Høyesterett gir staten medhold i søksmålet fra nordmennene som eier hytte i Sverige. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse
annonse

Normalt går barnevernssaker for lukkede dører, men når tre saker de kommende ukene skal behandles, har Høyesterett lagt til rette for åpne dører.

Beslutningen har sammenheng med at det for tiden knytter seg stor offentlig interesse til behandlingen av barnevernssaker generelt for norske domstoler, opplyser Høyesterett.

Behandlingen av de tre sakene i Høyesterett starter tirsdag og varer til mandagen etter.

annonse

Dette skjer etter at Norge er felt i flere barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

EMD kritisk til norsk praksis

EMD har vært særlig kritisk til den norske praksisen med strenge betingelser for samvær ved omsorgsovertakelse. Høyesteretts avgjørelser kan føre til en ny praksis i både tingretten og lagmannsretten i slike saker framover, særlig når det gjelder samværsbetingelser.

– Siktemålet for Høyesterett er å gi veiledning for barnevernsmyndigheter og domstolene i fremtidens saker og se på behovet for justering etter dommene i Strasbourg, sa høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie til FriFagbevegelse nylig.

annonse

Høyesterett understreker at hensynet til privatlivet både for partene og barna må ivaretas, men retten har ønsket å legge til rette for at flest mulig kan følge behandlingen. Men det skal det ikke brukes navn på barna, partene eller kommuner.

Også for vanlig publikum

I tillegg til partene og journalister vil det være plass til noen vanlige tilhørere i salen der sakene behandles, samt i to rom som får overført lyd og bilde.

– For å sikre privatlivets fred vil heller ikke sensitive opplysninger bli lest opp i retten, men advokatene vil kunne henvise til sidetall og avsnitt, slik at retten særlig kan merke seg det som står. Dersom den rettsoppnevnte sakkyndige skal forklare seg for retten, vil det være aktuelt å lukke dørene under hans forklaring, opplyser Høyesterett.

Det blir forbud mot fotografering og filming – med unntak av at pressen kan søke om dette. Det blir også forbud mot lydopptak, noe som også omfatter opptak med mobiltelefon.

Fakta om barnevernssakene i Høyesterett

* Høyesterett skal behandle tre saker om barnevern. Én av sakene er opprinnelig to saker som er forent til én, ettersom de ankende partene er mor og far til det samme barnet.

* Den første saken gjelder lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling i sak om adopsjon hvor foreldrene var fratatt omsorgen for barnet. Høyesterett vil blant annet se nærmere på tingrettens og lagmannsrettens behandling av at den forutgående omsorgsovertakelsen ble ansett å være langvarig og at samværet derfor ble begrenset.

* Den andre saken gjelder anke over lagmannsrettens dom i sak om omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær. Saken gjelder et lite barn, hvor det ble besluttet omsorgsovertakelse kort tid etter fødsel.

annonse

* Den tredje saken gjelder også omsorgsovertakelse og samvær. De ankende partene er mor og far til det samme barnet. Ankene gjelder lagmannsrettens beslutninger om ikke å gi samtykke til ankebehandling.

* Det er satt av fem rettsdager til behandlingen, som starter tirsdag 4. februar og avsluttes 10. februar. Sakene behandles i storkammer, som innebærer at det er elleve dommere istedenfor fem, som er det vanlige. Storkammer kan brukes i saker av «særlig viktighet».

Kilde: Høyesterett

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon