CO2 er en usynlig, lukt- og giftfri gass som er avgjørende for planteveksten. (Creative Commons)
annonse
annonse

Klimaendringene har igjen blitt er veldig hett tema. Alle politiske partier må ta stilling til hvordan de skal forholde seg til denne problemstillingen.

For å finne ut hva slags klimapolitikk Demokratene skal ha må man imidlertid først ta stilling til spørsmålet om menneskeskapte utslipp har nevneverdig virkning på klimaet eller ei?

Det verserer en rekke tilsynelatende motstridende oppfatninger blant vitenskapsfolk om dette temaet. De såkalte Klimarealistene fremfører en rekke argumenter som, dersom de holder vann, får i hvert fall meg til å tvile på at utslipp av CO2 har nevneverdig innflytelse på klimaet.

annonse

Les også: CICEROs «Drivhuseffekten for viderekomne» holder ikke mål!

Men om Klimarealistene faktisk har dekning for sine påstander vet jeg jo ikke. Ei heller om klimaalarmistene har det.

For å gjøre det enklere å finne ut hva man skal tro, ønsket jeg å invitere både Cicero og Klimarealistene til et møte på Litteraturhuset 25. februar.

Cicero var villige til å stille med en person som kunne holde en innledning. Men da de ble gjort oppmerksomme på at også Klimarealistene var invitert, sluttet Cicero å svare.

annonse

I ettertid ble jeg gjort kjent med at Carl I. Hagen alt har tatt initiativ til debatter mellom Klimarealistene og Cicero. Men Cicero avslo. På Ciceros hjemmesider heter det:

– CICERO ble opprettet i 1990 av den norske regjeringen og fikk i mandat å utvikle kunnskapsgrunnlaget i nasjonal og internasjonal klimapolitikk. I dag er CICERO en uavhengig forskningsstiftelse med tilknytning til Universitetet i Oslo, og vår visjon er å forutse og svare på samfunnets klimautfordringer med forskning og formidling av høy internasjonal standard.

Les også: Klimadommedagsprofetene!

På Ciceros nettside står det oppført over 80 ansatte. Og jeg går ut fra at veldig store deler av deres lønn betales av norske skattebetalere. Men de tar seg ikke bryet med å svare på kritiske spørsmål knyttet til klimaforskningen. Selv ikke når det er etterkrigstidens mest kjente opposisjonspolitiker, Carl I. Hagen, som inviterer. De mottar sine lønninger fra folket, men de er ikke villige til stille opp mot vitenskapsfolk som ikke deler deres syn…

Store deler av jordens befolkning bor i dag i land som ikke viser noen som helst vilje til å redusere utslippene av det som kalles «klimagasser». Utslippene av CO2, og andre påståtte klimagasser, vil fortsette å vokse raskt.

annonse

Les også: Faktisk.no tror at havet varmes opp av CO2

Hvis klimaalarmistene virkelig har rett burde de ha betydelig interesse av å overbevise tvilerne for å redde kloden fra katastrofal global oppvarming. Tiltalte i straffesaker har rett til å nekte å forklare seg. Det samme gjelder klimaforskere. Men begge grupper må akseptere at det å nekte å svare på spørmål ikke styrker deres egen troverdighet.

Jeg håper derfor at det nå melder seg klimaalarmister som er villige til å stille opp, holde foredrag og svare på spørsmål 25. februar eller senere.

Hansken er kastet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon