Foto: Fredrik Sandberg/ TT/ NTB scanpix
annonse
annonse

De to første klagene i Diskrimineringsnemnda er nå under behandling. Fra nyttår fikk nemnda myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering.

Direktør Ashan Nishantha sier til Rett24 at de første sakene nylig er kommet til behandling.

Trolig vil saksbehandlingstiden være rundt elleve måneder.

annonse

Tilbudet hos Diskrimineringsnemnda er gratis, slik at den som melder inn saken, slipper den økonomiske risikoen det innebærer å ta saken til retten.

– Man trenger ikke bekymre seg for motpartens sakskostnader. Dette skal kunne gjøres uten bistand fra advokat. Hele prosessen kan gjøres med skjemaer, som man kan logge seg inn på og laste ned, sier Nishantha.

Man kan melde inn både enkeltpersoner og arbeidsgivere man mener ikke har gjort nok for å forebygge og forhindre seksuell trakassering på arbeidsplassen.

annonse

Nemnda vil ta stilling til om hvorvidt det har skjedd seksuell trakassering eller ikke, og den kan også fatte vedtak om erstatning og oppreisning.

Dersom man melder en sak til Diskrimineringsnemnda, blir det en sivil prosess og ikke en strafferettslig forfølging av saken.

Fakta om ny «metoo-domstol»

* Stortinget vedtok 17. juni i år å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

* Diskrimineringsnemnda gis fra 1. januar myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven og å ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet, samt erstatning i enkle saksforhold.

* Det er kostnadsfritt å få en sak behandlet i nemnda.

* Alle saker som blir brakt inn, behandles i en topartsprosess. Det betyr at all informasjon som den ene parten sender inn, i utgangspunktet blir sendt til den andre parten så denne kan komme med sine kommentarer.

* Et vedtak fra nemnda får virkning som en rettskraftig dom dersom vedtaket ikke bringes inn for de ordinære domstoler innen søksmålsfristen på 3 måneder.

annonse

* Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningsrolle i disse sakene er samtidig styrket i 2020-budsjettet.

* Seksuell trakassering defineres i loven som uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

* Den seksuelle trakasseringen kan ha ulik alvorlighetsgrad og karakter. Den kan være verbal, ikke-verbal eller av fysisk karakter. Den vil kunne omfatte alt fra seksuelle spøker, antydninger, SMS-er, meldinger, visning av bilder og videoer, kommentarer og blikk til fysiske berøringer og til og med voldtektsforsøk.

* Noen former for seksuell trakassering kan være så alvorlig at det også kan rammes av straffebestemmelser.

* Dersom man ønsker strafferettslig forfølgning av en sak, skal den anmeldes til politiet. Saken vil deretter eventuelt bli strafferettslig behandlet i de ordinære domstoler.

annonse

(Kilde: Diskrimineringsnemnda )

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon