Påtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H). I sin forrige statsrådspost bestilte han en rapport om fake news og utenlandsk påvirkning av valg i Norge. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

I november kom SINTEF med rapporten «På leting etter utenlandsk
informasjonspåvirkning – En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.»

Oppdragsgiver var Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I sammendraget av rapporten kan vi blant annet lese:

«Det er ikke funnet klare tegn på utenlandsk påvirkning, selv om debattklimaet på mange måter ligger til rette for aktører med slike intensjoner. Det er imidlertid påvist at aktører som tilsynelatende er norske brukere fra vårt datamateriale også deltar i mer skjulte og ytterliggående fora på nettet, og at noen av disse inngår i nettverk som systematisk overfører innhold fra ytterliggående nettsteder.»

annonse

«Selv om det ikke er påvist påvirkning i det begrensede materialet vi har undersøkt, er det nødvendig med mer forskningsbasert kunnskap på dette viktige området.»

Rapporten er på hele 70 sider og kan leses i sin helhet her. Hele ni forskere har vært engasjert i prosjektet. I rapporten vises det til den påståtte russiske påvirkningen av presidentvalget i USA, og forfatterne har  sett etter lignende mønstre her i Norge:

«Informasjon om skjulte påvirkningsaktiviteter er vanskelig å dokumentere. I våre analyser tok vi derfor utgangspunkt i det som var tilgjengelig fra troverdige kilder. Disse peker på at Russland er den mest aktuelle statlige aktøren.»

annonse

«I undersøkelsen av USA-valget ble det identifisert utstrakt samarbeid, koordinering og deling av materiale på tvers av ulike sosiale medieplattformer. De russiske påvirkningskampanjene opererte, i tillegg til sosiale medier, på blogger, nettsteder og tenketanker som produserte mer nyanserte og akademiske artikler og innhold.»

Rapporten ser med bekymret mine på «økt polarisering og politisk konfliktnivå: Særlig aktuelle tema er konflikt om bompenger, innvandring, klima og vindkraft.»

Metode

Forskerne har brukt en rekke søkeord, og deretter undersøkt i hvilken grad disse søkeordene dukker opp i ulike mediekanaler. Ikke overraskende er det et merkbart fokus på såkalte alternative medier.

«Alternative medier er her definert (som i vedlegg C) til å være Resett.no, Rights.no og Document.no, mens tradisjonelle medier er definert til å være profesjonelle medieaktører som TV2.no, NRK.no, Dagbladet.no (DB) og VG.no.»

Alternative medier defineres altså ikke som profesjonelle. Resett er forøvrig nevnt over 30 ganger i teksten.

annonse

Senere nevnes andre alternative medier som steigan.no, miff.no og Lykten.no. SINTEF har også definert «nettsteder klassifisert som løgnfabrikker». Som sannhetsvitner har de brukt kilder som  Filternyheter, Faktisk.no, hanspetterinfo, i tillegg til en gjennomgang av Petter B. Brandtzæg.

Om disse såkalte løgnfabrikkene skriver SINTEF:

«De fleste av disse nettstedene holder til på ytre høyrefløy, publiserer innvandringskritisk propaganda og inneholder ofte dårlig verifiserte nyhetsinnslag med diffuse kilder.»

Blant annet har SINTEF funnet ut at enkelte har delt innlegg fra Derimot.no i kommentarfeltet hos Resett. Dette indikerer «at det foregår noe spredning av mer utpreget høyreorientert og innvandringskritisk argumentasjon på alternative medier». Men SINTEF finner ingen utenlandsk påvirkning.

Om valgene av søkeeord skriver SINTEF:

«Kombinasjonene av stikkord ble valgt på bakgrunn av svært mange referanser i datamaterialet til konspirasjonsteorier og da spesielt usanne påstander om Greta Thunberg, globalister, inkludert globale konspirasjoner om påståtte bånd til milliardæren George Soros.»

Under et eget avsnitt om alternative medier (med hovedvekt på kommentarfeltet!) finner vi følgende tabell over mest treff på ulike søkeord:

Kilde: SINTEF

Videre skriver SINTEF: «Et annet mye omtalt tematisk søkeord på Document var “EU”, som inngår i tilnærmingen “Øke polarisering og politisk konfliktnivå”.» Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn SINTEF anser enhver diskusjon rundt EU nå regnes som polariserende. Dette er selvsagt noe spesielt, siden Norge ikke er medlem av EU, etter at folket to ganger har sagt nei i folkeavstemninger.

Om Resett, eller rettere sagt kommentarfeltet til Resett, skriver SINTEF:

«Basert på treff på tematiske søkeord med høyest frekvens ser vi tre dominerende tema i kommentarfeltene til Resett. Det mest omtalte temaet er Trump, fulgt av klima/miljø med blant annet høyt antall treff på “MDG” fulgt av “vindmøller”, “natur”, “vindkraft”, “klimakrise” og “Greta Thunberg”.»

Ikke en eneste redaksjonell sak som er publisert av Resett er nevnt på de 70 sidene i rapporten.

I tillegg finner SINTEF mange kommentarer rundt temaer som innvandring og bompenger. Men SINTEF finner ingen tegn til utenlandsk styrt desinformasjon hos noen av de tre hovedaktørene blant alternative medier.

Statsråd Sanner setter ytringsfriheten på prøve

annonse

Hva er poenget?

Pål Steigan er kritisk til rapportens fokus, som han kaller «et kald-krigs-dokument» som fokuserer på desinformasjon i regi av Russland, Kina og (til en viss grad) Iran.

– Forskerne ser ikke på hvordan USA og andre NATO-land påvirker valg eller politiske prosesser, enda det er velkjent at det er ikke noe land som har vært tyngre på labben når det gjelder å påvirke, gripe inn i eller direkte ødelegge demokratiske prosesser i andre land enn nettopp USA – i godt samarbeid med ikke minst Storbritannia, skriver Steigan.

På samme nettsted spør Odd Handegård: Hva er det SINTEF holder på med?

– Utredningen går i realiteten mye lenger enn mandatet antyder. Egentlig handler utregningen om «hvordan man kan bevisstgjøre befolkningen på en hensiktsmessig måte» og om «beskyttelse av valg mot påvirkning» (s. 41).

– Makteliten i Norge har brukt mange år på å innbille oss at flere utenlandskabler, vindkraft i Norge og økte strømpriser til norske husstander, er en fordel for den norske befolkningen – noe mange etter hvert har begynt å tvile på. Realitetene er i ferd med å bli snudd på hodet, og stadig flere har begynt å tvile på ekkokammerets «fakta». Det i ferd med å oppstå panikk.

– Derfor er flere av de norske universitetene nå i ferd med å etablere «forsknings»-programmer der man skal finne fram til effektive metoder for å endre folks meninger, bl.a. motstanden mot vindkraft.

Merkelig inntrykk

Rapporten gjør et merkelig inntrykk. Gjentatte ganger avviser SINTEF at det er funnet bevis for utenlandsk påvirkning. Men mellom linjene tegner det seg et bilde av at alternative medier er et problem i seg selv, fulle av konspirasjonsteorier om Thunberg, bompenger, innvandring og George Soros. Som de skriver i sammendraget:

«Det analysen derimot har funnet er en form for organisert nettverksaktivitet for spredning og deling av kontroversielt innhold, deriblant kjente konspirasjonsteorier.»

Bruken av begrepet «profesjonelle» medier kontra alternative medier er påfallende. En annen merkelig ting er at rapporten fokuserer på kommentarfeltet i stedet for redaksjonelt stoff. Særlig betegnende blir dette siden de «profesjonelle» mediene stort sett har stengt sine kommentarfelt.

«I juni 2019 lanserte Regjeringen en tiltaksplan for å styrke motstandsdyktigheten mot påvirkning og hybride trusler i gjennomføringen av høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg», skriver SINTEF.

Ansvarlig statsråd for departementet som bestilte rapporten var Jan Tore Sanner. Hva er det Sanner og regjeringen frykter?

Frykter regjeringen, som Gro Harlem Brundtland, at de er i ferd med å miste kontrollen over hva folk blir fortalt?

 

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon