtak, heter det fra Stavrum og han fortsetter:

– Regjeringen og Stortinget må ta ansvaret for å opprette – og avvikle – støtteordninger for mediene. Kommer et nytt uavhengig mediestøtteutvalg, så må de vide fullmaktene som er foreslått, barberes.

– Men en like viktig sak er hvem som skal sitte i utvalget som fordeler pengene innenfor de ulike ordningene, og der er det på høy tid å fjerne bukken fra havresekken når pressestøttemillionene skal fordeles. Nesten samtlige som sitter i dagens utvalg har direkte økonomisk egeninteresse i ethvert vedtak.

Les også: Her ser du hvordan tilskuddene til norske aviser var i 2019 og 2018

Tilskottsutvalet for pressestøtte per i dag

*Roar Osmundsen, leder
Varamedlem: Inger Johanne Solli
*Stig Jakobsen, etter forslag fra MBL
Varamedlem: Nils Gauslaa
*Marit Skog, etter forslag fra MBL
Varamedlem: Stig Finslo
*Eirik Hoff Lysholm, etter forslag fra MBL
Varamedlem: Irene Halvorsen
*Hilde Eika Nesje, etter forslag fra LLA
Varamedlem: Rune Hetland

Sekretær for utvalet er Bjørn Tore Østeraas frå Medietilsynet

Som en direkte kobling til hvem medlemmene i Tilskottsutvalget er skriver Stavrum:

*En rekke av LLA-avisene står på listen over de som får pressestøtte
*Amedia-aviser fikk totalt 61 millioner kroner.
*iTromsø fikk 8,3 millioner kroner
*Dagsavisen fikk 29,7 millioner kroner
*Bø blad fikk 0,5 millioner kroner
*Nationen fikk 21,9 millioner kroner

Tilskottsutvalet gir Medietilsynet råd i behandlingen av søknader om produksjonstilskott og andre saker som hører inn under forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

Fakta om norsk pressestøtte

Pressestøtte, økonomisk bidrag fra staten til norske aviser. Offisielt kalles den også mediestøtte.

Den direkte pressestøtten ble opprettet i 1969 og har siden vært et sentralt virkemiddel for å opprettholde en allsidig og desentralisert presse i Norge.

Den indirekte støtten i form av fritak for merverdiavgift har kommet alle aviser til gode, også de ledende nummer 1-avisene med god økonomi. Verdens Gang, Aftenposten og Dagbladet er de tre avisene som tar inn mest kroner på indirekte støtte.

Opprinnelig bestod pressestøtten av en subsidieordning for avispapir, samt støtte til pressekontorer. Senere er den gitt som produksjonsstøtte og blitt utvidet til også å omfatte støtte til forskning og utdanning, og støtte til spesielle publikasjoner.

Pressestøtten administreres nå av Medietilsynet.

Produksjonstilskudd og momsfritak

Produksjonstilskudd kan gis til publikasjoner med dagspressekarakter, som tar betalt fra leseren og selger mesteparten av opplaget til abonnenter.

Ved beregningen av tilskudd skilles det blant annet mellom;

Nr. 1-aviser, aviser med størst opplag av avisene som kommer ut i kommunen
Nr. 2-aviser, aviser som ikke har størst opplag av avisene i kommunen.

Tilskuddsordningen tilgodeser særlig nr. 2-aviser, men også nr. 1-aviser med opplag under 6000 får produksjonstilskudd.

Fem nr. 2-aviser – DagenMagazinet, Dagsavisen, Klassekampen, Nationen og Vårt Land, er kategorisert som riksdekkende meningsbærende aviser og ytes ekstra tilskudd.

Totalt har produksjonstilskuddet de senere år ligget på rundt 300 millioner kroner i direkte støtte.

I tillegg nyter aviser godt av momsfritak på trykte medier. I 2019 fikk norske medier via direkte og indirekte samlet pressestøtte på rundt to milliarder kroner.

Fakta om pressestøtte: Store Norske Leksikon

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon