- Resett - https://resett.no -

Antirasistisk senter angriper ytringsfriheten – igjen

Leder av Antirasistisk senter (ARS) Rune Berglund Steen har politianmeldt Human Rights Service (HRS) for et bilde som skulle illustrere en artikkel. Redaktør i ARS, Maria Wasvik, anmelder en bok. Hun krever at den skal være skrevet på hennes måte.

Resett har før stilt spørsmålet hvorfor vi skattebetalere skal finansiere en organisasjon som jobber mot demokrati og ytringsfrihet.

– HRS’ artikkel var ledsaget av en illustrasjon som viser et bilde av Jirde Ali side om side med et bilde av en kakerlakk (eventuelt en bille). Navnet hennes og tittel «poet» er plassert slik at det kan framstå både som navnet både på skadedyret og personen. Koblingen mellom Jirde Ali og kakerlakken er dermed kommunisert dobbelt: både gjennom sidestillingen av bildene av henne og skadedyret, og gjennom plasseringen av navnet, skriver leder av Antirasistisk senter Rune Berglund Steen i sin politianmeldelse [1].

annonse

Les også: Hvor er Antirasistisk senter når innvandrergjenger utøver rasistisk vold mot nordmenn? [2]

Rune Berglund Steen mener at etter deres syn (ARS) kan det ikke være tvil om at «illustrasjonen er en gjentagelse av sammenligningen» og at «HRS ikke har gjort noe for å unngå eller motvirke en slik forståelse». Derfor forteller han til politiet at dette er «en svært grov krenkelse», og en nedvurdering av menneskeverd. Han ser også på det som problematisk om ikke de blir straffet.

Berglund Steen har nok fått noen dårlig juridiske råd

annonse

Han har fått veiledning av Heidi Wyller. Hun jobber i Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken, som har blitt opprettet av Oslo kommune. Men det også ta ting ut av kontekst er bare holdbart i organer som gammelmedia. Det fungerer ikke i rettsystemet. Der skal helheten settes i sammenheng, og i dette tilfelle illustrerer bildet teksten.

Det betyr at politianmeldelsen vil bli henlagt.

– Vi oppfatter det som særlig provoserende at HRS sin nedvurderende og krenkende illustrasjon publiseres nærmest som en hån mot Høyesteretts autoritet når det gjelder det strafferettslige vernet mot hatefulle ytringer, og mener at allmennpreventive grunner tilsier at det reageres mot dette.

Det er vel å anta at Høyesterett er i stand til å ivareta sin egen autoritet helt uten Antirasistisk senters hjelp. De er nok mer opptatt av fag og prinsipper. Slik som at det er straffbart å sammenligne personer nedsettende med dyr. Og det var jo egentlig HRS sin artikkel egentlig omhandlet. Men Berglund Steen så kanskje bare på bildet?

Hva med Klassekampen [3], de publiserte bildet fra HRS, som en illustrasjon til saken om ARS sin politianmeldelse av HRS, og HRS brukte bildet igjen som en illustrasjon av dommen i Høyesterett.

Spørsmålet er hvorfor Berglund Steen bruker våre skattepenger på dette. Ligger det penger i oppmerksomheten, er dette et forsøk på å mønstre politikere til å frata HRS statsstøtten. Dessverre er politiet underbemannet, og økt innvandring har ikke gjort deres arbeid lettere. Så kommer Antirasistisk senter på toppen av det og tar opp deres ressurser. Kanskje det bare for å markedsføre seg selv.

Redaktør Maria Wasvik i Antirasistisk senter forsøker å anmelde boken «Identitær [4]» av den danske journalisten Rasmus Hage Dalland.

Men hun interesserer seg lite for bokens innhold [5].

annonse

Wasvik fokuserer heller mer på hvordan hun ville ha skrevet boken. Det er også en måte å anmelde en bok på. Men det er vel vanlig for totalitære – de som hverken har evne eller vilje til å forstå at andre mennesker tenker forskjellig fra en selv.

Dalland har reist rundt og intervjuet personer i identitær-bevegelsen. Latt dem snakke uforstyrret, og skrevet ned det. En slik journalistikk kritiserer Wasvik, hun krever at journalisten skal argumentere – ikke bare spørre.

– «Identitær. En reise inn i Europas nye høyre» er et eksempel på hvor langt man kan komme med et solid stykke fordomsfri, oppsøkende journalistikk, skriver NRK [6] i sin anmeldelse av boken.

Wasvik føler at de identitære bare er nazister og rasister i ny drakt, det er ikke noe nytt for henne.

– Imaget deres er kanskje ungdommelig og «fresht», men røttene deres er å finne i fascismen. Bevegelsen er foreløpig ikke etablert i Norge, men diskusjonen om Fjordmans kronikk i Aftenposten og hans rolle i offentligheten, som den desidert største inspirasjonen bak terrorangrepene 22. juli, for ikke å snakke om kommentarfeltene til Resett, Document og Rights.no cirka hver eneste dag, minner meg på at de identitæres idéer definitivt er godt etablerte i det norske ekstremhøyre, mener redaktøren i statsfinansierte Antirasistisk senter.

Wasvik har vansker med å forstå at noen liker sin egen kultur og sitt eget land.

annonse

Les også: Antirasistisk Senter får videreført støtte på over 5 millioner kroner [7]

– Dallands 260 sider lange bok får medlemmer og ledere i bevegelsen legge med ut sine egne ord, nærmest til det kjedsommelige, om hvordan de verken er rasister eller voldelige, de er bare sterke motstandere av «masseinnvandringen» og «invasjonen» Europa er utsatt for, mener hun, og argumenterer deretter med følgende påstand.

– Ja, og så tror de jo på «teorien om at den europeiske befolkningen kommer til å bli en minoritet på sitt eget kontinent» på grunn av innvandring, særlig fra muslimske land.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474